Private

  • Universiteti Marin Barleti

    Universiteti Marin Barleti

    Universiteti Marin Barleti eshte nje institucion privat i arsimit te larte ne Shqiperi, i cili mban emrin e historianit dhe humanistit te shekullit te XV, Marin Barleti.