Praktik gjyqesore shqiptare per Denimet Alternative

  • më 26/02/2014 në 15:37

    Do ju lutem te me dihmoni mbi temen qe po zhvilloj mbi denimet alternative nuk po gjej dote vendime te zbaeuara nga kjo fushe qe te nxjerr problematikat e saj ne zbatim .......PS edhe ndonje material te huaj mbi keto denime per veshtrimin krahasues (pervec italise dhe Kosoves) shpreso te me pergjigjeni ne kerkesen time ..Bye

Përgjigjju këtij mesazhi

Ju nuk jeni i autorizuar për të postuar një mesazh në forum.