SEKSIONI II Krime kundër jetës shkaktuar me Pakujdesi

Neni 85 Vrasja nga pakujdesia

Vrasja e kryer nga pakujdesia dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Pjesa e posaçme

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!