Çdo komb demokratik ka detyrimin solemn që t'u japë mundësinë gjyqtarëve të...

Autori

juridiksi

 

# by juridiksi (Moderator)
 
08/11/2013 në 19:08

"Çdo komb demokratik ka detyrimin solemn që t'u japë mundësinë gjyqtarëve të mbajnë nën kontroll pushtetin e parlamentit"

Cahn

Përgjigjju këtij mesazhi

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.