Mahmut Dac Kalisi

Kushtuar dëshmorit të Atdheut Mahmut Dac Kalisi