STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

Sondazhe

Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj! Sourire

Yahoo! Google Reader MSN 
AOL NewsGator Rojo Bloglines