perafrimi i legjislacionit fiskal shqiptar me ate te komunitetit evropian

Autori

eda

  • eda

 

# by eda
 
26/11/2013 në 20:17

ju lutem me ndihmoni sepse me duhet qe ta dorezoje ne dhjetor

Përgjigjju këtij mesazhi

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.