A godet me grushte B-në dhe e le të shtrirë në mes të rrugës. B vdes si rezultat i kalimit të një makinë e cila i kalon sipër.

Përcaktoni përgjegjësinë penale të A-së dhe lidhjen shkakësore në tërësi.

1. Personi A përgjigjet për “plagosjen” e B, për shkak se e ka goditur me grusht, por duke e lënë një person të shtrirë në mes të rrugës personi A ka pasur mundësinë të parashikojë në anë subjektive ardhjen e pasojës (shtypjen e personit nga mjeti) dhe kjo bën që A të përgjigjet edhe për vdekjen e B.

2. Pra personi A në këtë rast përgjigjet për ‘plagosje me pasojë vdekje"