Çdo komb demokratik ka detyrimin solemn që t'u japë mundësinë gjyqtarëve të...

Përgjigjju këtij mesazhi