Kuize

Luani në kuize nga fusha të ndryshme...

 • Disa data nga Historia Botërore

  Një Kuiz Mesatar nga HISTORIA BOTËRORE që teston njohuritë tuaja mbi njohjen e disa datave të rëndësishme nga Historia Botërore... © Përgatitur nga Mehdi Daci, Webmaster- STUDENTI I SË DREJTËS
 • Kuiz:Disa personalitete te shquara te historise shqiptare

  Kuiz, logjikisht shumë i thjesht, me renditje kronologjike, synon më shumë që lexuesi ti përvetësoj informacionet, nga Historia e Popullit Shqiptar © Përgatitur nga Mehdi Daci,Webmaster i Studenti i së Drejtës - All Rights Reserved ! "Historia e botës është vetëm biografia e njerëzve të mëdhenj"-Rasel
 • Lojë inteligjence 1

  test i shkurtër për të provuar inteligjencen tuaj...(marrë nga forumishqiptar.com)
 • Test inteligjence 2

  Sa inteligjent mendoni se jeni, provojeni
 • Nofkat më të mira të vendeve të botës

  Gjej vendin që korrespondon me pseudonimin përkatës ...
 • Disa Kryeqytete botërore... ?

  Një Kuiz Relativisht i thjesht nga GJEOGRAFIA që teston njohuritë tuaja mbi Kryeqytetet e botës  © Përgatitur nga Mehdi Daci, Webmaster- STUDENTI I SË DREJTËS
 • Lojë inteligjence 3

  Kuiz me pyetje inteligjence