A nxit B dhe C për të vjedhur një pikturë të caktuar të një piktori të famshëm. B dhe C përballë mundësisë për t'a vjedhur atë pikturë, marrin një tjetër po të të njëjtit autor, me qëllim që të fitonin ndonjë gjë.

Përcaktoni përgjegjësinë penale të A,B,C
:
1. A, B dhe C përgjigjen për vjedhje në bashkëpunim për pikturën e vjedhur.
2. A është si bashkëpunëtor “shtytës”
3. B dhe C janë bashkëpunëtorë “ekzekutorë”