Créer un site internet

Albanianpolitik, një vizion i ri për të ardhmen

Dr. Alban Daci

, një vizion i ri për të ardhmen


Viti 2008, besoj se ka qenë viti më i rëndësishëm në fillimin e këtij shekulli të ri për shqiptarët dhe kauzën e tyre, që u kurorëzua me pavarësinë e Kosovës, e cila çoj në formë de fakto dhe de jure krijimin dhe njohjen e Republikës së Kosovës si shtet të pavarur, sovran, demokratik dhe multietnik. Lindja e Republikës së Kosovës, bën që faktori shqiptar të jetë jo vetëm më i rëndësishmi në Ballkanin Perëndimorë, por vendimtar në implementimin e proceseve integruese në zonën euro-atlantike për gjithë Ballkanin.
Aktualisht po të analizojmë në bazë të kriterit hapësinor, faktori shqiptarë ka një shtrirje të gjerë dhe një prezencë të rëndësishme në Republikën e Maqedonisë, në Kosovë, në Mal të Zi, në Shqipëri, pa lënë mënjanë dhe Diasporën që është e kudo gjendur nëpër botë, ku në pjesën me të madhe ka arritur integrim të plotë shoqëror, ekonomik, kulturor dhe akademik.
Kjo situatë e favorshme për shqiptarët, ka nevojë për nisma të reja efikase dhe të shpejta në kuadrin e një forme të re politike që e shikoj të drejtë ta cilësoj “albanianpolitik” e konceptuar si rrymë e re e politikës shqiptare, e cila duhet të ketë në qendër të vëmendjes krijimin dhe raforcimin e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet që kanë politika dhe interesa të përbashkëta me faktorin shqiptar në Ballkan.
Albanianpolitik, nuk duhet të jetë e organizuar mbi baza partiake, ideologjike dhe nuk duhet patjetër të jetë e përfaqësuar nga individ që politikën e bëjnë për profesion nevoje si të vetmen mënyrë për të bërë karrierë, por nga intelektual, specialist të fushave të ndryshme, të rinj që besojnë dhe aspirojnë në një politikë pro shqiptare e cila mendon se shqiptarët duhet të mbrojnë në mënyrë legjitime të drejtat e tyre si në politikën e mbrëmshme dhe ne atë të jashtme, që besojnë se faktori shqiptarët ka një forcë të madhe të cilët mund ta shfrytëzoj për të çuar përpara procesin e integrimit evropian për rajonin e Ballkanit, që mund të jap një kontribut të fortë dhe të rëndësishëm në mbajtjen dhe ruajtën e paqes në rajon.
Në situatën aktuale të krijuar në Ballkan mendoj se shqiptarët duhet të ndërmarrin disa hapa të rëndësishëm për sa u përket marrëdhënieve ndër veti, sepse premisat e reja mendoj se në të ardhmen nuk do të jenë vetëm pozitive, por ndoshta herë-herë edhe negative, nëse nuk veprohet që tani në krijimin e një baze të shëndoshë për të ardhmen e përbashkët dhe të pa ndarë.
Pavarësia e Kosovës, ishte me të vërtetë një fitore e merituar për faktorin shqiptar, por nëse e studiojmë me gjakftohtësi ecurinë e saj drejt krijimit të Shtetit të ri bashkë me komponentët e tij formues. Mund të shprehemi se kjo mund të çoj në të ardhmen në krijimin e një “kombi të ri” (Kombi Kosovarë) që do të mohonte në simbole kombëtare, në histori, traditë dhe kulturë identitetin e tij të vërtet shqiptarë.
Kjo mendoj se mund të ndodh në të ardhmen nga dy faktor.
1. Liderët aktual të Kosovës kanë qenë ish luftëtar në luftën e fundit për Liri, dhe duan të krijojnë mitet e tyre duke e konceptuar Kosovën si një realitet të ri që e krijuan ata dhe që ju përket vetëm atyre.
2. faktori ndërkombëtar që ka rol të drejtpërdrejtë ne çështjet e brendshme të Kosovës nuk lejon dhe dëshiron identifikimin e shtetit të ri formues vetëm me vlerat e identitetit kombëtar shqiptar nga frika e ndonjë konflikti të ri jo vetëm në Ballkan por edhe më gjerë.
Për të mos gjetur këto situata praktikë në të ardhmen e parashikuar, mendoj se shqiptarët duhet të ndërmarrin një seri nismash bashkëpunuese ndër veti në fusha të ndryshme të cilat në finalitet nuk duhet të jenë kundër rrymës së integrimit euro-atlantik, por pjesë integrale e tij.
Këto nisma besoj se duhet të merren nga albanianpolitik, e cila duhet të veproj nëpërmjet agjencive të ndryshme, të cilat mund të jenë në formën institucionale, ose mund të jenë të organizuara në lobingje apo grupe presioni për të arritur objektivat e dëshiruara.
Aktualisht mendoj se bashkëpunimi më i qartë ndërinstitucional brenda faktorit shqiptar, mund të bëhet mes Kosovës dhe Shqipërisë, sepse kemi të bëjmë me dy shtete sovrane që kanë maxhorancë shqiptare në përbërjen e popullsisë. Duhet të bëjmë të qartë se mes Shqipërisë dhe Kosovës kemi marrëdhënie ndërshtetërore dhe kombëtare dhe jo ndërkombëtare, sepse realisht kemi të bëjmë me dy shtete, por me një komb të përbashkët.
Ky bashkëpunim duhet të mbështetet ne disa shtylla kryesore si:
1. Ekonomike
a) të krijohet një zonë e përbashkët ekonomike, ku të ketë një tarifë të përbashkët doganore, e cila duhet të aplikohet sipas modelit evropian, ku të mirat e dy vendeve mund të qarkullojnë pa pengesa dhe që qeveritë e dy vendeve zotohen se do të eliminojnë çdo lloj pengese
b) të fillojnë tentativat për realizmin e një politike të përbashkët në agrikulturë, e cila duhet të jetë sipas parametrave evropian, ku të vendosen çmime të përbashkët për prodhimet elementare.
c) të sanksionohet lëvizja e lirë e shërbimeve, njerëzve dhe e mallrave, duke krijuar një zonë të lirë tregtie. Nisma e krijimit të kësaj zone duhet të jenë Shqipëria dhe Kosova, por që të ketë klauzola që lënë të hapur pjesëmarrjen dhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimorë. Përsa i përket lëvizjes së lirë duhet të bëhet një marrëveshje e shkruar për heqjen e pengesave të kontrollove kufitare. Kjo mund të vlej si një provë për të anëtarësuar në ardhmen me drejtat të plota në Traktatin Schengen.
2. Politike
a) Të krijohen organizma ndër institucionale si “Këshilli Kombëtar për Integrim” i cili duhet të përfaqësohet nga nivelet me të larta drejtuese të dy vendeve si dhe në nivel specialistësh që duhet të mblidhet në çdo katër muaj në vit, ku të diskutohen implementimet e politikave të përbashkëta për një integrim të përbashkët dhe uniformë në Bashkimin Evropian. Selia e këtij këshilli mendoj se duhet të jenë Prishtina dhe Tirana. Ky këshill do të bënte që faktori shqiptar të ketë politika të përbashkëta për çështjet e përbashkëta në Ballkan.
b) Krijimi i një Politike të jashtme të përbashkët (PJP) që duhet të përfaqësohet nga nivelet e larta drejtuese të dy vendeve dhe të ketë objektiva parësore implementimin e reforma për integrim të shpejtë në zonën euro-atlantike, të jap kontribut dhe garanci për paqen dhe stabilitetin në rajon si dhe të mbroj interesat e faktorit shqiptarë në botë në sintoni më politikat e aleatëve të deklaruar.
3. Kulturor
a) krijimi i një “Komisioni kulturor” të përbashkët, që do të diskutoj çështjet e bashkëpunimit të përbashkët në fushën e kulturës, në mënyrë që të mos krijohen distanca më rryma të ndryshme dhe të largëta. Një rol të rëndësishëm mund të luaj instituti i Albanologji duke operuar në të gjitha nivelet e arsimimit.
b) Krijimi i një “Komisioni Gjuhësie” që duhet të analizoj problemet dhe sfidat me të cilat përballet aktualisht gjuha shqipe si në aspektin drejtshkrimor, gramatikor si dhe nga huazimet e shumta që po e mbysin. Ky komision besoj se duhet të përbëhet nga niveli më i lartë i akademikëve të gjuhësisë dhe duhet të mblidhet njëherë në gjashtë muaj. Gjuha shqipe duhet të evoluoj bashkë me proceset e tjera. Kongresit i fundit i gjuhës shqipe pa komentuar rrethanat në të cilat është zhvilluar, është bërë shumë kohë më parë, kurse proceset e tjera jetësore kanë ndryshuar me hapa të mëdhaja. Kjo ka bërë që gjuha shqipe të përballet me sfidën kohë dhe hapësirë, sepse shtrirja e përdorimit të saj falë ndryshimeve që kanë ndodhur në rajon është rritur, duke bërë që të mos ketë një harmonizim të plotë dhe uniformë përdorimi si dhe mos koherencë me proceset e tjera si globalizimin. Prandaj, e shikoj të drejtë të punohet dhe të bëhen rishqyrtime që gjuha shqipe të jetë si koherente dhe uniforme në të gjitha zonat shqipfolëse .

Albanianpolitik mendoj se është shumë e domosdoshme të operoj dhe brenda në Shqipëri, ku me aksionet e saja efikase, demokratike dhe kombëtare mund t’iu jap përgjigje modeleve mesjetare të përfaqësuara dhe ideuara nga sharlatan të servilosur që me aksionet e tyre ksenefobike përpiqen të cenojnë integritetin tonë territorial dhe kombëtar.
Në këtë arenë të gjerë që po analizojmë, nuk duhet të harrojmë as Diasporën tonë, e cila është pjesë integrale shpirtërore dhe fizike e botës shqiptare. Diaspora shqiptare gjithmonë ka luajtur një rol të fortë dhe të rëndësishme në arenën ndërkombëtare për të përfaqësuar imazhin shqiptar denjësisht, për mbrojtur interesat politike kombëtare të faktorit shqiptar si dhe pa harruar rolin më kryesor atë ekonomik, ku fal kontributeve të derdhura nga emigrantët, Shqipëria ka ecur përpara në reforma ekonomike, duke zbutur varfërinë dhe ndezur shpresën e mirëqenies në familjet shqiptare.
Disa forma organizuese politike të sapo krijuar që nuk mund të kenë një emërtim të saktë organizues dhe një klasifikim po të saktë dallues më në fund janë kujtuar se Diaspora shqiptare nuk ka vetëm detyrime por edhe te drejta. Pra, këto forma organizues po mundohen të ndërmarrin fushata për të drejtën legjitime të votimit të emigrantëve. Kjo iniciativë si sipas analizës time është vetëm një hap i dështuar politik në interes të një pakice në dëshira dhe interesa që nuk parashikon dhe përfshin interesat e Diasporës për disa arsye:
1) Sipas së drejtës kushtetuese nuk ekziston vetëm e drejta të zgjedhësh por edhe të zgjidhesh, jo vetëm të jesh i përfaqësuar por edhe të përfaqësosh, jo vetëm të jesh aktor por edhe autor në vendimmarrje. Prandaj, unë mendoj se nëse duhet të flasim për këtë argument duhet të mendojnë se Diaspora nuk duhet jo vetëm të votoj por edhe të votohet, që do të thotë të ketë përfaqësuesit e saj vendimmarrje.
2) Aktorët aktual që kanë marrë këtë iniciativë nuk kanë akoma kredibilitet dhe elektorat të garantuar. Prandaj, mendojnë se duke ardhur nga perëndimi, ku kanë pasur historira të shkurta studimore apo ku ta di unë, mund të sigurojnë votat e mjaftueshme nga emigrantët sa për të pasur një karrige politike.

Siç e kam cilësuar në një artikull timin të botuar në 2005 në shtypin shqiptar se: emigrantët e kanë të garantuar me kushtetutë të drejtën që të zgjedhin dhe të zgjidhen, pra që të votojnë dhe të jenë të votuar. Historia njerëzorë gjithmonë na ka treguar se të drejtat fitohen dhe nuk dhurohen.
Prandaj, mendoj se Diaspora mund ta bëj realitet këtë drejtë duke u bërë pjesë e rrymës albanianpolitik dhe duke përdorur mjetet demokratike dhe legjitime. E drejta e votës së emigrantëve duhet shikohet si një e drejtë kushtetuese, si një domosdoshmëri për demokracinë e vendit tonë dhe jo si akt që mund të përdoret për të përmbushur aspiratat personale politike të njerëzve që mendoj patjetër të bëjnë karrierë dhe që politikën e ushtrojnë për profesionin.
Albanianpoltik, duhet të jetë një rrymë e politikës shqiptarë që nuk bazohet në bindje partiake, por kombëtar, me njerëz të mençur dhe largpamës që mendojnë se faktori shqiptar është i rëndësishëm në rajon, që integrimi evropian është i domosdoshëm jo vetëm për shqiptarët por për gjithë rajonin. Kjo rrymë kaq e domosdoshme për kohën që po kalojmë mund t’iu jap përgjigje efikase të gjithë argumenteve që rreshtuam dhe të atyre që ndoshta i kemi harruar ti rreshtojmë, për të krijuar vizionin pozitiv me plotë shpresë dhe ndriçim për të ardhmen.

 • 2 vota. Mesatarja e 3.00 të 5.

Komentet

 • Simplish

  1 Simplish Më 09/02/2020

  I was suggested this blog by my cousin. Now I’m not sure whether they thought this article was really that
  good of a read or not.
 • roof leads

  2 roof leads Më 22/12/2019

  Is there going to be a part 2...?
 • full size gucci small tote 131228 f4f5r 9791 gucci handbags outlet get off to good start with quality

  3 full size gucci small tote 131228 f4f5r 9791 gucci handbags outlet get off to good start with quality Më 23/09/2014

  Right Here Is A Method That Is In fact Helping gucci-industry professionals To Advance
  full size gucci small tote 131228 f4f5r 9791 gucci handbags outlet get off to good start with quality http://www.melcove.com/ayuda/gucci-purses-sale/ckfibzms-p-964.html
 • budget crunching hits torrey smith blue red white jersey throwback ravens elite limited on sales

  4 budget crunching hits torrey smith blue red white jersey throwback ravens elite limited on sales Më 23/09/2014

  The Trick For nfl jersey
  budget crunching hits torrey smith blue red white jersey throwback ravens elite limited on sales http://www.airmartechnology.com/catimages/nba-throwback-jerseys-cheap/nfl-jerseys-for-babies/nbldqiyy-p-57.html
 • new arrival outlet gucci card case 233166 bmj1g 6412 2014 sale outlet

  5 new arrival outlet gucci card case 233166 bmj1g 6412 2014 sale outlet Më 23/09/2014

  To Those Who Want To master gucci But Can't Move On
  new arrival outlet gucci card case 233166 bmj1g 6412 2014 sale outlet http://www.f1frl.com/images/herve-leger-size/nepkfxlg-p-76.html
 • us moncler down vest unisex glossy hooded zip purple savings

  6 us moncler down vest unisex glossy hooded zip purple savings Më 23/09/2014

  MONCLER-girlfriend has verified this latest formula : the steps to making big money completely from scratch
  us moncler down vest unisex glossy hooded zip purple savings http://www.kahbs.com/css/women-moncler-vest/ywagxwha-p-688.html
 • full size authentic matt flynn womens mens youth jersey nike elite limited outlet shop

  7 full size authentic matt flynn womens mens youth jersey nike elite limited outlet shop Më 23/09/2014

  The Secret For nfl jersey
  full size authentic matt flynn womens mens youth jersey nike elite limited outlet shop http://www.aleenta.com/blog/china-cheap-hockey-jerseys/best-place-to-get-cheap-soccer-jerseys/svfuyybv-p-567.html
 • official burberry bridle armour tie dye smoked check clutch bag 37571831 outlet shop

  8 official burberry bridle armour tie dye smoked check clutch bag 37571831 outlet shop Më 23/09/2014

  Whoa, amazing product. Users got to have a look at BUBERRY today while it's still available for sale !
  official burberry bridle armour tie dye smoked check clutch bag 37571831 outlet shop http://www.novasoft-inc.com/pad/burberry-outlet-miami/burberry-bridle-armour-tie-dye-smoked-check-clutch-bag-37571831--p-1896.html
 • supplying cheap greg olsen womens mens youth jersey authentic elite limited game off 60%

  9 supplying cheap greg olsen womens mens youth jersey authentic elite limited game off 60% Më 21/09/2014

  Magical Strategy For nfl jersey
  supplying cheap greg olsen womens mens youth jersey authentic elite limited game off 60% http://www.florencemeats.com/HTML/nfl-jerseys-wholesale-suppliers/throwback-baseball-jerseys-cheap/greg-olsen-womens-mens-youth-jersey-authentic-elite-limited-game-p-7734.html
 • cheap quality prada leisure men shoes 1582047 shop on our lucky friday the 13th saving

  10 cheap quality prada leisure men shoes 1582047 shop on our lucky friday the 13th saving Më 10/09/2014

  The businesses Previously Laugh at the prada - However Right Now I actually laugh at all of them
  cheap quality prada leisure men shoes 1582047 shop on our lucky friday the 13th saving http://www.mhkyda.com/images/prada-crossbody/prada-ostrich-handbag/prada-leisure-men-shoes-1582047-p-9352.html
 • wholesale cheap new balance 580 black silver outlet shop

  11 wholesale cheap new balance 580 black silver outlet shop Më 10/09/2014

  Creative newbalance Publication Illustrates Solution To Dominate The newbalance World
  wholesale cheap new balance 580 black silver outlet shop http://www.bellfitness.net/images/kids-new-balance/new-balance-baseball/new-balance-580---black---silver-p-3723.html
 • mikejhon

  12 mikejhon Më 11/07/2012

  What an amazing technology is visible in this us visa interview questions and answers blog and using the nice services in this Visa interview questions and answers blog. I am very much satisfied by the nice services in this interview questions blog and sharing the nice info is visible in this blog.
 • casino games

  13 casino games Më 10/07/2012

  Thank you for delivering some incredibly intriguing data on this topic which has an incredible curiosity to me. I might be back again to check around the progress of one’s website
 • sponsor a family

  14 sponsor a family Më 09/07/2012

  This is a really good read for me. Must agree that you are one of the coolest blogger I ever saw.
 • urbanlawoffices

  15 urbanlawoffices Më 21/06/2012

  Interesting. Thanks for sharing.
 • Q mobiles

  16 Q mobiles Më 14/06/2012

  It is a admirable blog and the advice that you accept aggregate is absolutely amazing. I adulation the blog actual much. I accept bookmarked this website for approved view. Thanks a lot.
 • mobile phones

  17 mobile phones Më 14/06/2012

  Wow, what an amazing blog! I absolutely adulation the way that you accept presented the blog. The advice is alarming and it is advantageous for abounding people. Thanks for administration the info
 • printing service uk

  18 printing service uk Më 13/06/2012

  Very nice post,thanks for your sharing.
 • grand casino hub

  19 grand casino hub Më 12/06/2012

  It is a wonderful blog and the info that you have shared is truly amazing. I love the blog very much. I have bookmarked this site for regular view. Thanks a lot.
 • star city casino poker

  20 star city casino poker Më 12/06/2012

  Great blog!!! You guys really so magnificent. This blog is the best blog that I have ever seen. Make this blog more interesting and keep up the work. Thanks a lot.
 • 247 bingo tips

  21 247 bingo tips Më 12/06/2012

  Wow, what an amazing blog! I really love the way that you have presented the blog. The info is awesome and it is useful for many people. Thanks for sharing the info.
 • Casino Games no deposit

  22 Casino Games no deposit Më 12/06/2012

  This is a really a good blog and useful for me. Must agree that you are one of the coolest blogger I ever saw. Thanks for posting this useful information. This was just what I was on looking for. I'll come back to this blog for sure!
 • 007 live casino

  23 007 live casino Më 12/06/2012

  I appreciate spending some time to talk about it and I believe strongly regarding this and so really enjoy understanding more about this kind of subject. Keep up the good work!
 • poker data entry

  24 poker data entry Më 12/06/2012

  I have bookmarked this page, will come back for more. Keep rocking!!!
 • online poker casino best

  25 online poker casino best Më 12/06/2012

  I was just browsing on the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog.
 • d-filter Dir

  26 d-filter Dir Më 28/05/2012

  I just couldn't leave your website before saying that I really like this article. CHECK THIS
 • interfic Dir

  27 interfic Dir Më 28/05/2012

  My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work
 • Grasukyblues Dir

  28 Grasukyblues Dir Më 28/05/2012

  here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen
 • Orboros Dir

  29 Orboros Dir Më 28/05/2012

  wohh precisely what I was looking for, thankyou for posting
 • Fish Games

  30 Fish Games Më 07/05/2012

  Well done,nice picture.
 • Baby Games

  31 Baby Games Më 07/05/2012

  Very nice post,thanks for your sharing.
 • Tomas

  32 Tomas Më 01/05/2012

  nice one may i did enjoy it it was good
 • Buy argan oil

  33 Buy argan oil Më 01/05/2012

  I was about to say something on this topic. But now i can see that everything on this topic is very amazing and mind blowing, so i have nothing to say here. I am just going through all the topics and being appreciated. Thanks for sharing.
 • millerchurva@yahoo.com

  34 millerchurva@yahoo.com Më 19/04/2012

  I will definitely visit this site again because I learned a lot and got very helpful information from your blog. Thanks for sharing.


 • AT&T uverse coupon code

  35 AT&T uverse coupon code Më 11/04/2012

  Hi, I'm so excited that I have found this your post because I have been searching for some information about it almost three hours. You helped me a lot indeed and reading this your article I have found much new and useful information about this subject. Thanks for sharing this! <a href="http://www.couponland.org/coupon.asp?code=ATT+Uverse+Coupons+%26+Promo+Codes&id=6138"> AT&T uverse coupon code</a>
 • AT&T uverse coupon code

  36 AT&T uverse coupon code Më 11/04/2012

  Hi, I'm so excited that I have found this your post because I have been searching for some information about it almost three hours. You helped me a lot indeed and reading this your article I have found much new and useful information about this subject. Thanks for sharing this! <a href="http://www.couponland.org/coupon.asp?code=ATT+Uverse+Coupons+%26+Promo+Codes&id=6138"> AT&T uverse coupon code</a>
 • Mensagens Para Celular

  37 Mensagens Para Celular Më 26/03/2012

  Nice information, abounding acknowledgment to the author. It is incomprehensible to me now, but in general, the account and acceptation is overwhelming. Acknowledgment afresh and acceptable luck..
 • Mensagens Para Orkut

  38 Mensagens Para Orkut Më 26/03/2012

  Great column you got there! Helpful advice and aces to read. You can aswell analysis BuildATreeHouse. They accommodate advice about how to body a timberline house.
 • search engine optimization delhi

  39 search engine optimization delhi Më 19/03/2012

  Good site that can be referred by all and also to all that helps in various ways. Good and valid information that should not be delayed in getting them.
 • Roofing York PA

  40 Roofing York PA Më 12/03/2012

  Hi, I found your post really helpful. It helped me all the way in completing my assignment, I am also giving a reference link of your blog in my case study. Thanks for posting such informative content. Keep posting.
 • Storage Sheds Delaware

  41 Storage Sheds Delaware Më 12/03/2012

  Nice information, many thanks to the author. It is incomprehensible to me now, but in general, the usefulness and significance is overwhelming. Thanks again and good luck..
 • Log Home Builders

  42 Log Home Builders Më 12/03/2012

  Considerably, this post is really the sweetest on this notable topic. I harmonise with your conclusions and will thirstily look forward to your incoming updates. Saying thanks will not just be sufficient, for the phenomenal clarity in your writing. I will directly grab your rss feed to stay informed of any updates. Admirable work and much success in your business dealings! Please excuse my poor English as it is not my first tongue.
 • KilnsForSale

  43 KilnsForSale Më 03/03/2012

  Great post! I've already bookmarked it to share it to my blog and colleagues. You can also check out Kilns for sale. They provide information about kilns.
 • Howtotiedye

  44 Howtotiedye Më 03/03/2012

  Nice blog! Helpful information and worthy to read and I've already bookmarked it to share it with my friends. You can also check How to tie dye.
 • coin values

  45 coin values Më 03/03/2012

  Interesting post! I've already bookmarked it to share it to my colleagues. You can also check Value in coins. They provide information about coin values.
 • howtobuildatreehouse

  46 howtobuildatreehouse Më 03/03/2012

  Great post you got there! Helpful information and worthy to read. You can also check BuildATreeHouse. They provide information about how to build a tree house.
 • ipod touch 5g

  47 ipod touch 5g Më 29/02/2012

  Very interesting. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing! I enjoyed reading your post and I like your take on the issue.
  Also check this <a href="http://www.ipodtouch5g.org/">ipod touch 5g</a>
 • rental genset

  48 rental genset Më 29/02/2012

  La compenetración entre Carlos Ballesteros y Genís Segarra es lo que dota al dúo de esa gran verdad, esa fuerza como de oráculo, con que repiten sus lemas hasta que se convierten en mantras
 • penyewaan ac

  49 penyewaan ac Më 29/02/2012

  I added it to my favorites blog list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
 • sewa ac

  50 sewa ac Më 29/02/2012

  Parler de la justice est plus que ce que nous pouvons affort. Je ne dis jamais qu'il sera une grande chance de enjamber jusqu'à la moindre petite chose que vous voulez faire. N'est-ce pas aussi simple que cela de toute façon.
  <a href="http://www.qualitytechnic.com/">penyewaan ac</a>
  <a href="http://www.qualitypower.co.id/">rental genset</a>
 • raymol

  51 raymol Më 29/02/2012

  Talking about justice is more than anything we can affort. I never say it will a big chance to hurdle up every little thing you want to make. Is not that simple anyway.
 • <a href=

  52 <a href="http://bottleless.com/">filter water cooler</a> Më 06/02/2012

  A very nice article is written in this blog and all the thought are expressing through this article. In this article the way of expressing thoughts are very nice and it is short and sweet which i like the most here.
 • 70-647

  53 70-647 Më 05/02/2012

  I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities attract us.
 • 70-646

  54 70-646 Më 05/02/2012

  articles as they are in fact the spread of useful information....thanks
 • 70-643

  55 70-643 Më 05/02/2012

  Just continue writing this kind of post. I will be your loyal reader
 • 70-642

  56 70-642 Më 05/02/2012

  i enjoyed reading it so much
 • 70-640

  57 70-640 Më 05/02/2012

  Nice article. Good article with a lot of sense
 • 70-620

  58 70-620 Më 05/02/2012

  Very inspiring article - i enjoyed reading it so much
 • Cheap Trucks For Sale

  59 Cheap Trucks For Sale Më 14/01/2012

  Gain the largest diesel truck user all over the world dealers and approach them with greater care and concern at the site thedieseltrucksforsale.com
 • Cheap Trucks For Sale

  60 Cheap Trucks For Sale Më 14/01/2012

  There reputated person really deserve the admiration of all folks .They have made a contribution to the progress of the society.
 • Cheap Trucks For Sale

  61 Cheap Trucks For Sale Më 14/01/2012

  There reputated person really deserve the admiration of all folks .They have made a contribution to the progress of the society.
 • Hosting companies

  62 Hosting companies Më 22/12/2011

  I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities attract us.
 • Access Blocked Websites

  63 Access Blocked Websites Më 17/12/2011

  Thank you for sharing your thoughts and ideas on this one. Please keep on sending such articles as they are in fact the spread of useful information....thanks
 • Herbert Williams

  64 Herbert Williams Më 16/12/2011

  This is a really good read for me, Must admit that you are one of the best bloggers I ever saw.Thanks for posting this informative article.<a href="http://www.rolereplicas.com/best-replica-rolex-day-date-ii-watches-cb315.html">rolex day date ii replica</a>
 • Weg mit der Panik

  65 Weg mit der Panik Më 23/11/2011

  Very inspiring article - i enjoyed reading it so much
 • Austin Computer Repair

  66 Austin Computer Repair Më 16/11/2011

  Nice article. Good article with a lot of sense in it.Looking forward to seeing more from you.
 • Rec to Rec jobs

  67 Rec to Rec jobs Më 16/11/2011

  <a href="http://www.carlinhall.co.uk/">Rec to rec companies Hong Kong</a> i Think this is one of your rubbish posts
 • Jonathan

  68 Jonathan Më 16/11/2011

  A great page you're having in here. Thanks for sharing. <a href="http://www.averagecostinsurance.com/carinsurance.html">average car insurance</a>
 • Website Hosting India

  69 Website Hosting India Më 24/10/2011

  pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I will be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Thanks!
 • android developer

  70 android developer Më 18/10/2011

  I am very much impressed from your post.It has amazing information.I learned lot of new things which explores my knowledge in various developments.So i must appreciate your efforts on posting these information.
 • κατασκευές ιστοσελίδων

  71 κατασκευές ιστοσελίδων Më 13/10/2011

  Thanks for sharing your thoughts and ideas on this one. Please keep posting about such articles as they really spread useful information. Thanks for this particular sharing. I hope it stays updated, take care.
  κατασκευές ιστοσελίδων
 • Erin

  72 Erin Më 13/10/2011

  Interesting post and thanks for sharing. Some things in here I have not thought about before. Thanks for making such a cool post which is really very well written. I will be referring a lot of friends about this.
  <a href="www.dweb.gr">δημιουργία ιστοσελίδαw</a>
  <a href="www.dweb.gr">κατασκευή site</a>
  <a href="www.dweb.gr">σχεδιασμος ιστοσελίδας</a>
  <a href="www.dweb.gr">κατασκευές ιστοσελίδων</a>
 • Folding Sliding Doors

  73 Folding Sliding Doors Më 10/10/2011

  Excellent information. Keep it up!
  <a href="http://www.framelessglassdoorsuk.co.uk/">Folding sliding doors</a>
 • Personal loans

  74 Personal loans Më 08/10/2011

  Great post.Thanks for sharing it.it seems to me a very interesting blog.It has given me some excellent ideas.the ads that are published here are much informative.
  <a href="http://loans360.org">Personal loans</a>
 • how to become an ultrasound technician

  75 how to become an ultrasound technician Më 30/09/2011

  Great Post! Worth the time reading and above all something to enjoy.


  <a href="http://ultrasoundtechnicianfacts.org/how-to-become-an-ultrasound-technician/">how to become an ultrasound technician</a>
 • Online Logo Design

  76 Online Logo Design Më 24/09/2011

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.
 • Search Engine Optimization Consultant

  77 Search Engine Optimization Consultant Më 24/09/2011

  I am really thank you very much for providing the nice technology is visible in this blog that to very much enjoy for the nice info is visible in this blog.
 • OBDII scanner

  78 OBDII scanner Më 22/09/2011

  Albania has a strong contribution and important in the maintenance and preservation of peace in the region.

  <a href="http://www.micro-tronik.com/">OBDII scanner</a>
 • Affordable Logo Design

  79 Affordable Logo Design Më 22/09/2011

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.
 • medieval shield

  80 medieval shield Më 22/09/2011

  I think its great to have such a grand photo sharing website.I have recently effective on web bot software and I love to use web picture sites.
 • weg mit der panik

  81 weg mit der panik Më 20/09/2011

  das buch http://depressionen-was-tun.de/weg-mit-der-panik/ im test und erfahrungsbericht zum leseprobe sowie download
 • carpet cleaners

  82 carpet cleaners Më 19/09/2011

  I have gone through the article and it seems to me very innovative one.Thanks for the nice work.
 • phenibut effects

  83 phenibut effects Më 15/09/2011

  I definitely desired to deliver a quick concept to thank you for the nice tips and hints you’re posting on this website. My time-consuming internet appear up has now been rewarded with helpful strategies to exchange with my family and friends. I ?d claim that we readers fact are truly blessed to dwell in a helpful community with incredibly some great individuals with insightful points. I really feel really grateful to get discovered the webpage and appear ahead to a lot of additional entertaining moments reading right here. Thanks a good deal again for a good deal of things.
 • pest control brisbane

  84 pest control brisbane Më 14/09/2011

  I like the idea of looking at your categories and blogging the most about that – it’s good inspiration. I have been torn between the direction of what my newest site should be focused on and after reading this
  pest control brisbane
 • dryer cleaning

  85 dryer cleaning Më 09/09/2011

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.
 • inexpensive engagement rings

  86 inexpensive engagement rings Më 08/09/2011

  Thanks and best wishes. Beauty Alliance (Botox) gives you access to high quality, cost effective services you can trust...!!
 • bridal sets

  87 bridal sets Më 08/09/2011

  This gives the surprising information that in exchange for a great technology in this blog. I really thank you very much..!!!
 • bridal sets

  88 bridal sets Më 08/09/2011

  This gives the surprising information that in exchange for a great technology in this blog. I really thank you very much..!!!
 • custom cabinetry

  89 custom cabinetry Më 07/09/2011

  If you are planning to enter the world of politics, be sure that you have the guts to face the other circumstances.
 • new air conditioner greenwood indiana

  90 new air conditioner greenwood indiana Më 07/09/2011

  I hate joining politics. It will be the worst thing or worst decision in my life if I decided to join them.
 • makeup classes

  91 makeup classes Më 06/09/2011

  yeah.. I hate being in a politics so much that is why I don;t really liked it.
 • unique birthday gifts

  92 unique birthday gifts Më 03/09/2011

  I like this stuff, keep up the good work
 • pmp certification training

  93 pmp certification training Më 03/09/2011

  Thanks for the good insight here,
 • malleotrain

  94 malleotrain Më 02/09/2011

  great, thanks for the good insight here.
 • WebHostingPad

  95 WebHostingPad Më 31/08/2011

  This is providing the amazing info that to sharing the great technology in this blog. I am really thank you very much for using the nice info in this blog that to using the nice services in this blog.
 • Online personal loans

  96 Online personal loans Më 29/08/2011

  It is just what I was looking for and quite thorough as well. Thanks for posting this, I saw a couple other similar posts but yours was the best so far. The ideas are strongly pointed out and clearly emphasized.
 • Architect Job Description

  97 Architect Job Description Më 26/08/2011

  I had really impressive with this info in this blog that to enjoy for visiting the nice technology is visible in this blog.
 • online english

  98 online english Më 23/08/2011

  Great, thanks for the good insight here.
 • austin defense attorneys

  99 austin defense attorneys Më 22/08/2011

  Thanks for the nice written article.I have gone through the article and it seems to me really sweetest one.
 • free pmp exam questions

  100 free pmp exam questions Më 22/08/2011

  great, I enjoyed reading you article here, thanks for the good insihgt here. pmp practice exam
 • SEO Company

  101 SEO Company Më 18/08/2011

  The technology of these search engines change rapidly so even if you had a friend who had insider information that data may change within the next few days depending on the security and progress of the site.
 • pmp certification

  102 pmp certification Më 12/08/2011

  great, thanks for the good insight here, I really enjoyed reading you interesting article here here.
 • Owatrol

  103 Owatrol Më 02/08/2011

  In order to have a beautiful future we have to begin doing right things today. What you will be in the future is what you have done today.
 • pmp exam questions

  104 pmp exam questions Më 17/07/2011

  yeah that was really awesome.. I think I agree with you payday loans.
 • certificate online

  105 certificate online Më 16/07/2011

  well, this is definitely what I am looking for.. I really liked it.
 • amazon kindle 3g

  106 amazon kindle 3g Më 16/07/2011

  yeah I think I also agree with you pmp classes online.
 • PMP classes online

  107 PMP classes online Më 16/07/2011

  well, this is really surprising.. Thanks much fo that... But i honestly don't want to be in the potitics.
 • home security system company

  108 home security system company Më 16/07/2011

  well, this is something that I want to understand further.. Thanks for helping too.
 • mortgage loan refinance

  109 mortgage loan refinance Më 06/07/2011

  It's definitely an interesting page. Thanks a lot for sharing. Impressive indeed.
 • mortgage loan refinance

  110 mortgage loan refinance Më 06/07/2011

  It's definitely an interesting page. Thanks a lot for sharing. Impressive indeed.
 • book report for elementary

  111 book report for elementary Më 05/07/2011

  I could not even imagine such interesting facts about Albania. just a wonderful article. I will monitor your site great.
 • flower delivery in jakarta

  112 flower delivery in jakarta Më 04/07/2011

  Thanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it.
  flowers delivery bangkok
 • average insurance

  113 average insurance Më 30/06/2011

  It's an amazing page you're having in here. thanks for sharing. Interesting page indeed. thanks!
 • u2 tickets

  114 u2 tickets Më 14/06/2011

  Great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.
 • essay writing help

  115 essay writing help Më 14/06/2011

  Fantastic post however I was wondering if you could write a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Many thanks!
 • Ulcer Treatment

  116 Ulcer Treatment Më 13/06/2011

  This was really a very interesting article to say the least. I really love this great website.
 • custom folders

  117 custom folders Më 13/06/2011

  It's almost too much for the group to take in. Do you really need to understand the real meaning is not. This is absolutely brilliant. Thanks
 • wordpress themes premium

  118 wordpress themes premium Më 02/06/2011

  There is no legal basis for emigrating to Europe, you have no legal rights plain and simple.
 • payday loans

  119 payday loans Më 21/05/2011

  Europe will not be accepting any large number of Americans any time soon. There is no legal basis for emigrating to Europe, you have no legal rights plain and simple.

Shto një koment