STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

Të studiosh për drejtësi...

Matura Shtetërore : MASH-forum :

P R O G R A M I

(Pjesa Speciale )

PËR KONKURSIN E PRANIMIT NË FAKULTETIN E DREJTËSISË U.T.

VITI AKADEMIK 2005 – 2006

I.                   HISTORIA E SHQIPËRISË

o        Lindja dhe zhvillimi i shtetit ilir.

o        Mbretëria ilire (shek. V-III). Riforcimi i mbretërisë ilire në shek.III.

o        Lindja dhe zhvillimi i shtetit të Epirit.

o        Mbretëria dardane.

o        Luftrat iliro-romake dhe pasojat e tyre.

o        Krijimi i principatave feudale shqiptare të shek. XII-XIV.

o        Organizimi i principatës së Arbrit dhe despotatit të Artës.

o        Principatat e Topiajve, Balshajve, Muzakajve, e Zenebishtëve dhe Shpatajve.

o        Qytetet shqiptare të mesjetes. Struktura shoqërore dhe drejtimi i tyre.

o        Kuvendi i Lezhës i v.1444 dhe vendimet e tij për bashkimin e popullit shqiptar.

o        Fitoret e Lidhjes shqiptare të Lezhës.

o        Krijimi i shtetit te përqëndruar shqiptar nën udhëheqjen e Skëndërbeut.

o        Karakteristikat kryesore të shtetit dhe organizimi politik nën udhëheqjen e Skënderbeut.

o        Marrëdhëniet ndërkombëtare të Skënderbeut.

o        Traktati i Paqes me Venedikun i v. 1448. Traktati i Gaetës ndërmjet Skëndërbeut dhe Alfonsit të Napolit.

o        Rëndësia dhe rrjedhimet e luftës shqiptaro-osmane.

o        Pushtimi i Shqipërisë nga pushtuesit Osmanë. Regjimi i timareve. Krahinat autonome dhe mëkëmbja e qyteteve.

o        Kuvendet shqiptare dhe ballkanike për organizimin e kryengritjeve të përgjithshme kundër pushtimit osman.

o        Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllinjve. Përpjekjet për autonomi dhe qeverisja e Ibrahim pashës.

o        Pashallëku i Janinës nën sundimin e Ali Pashë Tepelenës. Zgjerimi i pashallëkut të Janinës.

o        Organizimi i pashallëkut të Janinës dhe përpjekjet për bashkimin e Shqipërisë.

o        Krijimi i Lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe aktet themeluese të saj.

o        Platforma e Lidhjes së Prizrenit për krijimin e shtetit kombëtar.

o        Qeveria e Lidhjes së Prizërenit dhe realizimi i autonomisë gjatë viteve të saj. Formimi i qeverisë së përkohshme.

o        Rëndësia e Lidhjes shqiptare të Prizrenit.

o        Kuvendi i Vlorës dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Rëndësia e shpalljes së Pavarësisë.

o        Organizimi i shtetit të ri shqiptar dhe Qeveria kombëtare e Vlorës.

o        Veprimtaria e Qeverisë së Vlorës për bashkimin kombëtar.

o        Konferenca e Ambasadorëve në Londër e v. 1913 dhe caktimi i kufijve të Shqipërisë. Komisioni Ndërkombëtar i kontrollit (KNK).

o        Njohja e Pavarësisë së Shqipërisë.

o        Shteti shqiptar nën Pric Vidin dhe Statuti Organik i Shqipërisë.

o        Kongresi i Lushnjes dhe vendimet e miratuara prej tij. Statuti i Lushnjes.

o        Organizimi parlamentar i Shtetit shqiptar dhe Statuti i Zgjeruar i Lushnjes.

o        Jeta politike në Shqipëri në vitet 1920-1924.

o        Revolucioni Demokratik i v.1924. Qeveria e Nolit dhe veprimtaria e saj.

o        Shpallja e Republikës së A. Zogut. Miratimi i statutit Themeltar të Republikës (1925).

o        Organizimi politik i Republikës në vitet 1925-1928.

o        Kalimi nga republika në monarki. Statuti Themeltar i Monarkisë (1928).

o        Plotësimi I kuadrit ligjor në mbretërinë shqiptare të viteve1928-1939.

o        Organizimi dhe funksionimi i Parlamentit në Monarkinë e A.Zogut.

o        Konferenca e Pezës (16 shtator 1942) dhe vendimet e saj per organizimin e Luftës Çlirimtare Antifashiste.

o        Mbledhja e Mukjes (1-3 gusht 1943). Vendimet e saj për vazhdimin e  Luftës Çlirimtare Antifashiste dhe formën e regjimit në Shqipëri.

o        Shqipëria në sistemin socialist totalitar. Zgjedhjet për Asamblenë kushtetuese dhe shpallja e RPSH (1946).

o        Statuti i RPSH (1946).

o        Qëndresa e forcave kundërkomuniste.

o        Integrimi i Shqipërisë në organizmat e Bllokut Lindor dhe pranimi i saj në OKB.

o        Kushtetuta e vitit 1976.

o        Rritja e lëvizjes kundërkomuniste në Shqipëri dhe shpallja e pluralizmit politik.

II.                HISTORIA E SHTETEVE

ANTIKITETI DHE MESJETA

o        Greqia e lashtë. Shteti i Spartës. Sistemi ekonomiko-shoqëror i Spartës. Rendi politik dhe edukimi i spartanëve.

o        Krijimi i shtetit të Athinës. Reformat e Solonit dhe të Klisthenit. Fitorja e demosit në luftën e tij me aristokracinë. Lidhja detare e Delosit.

o        Demokracia në Athinë. Reformat e Perikliut dhe organet e qeverisjes në demokracinë klasike.

o        Tiparet e demokracisë në Athinën e lashtë.

o        Roma e vjetër. Krijimi i shtetit të Romës. Periudha mbretërore (VIII-V).

o        Reforma e Serv Tulit.

o        Lufta patrice-plebej. Shkaqet dhe dhe pasojat e saj.

o        Republika romake (shek. I-V). Burimet e skllavërisë në Romë. Kryengritjet e skllevërve.

o        Lëvizja agrare dhe reformat e vëllezërve Grakë.

o        Periudha e diktaturave në Romën e Lashtë. Diktatura e Sulës, triumviratet dhe fundi i periudhës së Republikës.

o        Perandoria Romake. Principati dhe forcimi i pushtetit perandorak në Dominat.

o        Kriza e perandorisë Romake dhe reformat e Dioklecianit. Shkaqet e rënies së Perandorisë romake.

o        Lindja e krishtërimit dhe përhapja e tij në shekujt II-III.

o        Shteti në Mesjetë. Forcimi i pushtetit qendror dhe formimi i shteteve kombëtare.

o        Formimi i shtetit të Bashkuar francez.

o        Formimi i mbretërisë së Bashkuar në Angli.

o        Karta e Madhe e Lirive (1215).

o        Fuqizimi i rolit të Kishës në Mesjetë. Forcimi i pushtetit të papatit dhe lëvizja për reformim.

PERIUDHA MODERNE DHE BASHKËKOHORE

o        Revolucioni anglez i shek. XVII. Shkaqet e Revolucionit  (Anglia në shek.XVI).

o        Qeverisja e Stjuartëve dhe Parlamenti i gjatë.

o        “Peticioni për të drejtën” (7 qershor 1628).

o        Republika dhe protektorati. Diktatura e Kromvellit.

o        Restaurimi i Stjuartëve në Angli. Ligji “Habeas Corpus Act” (1679).

o        Revolucioni i lavdishëm në Angli dhe vendosja e parlamentarizmit.

o        “Billi mbi të drejtat” (1689) dhe “Akti mbi trashëgiminë e fronit”. (1701).

o        Reforma konservatore në Angli dhe rrjedhimet e saj.

o        Shpallja e Pavarësisë dhe formimi i SHBA-së.“Deklarata e pavarësisë” (1776).

o        Forcimi i shtetit amerikan dhe Kushtetuta e vitit 1787.

o        Ndarja e pushteteve në Kushtetutën amerikane të vitit 1787.

o        SHBA në vitet ’20. Kursi i ri i Ruzveltit. Reformat në fushën shoqërore.

o        Lindja dhe zhvillimi i ideve iluministe në Europë. Iluministët dhe organizimi i ri i Shtetit.

o        Revolucioni francez i shek. XVIII. Shkaqet e Revolucionit. Fillimi i tij.

o        “Deklarata e të drejtave të njeriut dhe të qytetarit” (1789).

o        Shpallja e Republikës Franceze. Republika zhirondine dhe regjimi i Konventës Kombëtare.

o        Diktatura jakobine. Forcimi i qeverisë jakobine dhe rënia e saj. Shkaqet e rënies.

o        Franca në periudhën e Direktoratit. Kushtetuta e vitit 1795.

o        Grushti i shtetit i Napoleon Bonapartit (1799). Kushtetuta e vitit 1799.

o        Regjimi i konsujve dhe kalimi në Perandori.

o        Politika e Napoleon Bonapartit dhe karakteristikat e regjimit të tij. Rënia e Perandorisë napoleniane.

o        Restaurimi i Burbonëve në Francë. Karta e vitit 1814.

o        Kufizimet e lirisë së shtypit dhe të të drejtës për të votuar në periudhën e sundimit të Karlit të X.

o        Revolucioni i vitit 1830 dhe vendosja e Monarkisë së Korrikut.

o        Zhvillimet politike në Francë në vitin 1848 dhe vendosja e Republikës II.

o        Kriza politike e Republikës së IV-t franceze. Vendosja e Republikës së V-të. Kushtetuta e vitit 1958.

o        Parimi i sovranitetit të Popullit, dhe Presidenti i Republikës sipas Kushtetutës së vitit 1958 në Francë.

o        Karakteristikat e presidencës franceze nga Sharl De Gol tek Fransua Miteran.

o        Përmbysja e monarkisë dhe vendosja e republikës në Gjermani në vitin 1918. Kushtetuta e Vajmarit.

o        Rënia e Republikës së Vajmarit dhe marrja e pushtetit nga nazistët.

o        Krijimi i Republikës Federale Gjermane dhe Kushtetuta e vitit 1949.

o        Të drejtat themelore të Njeriut të sanksionuara në Kushtetutën e Republikës Federale Gjermane.

III.             NJOHURI PËR SHOQËRINË

o        Jeta politike e shoqërisë. Demokracia kuptimi i demokracisë. Format dhe realizimi i saj.

o        Sistemet zgjedhore.

o        Pushteti politik dhe autoriteti.

o        Sistemet politike në shoqëri.

o        Karakteristikat e sistemit presidencial në SHBA.


 

o        Institucionet e monarkise parlamentare angleze.

o        Sistemet politike evropiano-kontinentale.

o        Sistemet politike totalitare.

o        Kushtetuta, ligji themelor i shtetit. Tiparet e saj.

o        Parimet kryesore të qeverisjes që vendosen në Kushtetutë.

o        Ndarja dhe pavarësia e pushteteve-parim i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë. Marrëdhëniet midis pushteteve legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor.

o        Partitë politike. Kuptimi. Llojet e tyre.

o        Organet kryesore politike. Kuvendi, Presidenti i Republikës dhe sistemi gjyqësor në RSH.

o        Organet e administrates shtetërore. Këshilli i Ministrave, mënyra e formimit, përbërja dhe funksionet e tij; marrëdhëniet e tij me organet e tjera.

o        Organet qendrore të specializuara të Administratës. Ministrat, kompetencat e tyre.

o        Qeverisja vendore. Njësitë vendore dhe veprimtaria e organeve vendore (Bashkitë dhe Komunat).

o        Qarku si njësi e qeverisjes vendore. Organet drejtuese të qarkut dhe kompetencat.

o        Prefekti dhe kompetencat e tij. Prefektura.

IV.              ORGANIZMAT NDËRKOMBËTARE

o        Kuptimi dhe klasifikimi i organizmave ndërkombëtare..

o        Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB). Historia e krijimit të saj.

o        .Kompetencat dhe mekanizmat e OKB-se.

o        Organet e OKB-së

o        Bashkimi Evropian (BE). Zhvillimi historik dhe objektivat e BE-së.

o        Institucionet e Komunitetit evropian dhe funksionimi i tyre.

o        Objektivat themelore të Komunitetit evropian dhe e ardhmja e tij.

o        Këshilli i Evropës (KE). Objektivat dhe organet e tij.

o        Shqipëria si anëtare e Këshillit të Evropës..

o        Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Klasifikimi i tyre.

o        Deklarata e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut.

o        Të drejtat e njeriut në Shqipëri.

LITERATURA

      1. Historia e popullit shqiptar, (për shkollat e mesme të përgjithshme), Tiranë, 2003.

      2. Historia , (për shkollat e mesme të përgjithshme) Tiranë, 2003.

      3. Historia 2, (për shkollat e mesme të përgjithshme) Tiranë, 2003.

      4. Historia 3, (për shkollat e mesme të përgjithshme) Tiranë, 2003.

      5. Njohuri për shoqërinë, 2, Tiranë, 2003.

Model testi:kliko
 • 15 vota. Mesatarja e 2.47 të 5.

Komentet

 • free adventure games
  i like this blog!thank u!!
 • toyota cars
  This is just the information I am finding everywhere.Me and my friend were arguing about an issue similar to this! Now I know that I was right.Thanks for the information you post. I just subscribe your blog. This is a nice blog.
 • James P. Stuckey
  Kuvendet shqiptare dhe ballkanike për organizimin e kryengritjeve të përgjithshme kundër pushtimit osman.
 • valentino
  • 4. valentino Më 29/11/2011
  ooooooooooobabi te dua shume
 • griseld
  • 5. griseld Më 22/11/2011
  dua fb

 • besa
  • 6. besa Më 16/02/2011
 • imran
  • 7. imran Më 12/03/2008
  ju falemnderit shum te shohim jam kureshtar me dit si vajn punet dhe ......?

Shih më shumë komente