E Drejta e Punës

Punime shkencore dhe artikuj nga e dr. e punës

  • Leksione

    Punuar nga Ma. Sc. Dardan Vuniqi
  • Përfundimi i marrëdhënies së punës

    1.1 - Pak histori për ecurinë e zhvillimt të marrëdhënies së punës në Republiken e Shqipërisë 1.2 - Rregullimi i marrëdhënieve të punës – element themelor i ruajtjes së qëndrueshmërisë së administratës publike 1.3 - Përkufizimi i instituteve juridike kryesore të së Drejtës së Punës....