Seksioni IV Vepra penale kundër shëndetit të kryera nga pakujdesia

Neni 91 Plagosja e rëndë nga pakujdesia

Plagosja e rëndë e kryer nga pakujdesia përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

Neni 92 Plagosja e lehtë nga pakujdesia

Plagosja e lehtë e kryer nga pakujdesia përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.

Pjesa e posaçme

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!