Organizime

Konferenca, seminare, mbledhje...

Display type
  • ABA ROLI : Indeksi i Reformes Gjyqesore, Vell. IV /Dhjetor 2008

    Nga 01/01/2009 deri më 15/04/2009

    • Albania - Tirana

    Me 10 Prill 2009 eshte publikuar ne ambientet e Shkolles se Magjistratures INDEKSI I REFORMËS GJYQËSORE ,SHQIPËRI VËLLIMI IV DHJETOR 2009
    nga ABA ROLI (Iniciativa e Sundimit të Ligjit e Organizatës së Juristëve Amerikanë). Raporti është bërë i mundur falë ndihmës së USAID.