STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

E drejta...

Diskutime rreth të drejtës: E drejta Kushtetuese, Penale, Civile, Administrative, Procedura Penale, Procedura Civile, E drejta...

Categories

Temat

Temë e re në E drejta...