Créer un site internet

Veshtrim mbi BE-ne

Alban DACInga Alban Daci

Genova, Itali

                Europa në lëvizje dhe zhvillim

     Procesi i Integrimit përmes sfidave dhe perspektivës

Europa e të gjashtëve (Bashkimi Europian deri në 1972 kishte vetëm gjashtë anëtarë: Francë, Gjermani, Itali dhe tre vende të Beneluksit) mund të ishte një federatë; Europa e të njëzetëve mund të jetë një konfederatë; Europa e 35 besoj se maksimumi mund të jetë zonë e shkëmbimit të lirë ekonomik.

Europa nuk është akoma një shtet i vetëm dhe mbi të gjitha nuk ka një ide të qartë cfarë është dhe cfarë do të jetë.

Europa është në nje pozicion ndërmjetësues, që do të thotë se nuk ka një formë të qartë që mund ti vendosim një emërtim të saktë përkatës, ndoshta është e destinuar për të qenë një Shtet i madh; por, sic na mësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një transformim i ngjashëm nuk realizohet sot për nesër.

U deshën  pothuajse 100- vjet dhe një luftë civile para se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të bëheshin shteti që të gjithë njohim dhe  që jemi të vetëdijshëm për forcën ekonomike, dhe rolin politik që kanë në arenën ndërkombëtare.

Sa vite i duhen Europës së sotme që të kristalizojë dhe finalizojë projektin e saj  të madh bashkues, në një strukturë të vetme,  gjithëpërfshirëse, të qartë, efikase dhe solide në aspektin ekonomik, politik, diplomatik dhe ushtarak  mbi bazën e rregullit “ primus inter paris „ ?!

Gjykoj se vetëm nocioni kohë, mund ta gjejë përgjigjen e saktë, pasi Bashkimi Europian që në hapat e para të tij ka nisur si një proces i domosdoshëm dhe i pashmangshëm për tu shkëputur nga e kaluara jo fort e hijshme, për të  nisur një të ardhme të re mbi vlera jo revulucionare, sepse nuk harroj në thelb identitetin e saj, por këtij identiteti i veshi fanellën e mbushur me vlera dhe ide bashkimi, të cilat i kishin munguar shumë dhe për të cilat kishtë shumë nevojë.

Hapat  e para të Bashkimit Europian kanë filluar në formën e një procesi integrues, atëherë nuk mund të kërkojmë një datë të saktë se, kur ky proces do të jetë kryer dhe përfunduar në formëm e plotë të tij.

Proceset në thelb nuk kanë afate kohore që duhet t’iu përmbahen, por kushte dhe hapa të caktuara që duhet të ndiqen për të arritur objektivin final të shprehur  në formën e konsesusit dhe të vullnetit të lirë të inisiatorëve projektues.

 Prandaj, realizimi i shpejtë apo jo dhe gjithëpërfshirës i Bashkimit Europian është zgjedhje racionale dhe proporcionale në përputhje me dëshirën që do të shprehin në kompleks  vendet ideatore-themeluese, anëtarët e  rinj dhe ata që do ti bashkëngjiten në të ardhmen.

Gjithashtu, ka edhe mjaft faktorë të tjerë  të jashtëm aktual në arenën ndërkombëtare që mund të inkurajojnë, ose të pengojnë realizmin e plotë të këtij procesi integrues.

Ndër faktorët dhe sfida kryesore jo vetëm për kontinentin europian, por për gjithë botën në tërësi është procesi i globalizimit.

Kushdo qoftë forca motorrike e origjinës së globalizimit, mbi të gjitha  është e mundur të përceptohet që ky proces, sapo lëshohet për aplikim, mund të bëhet i pavarur përballë faktorëve fillestarë  si dhe të zhvilloj një identitet të ri, të frymëzuar dhe bazuar në fizionominë e tij të pavarur.

Pra, edhe pse ky proces si të gjithë proceset e tjerë ka nevojë për një përcaktim politik në hapat e para të krijimit të tij, ndoshta në vazhdimësi mund të bëhet autonom, ku mund të ndjek një finalitet të ri, të ndryshëm nga ai për të cilit ishte ideuar.

Procesi i globalizimit luan një rol të rëndësishëm në vijushmërinë e procesit të Integrimit europian, sepse ka ndryshuar rregullat e lojës në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, duke krijuar fenomenin që tashmë njihet me emërtimin „arena stërvitore“ që ka zëvendësuar stilin klasik që përfaqësohej dhe shprehej përmes aleancave të ndryshme si Nato ( Aleanca e Atlantikut të Veriut).

 ROBERT W.Cox, thekson se  cdo rezistencë kundër  procesit të globalizimit mund të lind nga një formë vullentare e një aksioni politik.

Ai e parashikon procesin e formimit dhe krijimit të aleaczave si ndër faktorët kryesor që mund të pengojë avancimin e globalizimit.

Cox, rithekson që mund të  krijohen kualicione të ndryshme jo favorisuese, të mbështetura dhe përkrahura nga disa segmente të grupeve dominuese, që mund të bëjnë të rrjedhin lëvizje territoriale që janë në kundërshtim me globalizimin: “riafirmimi i principit territorial të riorganizimit ekonomik e social do të përceptohet si një kërcënim  në të ardhmen për strukturat e ekonomisë globale”.

Sipas Woodrow Willson karakteristikë e aleancave të formuar gjatë fillimit të parë të shekullit të kaluar ishte se si qëllim final kishin ose nisjen e një lufte ose mbrojtjen nga ndonjë agresion i mundshëm që pritej si pasojë e ndonjë krise në marrëdhëniet ndërkombëtare mes shteteve.

Këtë tezë e mbështeti në mënyrë relative, por jo plotësisht të plotë, Henry Kissingere, duke i përshkruar alleancat si elementë celës në makinën politike që do të bëntë të mundur dhe të pa evitueshme luftën.

Kissinger shikon si shkak parësorë të shpërbërjes së sistemit të rendit të mëparshëm botërorë, mungesën e fleksibilitetit  dhe vëzhgon që cdo tentativë për të dobësuar aleancat shërben realisht për ti forzuar ato.

Pra, idea e një rreziku të mundshëm, apo ekzistenca e një armiku të përbashkët virtuale apo realë i bënte aleancat që të ishin gjithmonë më kompakte, vigjilente dhe efikase në ndjekjen e aksioneve politike të tyre për të cilat ishin krijuaj.

Kessinger rithekson që në këndvështrimin historik, aleancat kanë krijuar forcën e paqes në një situatë lufte, por me kalimin e kohës deri në fillim e Luftës I Botërore motivi parësorë i luftrave ishte riforcimi i aleancave.

            Për të kuptuar mirë atë cka cituam mjafton të argumentojmë tre luftërat e fundit: atë të Kosovës, të Afganistanit dhe të Irakut.

Në të trija këto raste, koalicionet dhe aleancat ushtarake në hapat e para të tyre ishin të pa vendosura dhe të lëkundura në lidhje me vendimet dhe hapat që do të ndërmerrnin , pasi shtetet pjesëmarrëse në disa principe kanë qenë dakort dhe në disa të tjera jo.

Përshmebull, kohë e fundit edhe përse nuk është bërë publike, India sipas analistave ndërkombëtarë ka marrëdhënie mjaft të mira në fushën ushtarake me Israelin.

 Gjithashtu ka nëshkruar një marrëveshje mjaft të rëndësishme ushtarake me Iranin, ku India në rast hyrje në luftë kundër Pakistanit ka të drejtë të përdorë bazat ushtarake Iraniane.

Më parë nuk mund të ndodhte një gjë e tillë,  mjafton të përmendim  konkretisht organizimin dhe funksionimin e Aleancës Antlantike të Veriut para rënies së Murit të Berlinit, kur ekzistonte binomi botëror (ndarja simetrike e botës në dy blloqe), ka qenë gjithmonë kompakte në politikat dhe aksionet që do të ndërmerrte, kurse  tre konfliktet e fundit treguan se gjërat nuk janë njëlloj si më parë, dhe për këtë nuk kanë faj vendet anëtare, sepse është vetë koha që bën pastrimin dhe zëvendësimin e fenomeneve, duke i përshtatur me hapat dhe proceset e të tashmes.  

        Globalizimi me doktrinën e tij funksionale po thyen tabunë e Sovraniteteve dhe të Aleancave të shteteve, duke bërë që interesa të jënë të ndryshme, në kohë të ndryshme nga partner të përkoshëm, jo të qëndrueshëm dhe shkëmbyes, duke krijuar konceptin ½Arenë Stërvitore në marrëdhënie ndërkombëtare“ që ka filluar të përdoret dhe aplikohet nga diplomacitë botërore.

Gjithashtu Europa  vazhdon të përballet edhe me një tjetër faktorë mjaft të rëndësishëm, nacionalizmin që është i hershëm për nga origjina e fshaqjes dhe mjaft aktual për nga dimension gjeopolitik.

        Bashkimi Europian edhe përse ka kaluar dhe po vazhdon të kaloj pengesa të vështira në realizimin e plotë të tij, sic ka treguar koha deri tani është proces  i pandalshëm dhe shumë i domosdoshëm për rendin e ri botëror, që ka treguar aftësi të madhe përshtatje në koherencë kohore me proceset, ku është përfshirë aktualiteti botëror.  

Eksperienca e nacionalismit për disa ka qenë integrues dhe për disa jo integrues, natyrisht për studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk është shumë interesant ekzistenca e nacionalizmit, kur mundësia e efekteve copëzuese krijon instabilitet dhe konflikt.

            Për këtë motiv Kedourie, refuzon të drejtën për  vetëvendosje të kombeve, sepse mund të jetë „ princip  që sjell destabilet“.

Woodrow Willson, është ideatori i principit të “vetëvendosjes së popujve”, i cili ka luftuar    ky principë të bëhet baza e shtetit demokratik në planin e organanizimit të brendshëm, por edhe si element legjitim  brenda rregullit ndërkombëtar.

Nuk jam dakort në lidhje me këtë ide, pasi  principi bazë i së drejtës ndërkombëtare aktuale në fuqi është vetëvendosja. Kjo ka bërë që në një fare mënyre shtetet të gëzojnë të drejtat e plota të tyre, duke u rrespektuar vendimi dhe vullneti i maxhorancës, që përbën edhe themelin e funksionimit dhe praktikimit të sistemit demokratik.      Vetëvendosja është adoptuar nga principi i drejtave personale të njeriut, ku më vonë është praktikuar edhe në nivel shtetërorë si kodifikim i së drejtës ndërkombëtare.

Mbi kuptimin historik të nacionalizmit ka një mosmarrëveshje të madhe.

Autorë si Ernest Gellner e kanë identifikuar nacionalizmin si pasojë ekonomike gjatë industrializimit.

Për tu bërë konkurues  ekonomikisht në shekullin e XIX-të, shtetet kanë dashur të organizohen  në këtë formë për të krijuar një shoqëri homogjene me një sistem edukativ për të gjithë.

Nga ky këndvështrim nacionalizmi është një strument për të realizuar industrializimin efektiv.

Hobsbawm nënvizon, që në fillim e parë të shekullit të XIX, nacionalizmi zhvillonte një detyrë pozitive demokratike përsa kërkonte të përcaktonte kombet duke i bërë sovran.

Në të gjitha versionet nacionalizmi  tenton të jetë autonom dhe mund të quhet mbifenomen i historisë dhe jo një nga motorrët e saj.

Nacionalizmi nisur nga praktikat e deri tanishme  mund ta konsiderojmë si një e keqe që shoqëhet vetëm me luftra dhe jo tolerancë rracionale; në një këndvështrimin tjetër si reagim ndaj padrejtësisë në kërkim të një identitëti të merituar për të realizuar një zhvillim të qëndrueshëm në të gjitha fushat dhe për të qenë konkurues dhe i fuqishëm në mënyrë që mund të rezistojë në kohë.

I kushtova një rëndësi të vecantë mbifenomenit nacionalizëm pasi është një ndër tematikat më të nxehta që bie ndesh me prinpin kryesorë të Bashkimit  Europian atë të „Bashkimit të popujve europian dhe jo të shteteve“ në një familjë të madhe te përbashkët, ku të gjithë kanë të drejta të barabarta dhe në formë bashkëpuese mund ti bëjnë sfidë ose më saktë mund të jenë konkurues edhe efikas përballë globalizimit.

Në të vërtët nacionalizmi më parë ka pasur le të themi një rol të pjeshëm pozitivë, sepse ishte pikërisht nocioni i tij për të krijuar një shoqëri  homogjene dhe kompakte që bëri të mundur afirmimin e Europës si ruol qëndrorë në sistemin në arenën ndërkombëtare.

Edhe pse procesi i Bashkimit Europian ka kaluar periudha të veshtira edhe plot pengesa dhe sfida, që kur u hodhën idetë e para të federalizmit europian, mund të themi që nga 1954 deri sot situata është modifikuar,  parasëgjithash Europa është në një farë mase më afër realizimit të objektivit final të saj.

Gjithashtu edhe qytetarët e saj janë më të përgatitur se pesëdhjetë vjet më parë për një integrim politik dhe kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e marrjes pjesë për zgjedhjen e Asamblesë së Strasburgut, e cila rizgjidhet cdo pesë vjet (Përfaqësuesit e popullit të europës zgjidhen  që nga 1979  me sufragjin univerversal dhe të drejtëpërdrejtë për një periudhë pesë vjecare.

Megjithatë është e domosdoshme  që të punohet akoma me intensivisht për të bërë të mundur  një pjesmarrje më të madhe të qytetarëve europian në opinionin publikë.

Pjesmarrje e vogël e qytetarëve për zgjedhjet e Asamblesë së Strasburgut, demostron nevojën për të shpjeguar më mirë idenë e Bashkimit Europian tek qytetarët e Europës.

 Për këtë arsye ndoshta është e nevojshme mbitëgjitha që fushatat elektorale për zgjedhjet europiane të jenë më të orientuara më shumë drejtë kuptimit europian, duke diskutuar dhe hedhur ide për ceshtje të rëndësishme politike, ekonomike,  sociale dhe istitucionale të Europës së Bashkuar dhe jo të të përqëndrohen shumë mbi problematikat e politikës së brendshme.

Partitë politike ndoshta kanë bërë fushatë të vërtet vetëm me rastin e zgjedhjeve të para të 1979 për Asamblenë europiane)

Bashkimi i Gjermanisë pas rënies së Perdes së Hekurt ka ndërtuar një ngjarje mjaft të rëndësishme duke ringjallur shpresën e bashkimit, duke thyer barrikadat e një situate ndërkombëtar që ishte e bazuar mbi rende botërore të ndara në idoelogji sipas një plani të saktë ndarës në aspektin e gjeografisë politike dhe fizike.

Sot kemi një Gjermani të fortë, të bashkuar që është ndër inisiatorët më të  rëndësishme të pocesit integrues të Bashkimit Europian.

Shembulli i Gjermani,  rrit vlerën e besimit se edhe Europa e Bashkuar me të gjithë komponentët e saj është ndërtimi i një politike pa precedent, në zhvillim e sipër, bazuar mbi një sistem qeveritarë origjinal që në bazën e saj ka traditën perendimore, ku shtetet europiane admirojnë  realimizimin e një hapi historik: të zhvillohen  përmes ushtrimit të lirë  kolektivë për të krijuar një model politik dhe istitucional që do të ketë një rol qendrorë në administrimin paqësor të punëve botërore.

Sic është shprehur Romano Prodi: „Bashkimi Europian është e vetmja përgjigje konkrete, operuese dhe demokratike në sfidat e globalizimit“.

Europa ndodhet një situatë shumë të rëndësishmë nga ku varet e ardhmja  e saj, është e nevojshme që të ndërmerren reforma të shëndosha mbi institucionet e saj, sidomos mbi Komisionin europian, duke e shëndruar në një istitucion të vërtet demokratik.

Bashkimi Europian i krijuar përmes një traktati ndërkombëtar  ka zhvilluar një sistem juridik dhe politik origjinal, të pa parë më parë në historinë e istitucioneve botërore, ku ish Presidenti i Komisionit europian e ka përcaktuar „objekt politik të pa identifikuar“.

Në rast se kërkojmë se  cfarë është në të vërtetë Bashkimi europian?

Ti përgjigjesh një ceshtje të tillë me të vertetë nuk është e lehtë.

Në realitet, karakteri  ekstremisht orgjinal i modelit politik komunitarë bën të mundur që të pyesim vetëm se cfarë nuk është Bashkimi Europian.

Përgjigja pozitive varet nga cili këndvështrim vëzhgohet fenomeni, por mbi të gjitha nga ritmi që ka.

Bashkimi europian duke qenë model origjinal, i është nënshtruar një zhvillimi shumë më të shpejtë se ritmeve  të zhvillimit të Shteteve sovrane të Europës.

Cdo përshkrim i Bashkimit europian nuk mund të bëj gjë tjetër vetëm se të demostrojë evulimin e tij në një të dhënë momentale, në prani të rrethanave specifike në aspektin poltik dhe ekonomik.

Një fotografi, parasëgjithash, të një fenomeni në evoulim që do të filmonte në vazhdimësi për të kuptuar të gjitha sekuencat.

Prandaj, nuk ka rëndësi se si mund ta thërrasim ne europianët procesin e Integrimit të Bashkimit Europian dhe si mund ta quajnë jo europianët një proces të tillë.

Bashkimi Europian është ide gjeniale e projektuar pikërisht nga qytetarët e saj,  e dashuruar pas istitucioneve, përmes të cilave janë krijuar ligje dhe doktrina ndërkombëtare, për të cilat bota kishte shumë nevojë për tu shkëputur nga e kaluara jo e hijshme e pasur me beteja të përgjakshme, për tu bërë pjesë e një të ardhmje më të mirë që në thelbin e saj ka Bashkimin dhe Intregrimin vullnetar me shpresën dhe dëshirën e bashkëjetesës në paqe, harmoni, mirëkuptim, prosperitet dhe zhvillim.

 • 23 vota. Mesatarja e 2.78 të 5.

Komentet

 • Venetta

  1 Venetta Më 16/10/2020

  They prefer to flirt inside a nonsexual manner, at the start with the relationship.

  Super Studs are aware that like Real Estate, the rule
  to great sex is usually, 'location, location, location. The oneness
  proficient in marriage does not mean you give up who you are.
 • hosting services

  2 hosting services Më 05/09/2020

  I seriously love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you build this site yourself? Please reply back as I'm hoping to create my own blog and would love to know where you got this from or just what the theme is called.
  Appreciate it!
 • cheap flights

  3 cheap flights Më 26/08/2020

  First off I would like to say superb blog! I had a quick question which I'd like to ask
  if you don't mind. I was interested to know how you center yourself and clear
  your mind before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts
  out there. I truly do enjoy writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin.
  Any suggestions or tips? Thank you! 32hvAj4 cheap flights
 • cheap flights

  4 cheap flights Më 25/08/2020

  At this moment I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read other news.
  2CSYEon cheap flights
 • best website hosting

  5 best website hosting Më 14/08/2020

  Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you
  could be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come
  back later on. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice day!
 • adreamoftrains hosting services

  6 adreamoftrains hosting services Më 10/08/2020

  Hi there, I enjoy reading through your post. I like to write a little
  comment to support you. adreamoftrains content hosting
 • website host

  7 website host Më 10/08/2020

  I used to be suggested this website through my cousin. I'm
  no longer sure whether this submit is written by him as no one else realize such unique
  about my problem. You're amazing! Thank you!
 • web hosting service

  8 web hosting service Më 08/08/2020

  Simply want to say your article is as astonishing. The clearness on your
  post is just nice and that i could suppose you're knowledgeable on this subject.
  Well with your permission allow me to take hold of your feed to stay updated with drawing close post.
  Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.
 • best web hosting

  9 best web hosting Më 08/08/2020

  It's really very complicated in this full of activity life to listen news on TV, so I simply
  use the web for that reason, and get the hottest news.
 • adreamoftrains website host

  10 adreamoftrains website host Më 08/08/2020

  Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to look it over. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to
  my followers! Fantastic blog and terrific design and style.
  adreamoftrains best web hosting
 • adreamoftrains web hosting providers

  11 adreamoftrains web hosting providers Më 08/08/2020

  Hello there, I do think your site might be having browser compatibility problems.
  When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening
  in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to
  provide you with a quick heads up! Besides that, excellent site!
  adreamoftrains website hosting services
 • website hosting services

  12 website hosting services Më 07/08/2020

  Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly
  benefit from each other. If you might be interested feel
  free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Excellent blog by the way!
 • bokep barat

  13 bokep barat Më 09/07/2020

  Why users still use to read news papers when in this technological globe
  all is presented on web?
 • minecraft

  14 minecraft Më 09/09/2018

  What i don't realize is if truth be told how you're no longer really much more neatly-liked than you may be right now.
  You're so intelligent. You realize therefore considerably with regards to this topic,
  produced me for my part imagine it from numerous various angles.
  Its like women and men don't seem to be fascinated unless it is something
  to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs excellent.
  Always deal with it up!
 • Dotty

  15 Dotty Më 22/07/2016

  Hi, I desire to subscribe for this website to obtain hottest updates, therefore where can i do it please help.
 • Milford

  16 Milford Më 17/07/2016

  Quality articles is the secret to attract the users to visit the site, that's what this site is providing.
 • Helaine

  17 Helaine Më 25/06/2016

  you are in point of fact a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you're doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you've done a fantastic activity in this topic!
 • Nam

  18 Nam Më 19/06/2016

  Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this website.
 • Porfirio

  19 Porfirio Më 10/06/2016

  At this time it looks like BlogEngine is the top blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
 • Hermine

  20 Hermine Më 06/06/2016

  excellent issues altogether, you just gained a logo new reader. What would you recommend about your submit that you just made a few days in the past? Any certain?
 • Hermine

  21 Hermine Më 06/06/2016

  excellent issues altogether, you just gained a logo new reader. What would you recommend about your submit that you just made a few days in the past? Any certain?
 • Sonja

  22 Sonja Më 06/06/2016

  What's up mates, pleasant piece of writing and good urging commented here, I am truly enjoying by these.
 • Amee

  23 Amee Më 06/06/2016

  I have read so many articles concerning the blogger lovers however this post is really a good piece of writing, keep it up.
 • lycra suits

  24 lycra suits Më 24/09/2014

  Eating and experiencing oats, You might farm animals like. Its a time to think different and give your child a unique experience they will remember for years. Here are five unique ideas to make certain that your child's next birthday is something really special,
 • giubbotti woolrich

  25 giubbotti woolrich Më 23/09/2014

  I also consider it sucks that will Heavens usually do not provide an uninstaller for your Kontiki program. Therefore i'm at the moment waiting around the call again using their techies to inform my family how you can take it off. Will keep you actually submitted.
 • criminal lawyers melbourne

  26 criminal lawyers melbourne Më 24/04/2012

  Hands down, Apple's app store wins by a mile. It's a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I'm not sure I'd want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.
 • park city houses for sale

  27 park city houses for sale Më 24/04/2012

  Between me and my husband we've owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I've settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.
 • custom web design

  28 custom web design Më 28/03/2012

  that's true as you said të Amerikës, një transformim i ngjashëm nuk realizohet sot për nesër.
  custom website design, web design au
 • medtronic infuse bone graft

  29 medtronic infuse bone graft Më 27/03/2012

  It seems that you've put a good amount of effort into your article and I want a lot more of these on the World Wide Web these days. I truly got a kick out of your post. I do not have a bunch to to say in reply, I only wanted to register to say fantastic work.
 • notebook tamiri

  30 notebook tamiri Më 20/09/2011

  thank you post very article...
 • webtasarim

  31 webtasarim Më 20/09/2011

  good sharing very nice site ...
 • webtasarım

  32 webtasarım Më 20/09/2011

  great post very nice blog thanks a lot.
 • hund trainieren

  33 hund trainieren Më 16/09/2011

  http://www.hund-trainieren.de/ hundeerziehung online
 • Treatment For Candida

  34 Treatment For Candida Më 07/07/2011

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
 • Property Investment

  35 Property Investment Më 24/06/2011

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.
 • rinor

  36 rinor Më 05/05/2009

  Image');return false;" rel="nofollow" title="Link">[img]" width="120" border="0" alt="Image" />
 • Webmasteri

  37 Webmasteri Më 19/05/2008

  Lini komentin a opinionin tuaj këtu !

Shto një koment