Një njeri i rritur merr frymë afërsisht 25 000 herë në ditë.
Kurse rreth 27% e ushqimit në vendet e zhvilluara përfundon në koshat e plehrave.