STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

Vendime unifikuese

Vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë