STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

E Drejta e Detyrimeve

  • Leksione

    Raporti detyrimor është; raport juridik; raport në mes të subjketeve të caktuara; raport i cili përmban kërkesë për detyrim; raporti i cili ka për objekt një të mirë; raport me karakter pasuror; raport në harmoni me ligjin....