Bashkimi europian

  • Bashkimi europian

    Ky kuiz flet për vendet e Bashkimit europian dhe historinë e tij...