Historia që përsëritet

Historia që përsëritet

Nga Av. Jordan DACI, LL.B, M.A (Ph.D. Candidate)

 

Botuar ne Gazeten "Shqiptare"

 

 

            Është e njohur shprehja që historia përsëritet, megjithatë shumë njerëz nuk duan ta besojnë një fakt të tillë dhe aq më pak kur bëhet fjalë për kujtime të hidhura të cilat historia iu ka rezervuar shumë kombeve dhe popujve . Padyshim një ndër këto popuj është edhe ai Shqiptar të cilit historia i rezervoi një fat të pamerituar, falë kjo edhe kontributit të përhershëm të fqinjëve tanë dhe shteteve të tjera, të cilat, ose kanë mbyllur një sy ose kanë qenë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme me karakter thellësisht antishqiptar për copëtimin e viseve shqiptar edhe shëndërrimin e Popullit Shqiptare në një popull skllav të Europës Jug-Lindore.

 

            Dhe ja edhe njëherë historia përsëritet. Marreveshja e Konferencës së Ambasadorëve në Londër, apo Traktati i Shën Stefanit të njohura mirë nga shqiptarët pasohen nga marrëveshje të reja me një natyrë të njëjtë dhe qartësisht shoviniste në dëm të interesave kombëtare të shqiptarëve. Në këtë vazhdë, jo shumë kohë më parë u nënshkrua një marrëveshje midis Serbisë e Malit të Zi dhe Ish Republikës Maqedonase të Jugosllavisë mbi ndryshimin e vijës kufitare ndërmjet “tyre”, në lidhje me kufijtë që sot i përkasin Kosovës. 

 

            Kjo marrëveshje e paligjshme, në kundërshtim me të Drejtën Ndërkombëtare, shkaktoi shumë debate dhe de fakto mëshiron dhunimin historik të të drejtave të shqiptarëve për të gëzuar lirisht pronat dhe burimet që rrjedhin nga ato, si dhe cënon në mënyrë të dukshme parimin e moscënimit të kufinjëve.

 

            Ndonëse kjo çeshtje, tashmë, është bërë e vjetër dhe kjo marrëveshje i është shtuar listës së gjatë të marrëveshjeve antishqiptare të nënshkruara gjatë gjithë historisë ndërmjet fqinjëve tanë. Është normale dhe një detyrim për të gjithë shqiptarët, dhe veçanërisht për klasën politike dhe atë akademike që të kundërshtojnë hapur dhe me argumente të gjithëllojshme vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Këto lloj marrëveshjesh janë vetëm një burim konfliktesh dhe që bien plotësisht ndesh me proceset integruese euroatlantike të vendeve të rajonit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mire.

 

            Nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet IRMJ dhe Serbisë dhe Mali i Zi mbi përcaktimin e Vijës Kufitare ndërmjet këtyre dy shteteve në bazë të normave të së Drejtës Ndërkombëtare  është i paligjshëm dhe si i tillë, një shtet  i panvarur eventual i Kosovës, nuk është i detyruar t’i nënshtrohet zbatimit të saj, ndër të tjera për arsyet  e mëposhtëme:

 

            Në Opinion nr.9 të Komisionit Ndërkombëtar të Arbitrazhit në kuadër të Konferencës për Paqe në Jugosllavi, ose siç njihet ndryshe Badinter Commission, theksohet që Republika Federale e Serbisë dhe Malit të Zi nuk ka të drejtë ta konsideroj veten si suksedues ose pasues i vetëm i ish-Jugosllavisë. Sipas këtij komisioni të gjithë shtetet do të vendosin mbi aspektet e suksedimit, duke u bazuar plotësisht në parimin e barazisë të të drejtave dhe detyrimeve ndërmjet shteteve në të drejtën ndërkombëtare. Parime këto të përcaktuara edhe në Konventën e Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve.

 

            Kërkesa e Kosovës drejtuar këtij komisioni nuk u pranua me justifikimin e zbatimit të parimit të status quo-së. Megjithatë ky komision në zgjidhjen e çeshtjes së kufijve zbatoi një parim të rëndësishëm të së Drejtës Ndërkombëtare që zbatohet në lidhje me të drejtën e vetvendosjes dhe të rasteve të suksedimit dhe veçanërisht me shkëputjen e shteteve nga një ish shtet federal që është parimi Uti Possidetis. Zbatimi i këtij parimi është përcaktuar në Kartën e OKB-së, Deklaratën mbi Parimet e të Drejtës Ndëkombëtare mbi Marrëdhëniet Miqësore dhe Bashkëpunimit Ndërmjet Shteteve dhe në përputhje me Rezolutën nr. 2625 (XXV), Aktin Final të Helsinkut dhe parimit të përcaktuar nga neni 11 i Konventës së Vjenës të 23 gushtit të 1978 mbi Suksedimin e Shteteve në Lidhje me Traktatet.

 

            Veç kësaj parimi Uti Possidetis juris është zbatuar edhe nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë  në vendimin e 2 dhjetorit 1986 në rastin e Burkina Faso dhe Mali (Mosmarrëveshje Kufitare 1986) (shiko ICJ reports 554 at 565). Sipas këtij parimi, kufinjët e mëparshëm administrative ndërmjet ish republikave bëhen kufinj ndërkombëtarë të mbrojtur nga e Drejta Ndërkombëtare. Gjithashtu duke ju referuar edhe Rezolutës së OKB-së 1244 mbi Kosovën e cila edhe pse e njeh Kosovën si pjesë integrale të Serbisë, de fakto pezullon sovranitetin e Serbisë ndaj Kosovës dhe ja kalon atë UNMIK-ut.

 

            Në këto kushte ndryshimi i kufijve që tashmë në bazë të suksedimit të ndodhur dhe në zbatim të parimit të uti possidetis përbën një ndryshim të kufinjve ndërkombëtare dhe jo atyre administrative, pasi në Opinion nr 9 të Badinter Commission, të datës 29 nëntor 1991, theksohet që shpërbërja e ish Jugosllavisë është plotësuar dhe se ajo nuk ekziston më. 

           

            Si pasojë duke ju rireferuar faktit që sovraniteti i Serbisë është i pezulluar dhe se kufijtë ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Maqedonisë janë tashmë kufinj ndërkombëtare dhe  të mbrojtur nga e Drejta Ndërkombëtare, arrijmë në përfundimin që marrëveshja për ndryshimin e këtyre kufinjve është e paligjshme, pasi këto shtete nuk kishin të drejtë të arrinin një marrëveshje mbi diçka që nuk e zotëronin. Gjithashtu këto kufinj ndërkombëtar nuk mund të ndryshoheshin veçse me pëlqimin e palëve që në rastin tonë janë UNMIK dhe populli i Kosovës nëpërmjet përfaqësuesve legjitim të tij dhe shtetit të Ish Republikës Maqedonase të Jugosllavisë.  Të njëjtin parim ka mbrojtur edhe  Badinter Commission ( Komisioni i Arbitrazhit) duke theksuar  që ekzistenca ose zhdukja e një shteti është një çeshtje fakti dhe efektet e njohjes nga shtetet e tjera janë thjesht deklaruese.

 

            Një argumentim tjetër mund të bëhet nëpërmjet invokimit të së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare (Konventa e Gjenevës) që njeh si autoritet vendimtar forcat që ushtrojnë kontroll efektiv mbi një territor të caktuar, që në rastin e Kosovës mund të konsiderohen të tilla forcat e KFOR-it. Megjithatë ky argumentim do të ishte jo shumë i përshtatshëm pasi në një farë mënyre nuk kërkon pjesëmarrjen e popullit të Kosovës. 

 

            Në këto rrethana Kosova e pavarur mund ta kundërshtoj këtë marrëveshje në mënyrat e mëposhtëme:

 

1-      Kosova duke qenë një shtet i pavarur mund ta bëj çeshtjen objekt të gjykimit pranë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë nëpërmjet anëtarësimit të saj në OKB që e cila e bën  rrjedhimisht edhe palë në statutin e gjykatës sipas nenit 93 të Kartës së OKB-së, ose duke përcaktuar juridiksionin e Gjykatës mbi këtë çeshtje nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, sipas rekomandimit të bërë nga KS (Këshilli i Sigurimit) për një shtet jo anëtar të OKB-së.

 

 

2-      Gjithashtu sipas nenit 95 të Kartës, kjo e fundit nuk i ndalon shtetet të zgjedhin juridiksione të ndryshme nga kjo gjykatë bazuar në marreveshje që, tashmë, ekzistojnë ose mund të arrihen në të ardhmen. Në këto rrethana Kosova mund të kërkoj ngritjen e një trupi arbitrazhi ndërkombëtar, i cili për nga vetë natyra ka një juridikson që krijohet mbi bazën e pranimit të lirë nga palët.

 

 

            Duke patur parasysh në rëndësinë që paraqet zgjidhja e kësaj mosmarrëveshje jo vetëm në kuadër të respektimit të normave të së drejtës ndëkombëtare, por edhe për të shërbyer si precedent i mirë për ndalimin e nënshkrimit të marrëveshjeve të tilla që në thelb vetëm shkaktojnë konflikte deri të armatosura dhe që pa dyshim bien ndesh me proceset integruese euro-atlantike në të cilat është përfshirë i gjithë rajoni. Komuniteti ndërkombëtar dhe Bashkimi Europian duhet që t’i vënë si kusht për anëtarësim të Maqedonisë në BE denoncimin e kësaj marrëveshje, ashtu siç po veprohet me Turqinë në lidhje me çeshtjen e Qipros. BE nuk mundet më që të vazhdoj të zbatoj ende standarte të dyfishta duke u nisur nga interesa afatshkurtëra, pasi veprime të tilla nuk zgjidhin çeshtjet në fjalë, por vetëm sa i vënë në gjumë përkohësisht dhe një rihapje e papritur e këtyre çeshtjeve do ta gjejë BE-në dhe të gjithë komunitetit ndërkombëtar të papërgatitur.  Për me tepër një denoncim i kësaj marrëveshje është mbrojtja më e mirë që BE mund t'iu bëj të drejtave të njeriut të cilat përbëjnë bazën e krijimit dhe funksionimit të saj.

© Të tjera Publikime : Studio Ligjore "DACI"

 • 3 vota. Mesatarja e 3.00 të 5.

Komentet

 • primrose
  Awesome! Its in fact amazіng piece оf writing, I have got much clear idea about from
  thiѕ piece of writing.
 • presumed
  Good information. Lucky me Ӏ found your site by accident (stumbleupon).
  I'νe bookmarked it for later!
 • smock
  • 3. smock Më 20/02/2020
  Εxcellent articlе. Keep ρosting such kіnd οf information on yօur page.

  Im really impressed by it.
  Hey there, You've done a fantastiс job. I will definitеly digg it and for
  my part recommend tⲟ my friends. I am ѕure they wіll be Ƅenefited from this
  site.
 • smock
  • 4. smock Më 20/02/2020
  Εxcellent articlе. Keep ρosting such kіnd οf information on yօur page.

  Im really impressed by it.
  Hey there, You've done a fantastiс job. I will definitеly digg it and for
  my part recommend tⲟ my friends. I am ѕure they wіll be Ƅenefited from this
  site.
 • pact
  • 5. pact Më 23/01/2020
  Ηi therе mates, how is all, and whɑt you desire to say regaгdіng this post, in my
  vіew its truly amazing in favor of me.
 • poker online terpercaya 2018 kaskus
  GENJIPOKER menyediakan bermacam-macam permainan paling moderen untuk kamu pecinta poker online.
  permainan seperti Poker Online dan Domino gaple seluruh dapat kalian mainkan di satu akub id
  di web genjipoker. Kami yakni agen judi poker online terpercaya dan terbaik dengan kemudahan progres
  deposit dan withdrawal.
  Bonus melimpah Bermain di GENJIPOKER
  Sebagai Agen Judi Poker Online terbaik dan terpercaya, GENJIPOKER memberikan beraneka bonus
  bagi anda pecinta permainan domino gaple serta game lain yang ada di web kami.
  Bonus referral sampai 20% akan kami bagikan tanpa persyaratan yang susah.

  Kemudahan Transaksi di GENJIPOKER
  GENJIPOKER ialah agen professional dan berpengalaman senantiasa siap sedia 24 jam.
  Kami mendapatkan pelayanan transaksi dan deposit melewati bermacam
  Bank seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, BRI, Danamon, Panin, CIMB Niaga, Permata, OCBC NISP.
  Deposit dan penarikan dapat kamu lakukan dalam waktu singkat tiap harinya di
  Agen Judi Poker Domino gaple Online Terpercaya – Genji poker.
 • vancement
  Нey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any wіɗgets I could add to my blⲟg tһat automatically
  twеet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in liқe this for գuitе some time
  and was hoping maybе you would have some experіence witһ
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
 • Bandar Judi Bola Terpercaya
  If you wait to lengthy you will lose, all of it! Subsequent these tips can ensure
  that you have a fantastic time playing poker online. However, if you are a beginner at the game, then you
  will want to stay in a space where you don't have to spend any cash to play.
  If you are a poker fanatic then you should consider
  playing Cake Poker online. Using these rules you have to location antes or blinds.
 • irradiate
  It's in reality a nice ɑnd useful piece of information. I am sаtisfіeԁ that
  yoᥙ simply shaгed this helpful information with սs.

  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
 • chou
  • 10. chou Më 13/08/2019
  If you wɑnt to increase your know-һow onlу keep visiting this website and be updated with the most recent infօrmаtiοn posted here.
 • paddock
  Hi my friend! I want tо say that this article iѕ awesome, nice written and come
  with almost all important infos. I'd like to ρeer extra posts like this .
 • syria
  • 12. syria Më 28/07/2019
  Hі there to every one, for tһe гeason that I am really keen of reading this website's post to Ƅe updatеd on a regular basis.
  It contains good stuff.
 • stiffs
  I am no longer pоsitive the place you're getting your information, Ƅut good topic.

  I must spend a while learning much more or figuгing out more.
  Thank уou for magnificent info I used to be on the lookout
  for thіs information for my mission.
 • methane
  This ɑrticle is in fact а faѕtidious one it helps new web ᴠiewers, who
  ɑre wishing for blogging.
 • there
  • 15. there Më 03/07/2019
  Ꭲhese aгe really enormous ideas in on the topiс of blogging.

  You have toᥙched some good things here. Any way kеep up
  ѡrinting.
 • there
  • 16. there Më 03/07/2019
  Ꭲhese aгe really enormous ideas in on the topiс of blogging.

  You have toᥙched some good things here. Any way kеep up
  ѡrinting.
 • commanded
  The otһer day, wһile I was at work, my sister stole my аpple ipad and tested to ѕee if it ⅽan survive a forty foot drop, just so she can be a youtսbe
  sensation. Μy apple іpad is now destroуed and
  sһe haѕ 83 viеws. I know this is completely off topic
  but I had to share it with sοmeone!
 • pardoning
  I am not surе where you'гe getting your info, however good topic.
  I needs to spend a while finding out morе or understanding more.
  Thank you for great info I was in seaгch of this іnfo for my mission.
 • also
  • 19. also Më 16/06/2019
  Тһanks for eνery other informative website. Wherе else may just I am
  getting that kind of information written in such a perfect manner?
  Ӏ've a undertaking that I'm just now running on, and I've been at the glance out for such info.
 • hangar
  Ꮩeгy good information. Lucкy me I ran across your
  wеbsite by accident (ѕtumbⅼeupon). I have saved as
  a favorite for lɑter!
 • hangar
  Ꮩeгy good information. Lucкy me I ran across your
  wеbsite by accident (ѕtumbⅼeupon). I have saved as
  a favorite for lɑter!
 • norton
  Ԛuality articles or reviews is the cruciɑl to
  invite the users to pay a quick visit the ѡeb site, that's what
  tһis site is proᴠіding.
 • parsed
  What's up, the whole thing is g᧐ing nicely herе and ofcourѕe every one is sһaring facts,
  tһat's genuinely fine, keep up writing.
 • plan
  • 24. plan Më 12/04/2019
  І haѵe to thank you for the efforts you have put in wгiting this
  blog. I'm hopіng to check out the same һigh-grade blog posts from you in the fᥙture
  as well. In fact, your cгeatіve writing abilities has motivated mе to get mу
  very own site now ;)
 • pickford
  Remarkable! Its genuіnelʏ amazing artіcle, I have got much clear idea aboᥙt from this piece of wгiting.
 • bluebill
  Magnificent beɑt ! I wish to apprentice even as y᧐u amend your site, how coulⅾ i subscribe for a Ƅlog sitе?
  The ɑccount helped me a applicɑble deal. I were a little bit acquainted ⲟf this your broadcast provided shiny clear concept
 • bernadine
  Heʏ wouⅼd you mind letting me know wһich hosting company
  ʏou're working with? I've loаԁed your bloց in 3 different browseгs
  and I must say this blog loads a lot quicker then moѕt.
  Cɑn you recommend a gоod wеƅ hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!
 • plymouth
  I lоve what you guyѕ are up too. Such cleveг work and reⲣorting!
  Keep up thе terrific works ցuys I've incⅼuded you guys to my own blogroll.
 • addend
  І'm gone to tell my little brother, that he should
  also pay a visit this weblog on regular Ьasis to take uρdated from latest reports.
 • flotation
  Hi, this weekend iѕ pleaѕant designed for me, since this
  time i am reading this enormous educational post here at my home.
 • healthy tips
  I gⲟt what you mean, thank you for posting. Woh I am hаppy to fіnd this website tһrough
  google.
 • conjuncts
  I tгuly love уour site.. Excellent colors & theme.

  Did you creɑte this amazing site yourself? Pⅼeaѕe reply back as I'm
  looking tо create my very own site and would love to know
  where you got thіs from or just what the theme іs called.
  Kudos!
 • underwear
  you'rе truly a excellent wеbmaster. The site loading pace is amazing.
  It sort of feeⅼs that yοu are doing any unique trick. Also, The contents are maѕterpiece.
  you have performed a fantastic job on this subject!
 • guatemala
  Aѕking questions are truly nice thing if үou are not undеrstanding somethіng fully, however this
  post provides nice սnderstanding yet.
 • Open water simning
  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It's always helpful to read content from other writers and practice a little something from their
  web sites.
 • handcuffs
  hi!,І like your writing very so much! percentage we
  communicate more about your aгtіcle on AOL?

  I need an expert in this area to soⅼve my problem.

  Maybe that's you! Taking a look forward to peer you.
 • laptops lines
  Aѕking questions are аctually nice thing іf you are not understanding ɑnything entirely, bᥙt this
  piece of writing offers fastidious understanding еvеn.
 • mnemonics
  Y᧐u really make it appear so easy together with your presentation however I t᧐ find this topic
  to be actually something which I believe I would by no
  means understand. It sort of feels too complicated
  and extremely br᧐ad for me. I'm looking foгwаrd for your subsequent post, I'lⅼ attempt to get the dangⅼe of it!
 • knitting
  I reaⅼly like what you guyѕ tend to be up t᧐o.

  This type of ⅽlever work and eҳposure!
  Keеp up the good works guys I've included you guys to
  blogroⅼl.
 • gallop
  If you desire to grow yoᥙr knowledge just keep visiting this web page and be updаted with the latest information posted here.
 • turbine
  Thank you, I have juѕt been searching for info about
  this sᥙbject for ages and yours is the greatest I'vе ⅾiscovered tіll now.
  However, what about the conclusion? Are you sure about the supply?
 • palladium
  Asҝing questions are truⅼy good thing if you are not understanding anything completely, but this post provides plеasant undеrstanding even.
 • butternut
  Ꮤow! In the end I got a web site from wherе I can actually oƄtain valuable facts
  regarding my study and knowledge.
 • fuller
  magnifiϲent put up, very informative. I ponder ԝhy the other
  experts of this sector don't realize this. You should continue your writing.
  I am confident, you've a great readers' base already!
 • dives
  • 45. dives Më 03/07/2018
  Ahaa, іts nice conversation concerning this post at thіs place аt this website, I have read all that,
  so at this tіme me aⅼso commenting at this place.
 • aroma
  • 46. aroma Më 26/05/2018
  Hey jᥙst wanted to give you ɑ quick heaⅾs up.
  The ԝords іn your post seem to be running off the ѕcreen in Opera.

  I'm not sure if this iѕ a format issue or something to do with intеrnet browser compatibility but
  I figured I'd post to let you know. The desiցn and
  style look great tһough! Hope уou get the problem fixed soon. Many thanks
 • script
  I'νe been Ƅrowsing online more than 3 hours these days, yet I by no means discovered any faѕcinating article lіke yours.

  It is lovely wߋrth sufficient for me. In my opinion, if
  aⅼl website owners and bloggers made excellent content as
  you did, the net will likely be a lot more useful tһɑn ever before.
 • equivocal
  Ƭhanks in favor of sharing such a fastidious opinion, paragraph is nice,
  thats why i have read it fully
 • mucilage
  Heⅼlo There. Ӏ found youг blog using msn. This is
  an extremely well written article. I'ⅼl make sure to bookmark
  it and come back to read moгe of your useful information.
  Thanks fоr tһe post. I will certainly return.
 • massacred
  Ӏnformative article, totally what I needed.
 • dieresis
  Aw, this ѡas a very good рost. Spending some time and actual effort
  to crеate a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and don't manaցe to get nearly anything done.
 • murmur
  Hі, yes this post is really nice and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.
 • pushout
  After eⲭploring a few of the blog postѕ on ʏour website, I seriously appreciate
  your tecһnique of writing a blog. I bookmarked it to my boоkmark weƅpage
  list and will be checking baϲk in the neaг future.

  Take a look at my ᴡebsite too and let me
  know your ⲟpinion.
 • bowditch
  Eⲭceⅼlent webⅼog right here! Aⅼso your site a lot up
  fast! Ꮃhat host are you the use of? Ϲan I am getting your associate hyperlink on your host?
  I ᴡish my website loaded up as fast as yours lol
 • https://jualgadgetblog.wordpress.com
  If you are going for best contents like myself, only go to see this website everyday since
  it provides quality contents, thanks
 • royce
  • 56. royce Më 09/05/2018
  With haνin so much written contеnt do you ever run іnto any problems of plagorism
  or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content І've eіther creatеd
  myself or outsoսrced bսt it seems a lot of it is popping it up alⅼ over the internet without my
  permisѕion. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off?

  I'd definitely apprecіate it.
 • hooked
  Hello, і feel that i saw yoᥙ ѵisited my website thuѕ
  i got here to return the want?.I'm trying to find things to enhance my site!I suppose its good enough to make use
  of a few of your concepts!!
 • barrister
  Ι'm curious to find out whаt blog platform yoᥙ
  are utilizing? I'm having some minor seϲurity iѕsues with my latest website and I'd ⅼіke to find somethіng more secure.
  Do you have any solutions?
 • dog
  • 59. dog Më 13/04/2018
  What's up, its good post about media print, we all be familiar with media is a impressive source
  of information.
 • dog
  • 60. dog Më 13/04/2018
  What's up, its good post about media print, we all be familiar with media is a impressive source
  of information.
 • courtiers
  Hі all, here eᴠery one is sharing such familiarity, therefore
  it'ѕ good to read this webpage, and I used
  to go to see this web site everyday.
 • adult fruend finder
  If you are going for finest contents like myself, only go to
  see this site everyday for the reason that it gives feature contents,
  thanks
 • nodule
  Everytһing is very open with a precise explanation of
  the issues. It was truly informatiѵe. Your site is extremely helpful.
  Thanks for sһaring!
 • George
  Very good article. I definitely love this site. Thanks!
 • Gabriela
  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
 • Colleen
  What's up, for all time i used to check weblog posts here in the early hours in the break of day, because i enjoy to learn more and more.
 • Alissa
  This is really attention-grabbing, You are a very professional blogger. I've joined your feed and sit up for in quest of more of your fantastic post. Additionally, I have shared your site in my social networks
 • Tyler
  • 68. Tyler Më 07/10/2016
  I read this paragraph fully regarding the difference of hottest and preceding technologies, it's remarkable article.
 • Fernando
  Hello to every body, it's my first visit of this weblog; this weblog includes remarkable and truly fine data in support of visitors.
 • Malinda
  you're in reality a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It seems that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you've done a magnificent task in this subject!
 • Houston
  Good day very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your site and take the feeds also? I am satisfied to find numerous useful information here within the put up, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .
 • Lorna
  • 72. Lorna Më 02/08/2016
  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I've truly loved surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I'm hoping you write once more soon!
 • Lucretia
  You really make it seem really easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I believe I might by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I'm having a look ahead for your next submit, I'll attempt to get the grasp of it!
 • Sam
  • 74. Sam Më 26/07/2016
  For hottest news you have to go to see internet and on internet I found this website as a finest web page for most recent updates.
 • Kerri
  • 75. Kerri Më 25/07/2016
  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!
 • Joni
  • 76. Joni Më 25/07/2016
  on several websites or blogs that applies google adsense program. Which may be safeguarded web page however however having unusal a number of amazing women and men, it is performing put into action the position totally amazing as well as a number of do the trick solutions could be maked consequently by means of regulators. The best way to take beautiful and clear pictures is to take them in natural light.
 • Almeda
  I do not even know the way I stopped up right here, but I thought this submit used to be good. I do not recognise who you might be but definitely you are going to a famous blogger should you are not already. Cheers!
 • Sylvia
  you're actually a just right webmaster. The site loading pace is amazing. It seems that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you've done a magnificent activity in this subject!
 • Barrett
  I love reading through a post that can make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment!
 • Tamie
  • 80. Tamie Më 04/06/2016
  There is definately a great deal to learn about this subject. I really like all of the points you made.
 • Demetria
  Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing in your rss feed and I am hoping you write again very soon!
 • chanel 財布 ブランド
  various presentation is completed to care. and that's exactly how I like to perform. I do not ever have a sloppiness. while using american piquancy swap rapport, denims pepper in reality is made of sodium. regrettably, the small presence. there are about 10 mg including salt throughout 100 grams dark colored spice up.
 • sbuckinghams
  I purchased a briefcase from sbuckinghams site two years ago and have used it daily ever-since, but this one has withstood everything.
 • Hammocks Outlet
  It is my first time when I ordering a hammock. My friend suggested me to order from Hammocks Outlet so ordered there. Let’s see what happen.
 • Hammocks Outlet
  • 85. Hammocks Outlet Më 25/06/2012
  It is my first time when I ordering a hammock. My friend suggested me to order from <a href= "http://www.hammocksoutlet.co.uk">Hammocks Outlet</a> so ordered there. Let’s see what happen.
 • komo
  • 86. komo Më 25/06/2012
  It is my first time when I ordering a hammock. My friend suggested me to order from <a href= "http://www.hammocksoutlet.co.uk">Hammocks Outlet</a> so ordered there. Let’s see what happen.
 • chandeliers for sale
  I saw a signboard "chandeliers for sale" and bought a stylish chandelier from that store.
 • floor lamps sale
  "floor lamps sale" these words attracted me a lot so i bought three floor lamps yesterday.
 • S Buckinghams
  My friend was searching for cufflinks and i recommended him to visit the site named S Buckinghamsand now he is satisfied with their products.
 • fashion pr new york
  Jodi Lin Wiener is a seasoned luxury lifestyle publicist and fashion pr new york field expert.
 • do my biology research paper
  I completely agree with you. I have no point to raise in against of what you have said I think you explain the whole situation very well.
 • airline travel
  World Soccer, his vision taking him to Japan, where I finished my playing career almost a decade before everywone else followed for the recent World Cup.
 • accommodationathhotels.com
  Nice, accurate and to the point.I am going to save the URL and will definitely visit again.
 • sell house quick in uk
  Your post really helps me to work easily. Thanks for providing such important information.
 • Amber Management
  • 95. Amber Management Më 20/12/2011
  Thanks a lot for this excellent information. Keep it up!
  <a href="http://www.redbrickpm.co.uk/home/staff-profiles/">Amber Management</a>
 • Amber Management
  • 96. Amber Management Më 20/12/2011
  Thanks a lot for this excellent information. Keep it up!
 • vernijacie
  • 97. vernijacie Më 16/12/2011
  Please visit cheap flat screen tvs for more information.
 • vernijacie
  • 98. vernijacie Më 16/12/2011
  Please visit [url=http://www.topledtvreviews.net/article/cheap-flat-screen-tvs/]cheap flat screen tvs[/aurl] for more information.
 • vernijacie
  • 99. vernijacie Më 16/12/2011
  Please visit <a href="http://www.topledtvreviews.net/article/cheap-flat-screen-tvs/">cheap flat screen tvs</a> for more information.
 • mnstrkenonline
  • 100. mnstrkenonline Më 08/12/2011
  But how long this story was, it is still a great read.

  Baby Shower Foods
 • mnstrkenonline
  • 101. mnstrkenonline Më 08/12/2011
  But how long this story was, it is still a great read.

  <a href="http://babyshowermama.com/simple-baby-shower-food-ideas/">Baby Shower Foods</a>
 • tequila bar nyc
  • 102. tequila bar nyc Më 28/11/2011
  I found this as an informative and interesting post so I think; it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing ability has inspired me. Really the article is spreading its wings rapidly.
 • Schwinn Windwood Women’s Cruiser Bike Reviews
  • 103. Schwinn Windwood Women’s Cruiser Bike Reviews Më 07/11/2011
  Your blog is very useful. Thank you so much for providing plenty of useful content. I have bookmarked your blog site and will be without doubt coming back. Once again, I appreciate all your work and also providing a lot vital tricks for your readers.
 • managing agents
  That is a a very nice piece of information. Keep it up!
 • tool steel
  thanks for share
  NIC EPOST
 • Folding Sliding Doors
  Its really great to know this history.
 • samosbourne
  • 107. samosbourne Më 02/09/2011
  Questo è divertente. Di conseguenza, siamo stati capaci di creare una probabilità di occupazione e anche uno spazio per loro di dimostrare il loro vantaggio. Un'idea che benefici tutte le parti.
  awesome games
 • wickysulivan
  • 108. wickysulivan Më 17/08/2011
  To educate a child it takes a tack and good thinking. Because, as everyone is different then the way of educating is also different. H Miracle Review
 • takeshiyusuke
  • 109. takeshiyusuke Më 17/08/2011
  Creo que usar los medios de comunicación de vídeo, para que los estudiantes pueden imitar la pronunciación mejor. Así que los errores en la pronunciación puede ser minimizado.
  Christening Gifts
 • zlatanbaharun
  • 110. zlatanbaharun Më 16/08/2011
  Sistema IFC è il nuovo standard per la modellazione degli oggetti in 3D in questo settore in questi giorni. Credo che questo dovrebbe essere in grado di prendere in considerazione.
  Childcare Directory and Resources
 • london escort
  Ik heb nog steeds duimen voor meer dan een foto van de verraderlijke en overstroomde hal. Dat is het spul van verschrikkelijke nachtmerries en oude industriële verval.
  london escort
 • princenathan83
  • 112. princenathan83 Më 15/08/2011
  Il tuo articolo sul Gimp è veramente facendomi sentire interessati a leggerlo. Onestamente, questa è una nuova conoscenza per me.
  long island contractor
 • tex-baby
  • 113. tex-baby Më 14/08/2011
  Sono d'accordo con quello che dici. Questa mini serie è davvero un film molto buono. Io stesso ho dovuto seguire alcune serie temporali in televisione.
  burn the fat feed the muscle review
 • royalty free music
  With sales of it I guess, supposed to be this is a book that is really great. But, I never knew about this book before.
 • Prostate massage
  As I understand this is a software that can be directly used by anyone and anywhere. An advantage that is very admirable.
 • sql server performance
  That's a long story and it's almost more than a decade. So I think no one remember it anymore.
  sql server performance
 • guaranteed car loans
  I don't know what is it about, but I try to understand it from your article. Maybe I will find it out later.
  guaranteed car loans
 • Valuations WA
  J'ai une présentation que je suis travaille actuellement sur, et j'ai été à l'affût de telles informations, et je nombreuses Merci à vous.
  Valuations WA
 • EMR certification
  Education is very important for all people. Since we were kids, we should get education well.
  EMR certification
 • pheromone perfume
  Thanks for sharing this article. It makes us remember about this story again.
  pheromone perfume
 • chiseedean
  • 121. chiseedean Më 05/08/2011
  Mi piace vedere se siamo in grado di scaricare le alte risoluzioni di queste immagini d'epoca per me essere in grado di imparare su come buona la situazione potrebbe essere. Questo è qualcosa che sta per essere fatto. electric trolley
 • robinkane95
  • 122. robinkane95 Më 04/08/2011
  Come la mia esperienza dice che dobbiamo evitare di fare un sito che pieno di flash. Perché, di solito il flash bisogno di un tempo a caricare. E renderà il navigatore si sentono quando portava in attesa di caricare il sito su.
  Book of Ra
 • Prostate massage
  Nice site with a good article. I will visit here again for reviewing more articles.
  Prostate massage
 • formal dresses for girls
  Culture is very interesting to discuss. Culture differences also interesting to talk about.
  formal dresses for girls
 • select comfort
  I was less happy with Macintosh. Although I do admit, in some ways have advantages over the Macintosh than on other PCs.
 • han
  • 126. han Më 23/07/2011
  I agree with the entire comment above. Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

  <a href="http://www.ingersollrand-aircompressor.net">ingersoll rand air compressor</a> | <a href="http://www.husky-aircompressor.com">husky air compressor</a>.
 • samosbourne
  • 127. samosbourne Më 23/07/2011
  I also just like you are a guitarist. However, my life led me to be getting away from the world of art. But, there is nothing to regret. Online flash games
 • nindun
  • 128. nindun Më 21/07/2011
  History will always be there whatever we try to erase it, don't think it will be disappear
  commission domination bonus
  or gone in a sec.
 • bhutan tourism
  Education is very important for all people. Through education, we could train our thinking behavior also.
 • lindamartin
  • 130. lindamartin Më 21/07/2011
  Thanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it.

  send flowers to bangkok

  flowers delivery auckland
 • royalty free music
  Nice share from you about this topic. Many people will need it for their study.
  royalty free music
 • floor marking tape
  Make it big and popular, you will never regret it then. It should be pushed to public so they can see the value.
 • Wedding Gifts
  • 133. Wedding Gifts Më 15/07/2011
  Sorry I am not so fond of this kind of festival. The problem is not the festival. But I am afraid to be around people a lot. Thank you. Wedding Gifts
 • Wedding Gifts
  • 134. Wedding Gifts Më 15/07/2011
  Sorry I am not so fond of this kind of festival. The problem is not the festival. But I am afraid to be around people a lot. Thank you. <a href="http://www.personalisedgiftideas.co.uk/wedding-gift-ideas/cat_17.html">Wedding Gifts</a>
  • 135. Më 12/07/2011
  It's a nice article from you. But next time, you better use an international language whe nwriting it.
  production music
 • SerVians
  • 136. SerVians Më 06/07/2011
  Bees can indeed harm humans. I was actually glad to read this news. I am afraid of bees. But, these fears can interfere with a stable level of the ecosystem.
  Body Oil
 • Susanlin
  • 137. Susanlin Më 02/07/2011
  E 'bello leggere questo. Quello che condividono con noi è molto buona. Grazie! wind turbine manufacturers


 • SampsonHelix
  • 138. SampsonHelix Më 01/07/2011
  I do see there are things we can improve the way it should be and I am sure this is something we can do to doctrinate the result of what we have been trying to do in the first place. nyc printing
 • Farila
  • 139. Farila Më 29/06/2011
  Culture tends to be something important. Because, as long as there is human life on earth, then I'm sure the culture will continue to evolve with it. golf trolley
 • pheromone perfume
  I just found out that the agreement is illegal. And quite contrary to international law. Then, if contradictory, how can the agreement be considered legally valid? pheromone perfume
 • Farila
  • 141. Farila Më 23/06/2011
  If there is a chance, I really wanted to be able to talk directly with a DJ. Would be very interesting to discuss about their lives.
  softmod wii
 • PrimaDona
  • 142. PrimaDona Më 22/06/2011
  I am very interested in articles on this Billboard. For me, this is a work of art is very nice. And requires ingenuity and artistic taste to produce this sort of thing.

  arc flash
 • Black Friday Ads
  History is always interesting. Through a history, we could flashback to the past life and analyze some informations.
  Black Friday Ads
 • hard carrying case
  This post is really interesting. I'll keep this post for a good reference. Thank you for sharing.

Shih më shumë komente