E Drejta e Detyrimeve

Leksione

Raporti detyrimor është; raport juridik; raport në mes të subjketeve të caktuara; raport i cili përmban kërkesë për detyrim; raporti i cili ka për objekt një të mirë; raport me karakter pasuror; raport në harmoni me ligjin....