Dibrani Gjergj Kastrioti nuk mund të jetë një serb

Dibrani Gjergj Kastrioti nuk mund të jetë një serb
Simbioza e shoqërisë pa standarde

-Autori i këtij shkrimi është autor i “Enciklopedisë së Dibrës”

Nga Fatos Daci

Kam ndjekur me trishtim e keqardhje të gjitha debatet dhe baltën e hedhur mbi të vetmin Hero Kombëtar të shqiptarëve, Skënderbeun, ashtu si kam konstatuar dhe më parë dhe shumë baltë të hedhur nga individë e qarqe të përveçëm mbi të tjera simbole kombëtare. Të gjitha këto më kanë bërë të djehem keq.
Të gjithë kombet kanë heronjtë e tyre. Të gjithë këto heronj të kombeve të tjerë janë mbuluar me lavdinë e merituar, por dhe me fetishizëm. Por askund dhe askujt nuk i shkon ndërmend që të revizionojnë figurat e tyre kombëtare, të cilat i pranojnë, i duan, i nderojnë dhe i çmojnë ashtu si i kanë; me realitetin dhe me glorifikimin e më vonshme.
Pse vetëm ne, shqiptarët, duhet të revizionojmë çdo gjë, deri dhe tek Heroi Kombëtar?
Tashmë, shumë shqiptarë, për fatin e mirë dhe të keq njëkohësisht, kanë shëtitur dhe njohur tërë botën. Të gjithë këta e dinë se sa të shenjta janë simbolet kombëtare të atyre vendeve, si flamuri, himni, heronjtë kombëtarë dhe se të gjitha këto simbole, në ato vende, mbrohen me një kuadër ligjor nga më të rreptit. Të gjithë e duan dhe e mbrojnë kulturën e tyre. Vetëm ne, shqiptarët, e shajmë dhe e pështyjmë kulturën tonë. Dhe si e argumentojnë gjithë këtë poshtërsi: Të bëhemi si Evropa, që Evropa të na pranojë! Po cili shtet, nga të 26 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, në këtë organizim ka shkuar i tjetërsuar në atë bashkim? Askush! Të gjithë kanë shkuar në BE me identitetet e tyre kombëtare - flamur, himn, këngë, valle, doke, zakone; me të gjithë pasurinë shpirtërore që kanë akumuluar nga ardhja e tyre në këtë botë e deri më sot. Vetëm ne, shqiptarët, duam “të shkojmë” në Evropë, si italian, si gjerman, si francez, si italian, si grekë etj, etj., qoftë dhe si majmunë, vetëm si shqiptar jo. Po nuk e dinë këta të shitur e të shtirur, se as bota e as Evropa nuk të duan dhe nuk të qasin kur shpërfytyrohesh kaq keq, si ne? Kush e mbolli këtë farë të keqe ndër trojet tona arbërore?

Lexoje te Plote artikullin

 • 11 vota. Mesatarja e 4.73 të 5.

Komentet

 • Peugeot 3008
  Really appreciate this post. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! Salary
 • Peugeot 508
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
 • Peugeot 207
  I came lately to your website and have been reading along. I thought I would leave my initial comment. Keep writing because your posts are impressive!
 • hyundai cars
  This is just the information I am finding everywhere.Me and my friend were arguing about an issue similar to this! Now I know that I was right.Thanks for the information you post. I just subscribe your blog. This is a nice blog.
 • air travel guide
  This is a good post. I’m definitely going to look into it.Really very useful tips are provided here.thank you so much.Keep up the good works.
 • strengthyourrunning
  Great post! your website is fantastic! I just can’t stop reading this. Its so fresh, so filled with updates that I just didn’t know.
 • all about hardwares
  Post is nicely written and it contains many good things for me. I am glad to find your impressive way of writing the post. Now it become easy for me to understand and implement the concept. Thanks for sharing the post.
 • dietmenuplanner.com
  This post has helped me to have another perspective. I am researching this topic for a paper I am writing. Your article provided me great insight of my topic.
 • http://www.creditexpertguide.com
  This is a nice post in an interesting line of content.Thanks for sharing this article, great way of bring this topic to discussion.
 • VPN service
  I am very happy to find this blog.Thanks for creating the page! Im positive that it will be very popular. It has good and valuable content which is very rare these days.
 • government jobs
  Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is actually annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.
 • dental handpieces
  Great deals on dental shop. Grab a bargain 100Z
 • free-debt-consolidation.org
  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
 • Webmaster
  STOP SPAM!!!
 • PSYCHIC
  A genuine clairvoyant online has one goal, that is to empower your life making it more comfortable and to make you more in control with the aid of his psychic ability. I suggest Jim as genuine clairvoyant you can contact him at
 • PSYCHIC
  • 16. PSYCHIC Më 30/04/2012
  A genuine clairvoyant online has one goal, that is to empower your life making it more comfortable and to make you more in control with the aid of his psychic ability. I suggest Jim as genuine clairvoyant you can contact him at
 • click here
  I think it may be help all of you. Thanks a lot for enjoying this beauty blog with me. I am appreciating it very much! Looking forward to see another great blog. Thank
 • raspberry ketones
  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
 • restaurant database
  Hello..First of all i would like to thank you for the great and informative entry. . I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
 • Menchu
  • 20. Menchu Më 16/11/2011
  Thanks for this article. This has given me some insights about Albanians. electronic discovery
 • Best Online Casino
  • 21. Best Online Casino Më 20/10/2011
  I found valuable information in your stuff.You have provided is really good messages and good work.
 • funny sayings
  • 22. funny sayings Më 19/10/2011
  Valuable information I found, the information that you provided is excellent post and a good job.
 • 1018 steel
  thanks for share
 • love quotes for him
  në ato vende, mbrohen me një kuadër ligjor nga më të rreptit. Të gjithë e duan dhe e mbrojnë kulturën e tyre. Vetëm ne, shqiptarët, e shajmë dhe e pështyjmë kulturën tonë. Dhe si e argumentojnë gjithë këtë poshtërsi: Të bëhemi si Evropa, që Evropa të na pranojë! Po cili shtet, nga të 26 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, në këtë organizim ka shkuar i tjetërsuar në atë bashkim? Askush! Të gjithë kanë shkuar në BE me identitetet e tyre kombëtare
 • love story
  We ofttimes heard grouping aid during inform prisonbreak, but lately there had been a Inform temblor I unconsolidated the dictate intellection moldiness also be implemented. A horrific seism closest the rabid that desolated a infirmary, a sanctify and the statesmanly divulge shook Try
 • home decor
  imbole, në ato vende, mbrohen me një kuadër ligjor nga më të rreptit. Të gjithë e duan dhe e mbrojnë kulturën e tyre. Vetëm ne, shqiptarët, e shajmë dhe e pështyjmë kulturën tonë. Dhe si e argumentojnë gjithë këtë poshtërsi: Të bëhemi si Evropa, që Evropa të na pranojë! Po cili shtet, nga të 26 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, në këtë organizim ka shkuar i tjetërsuar në atë bashkim? Askush! Të gjithë kanë shkuar në BE me identitetet e tyre kombëtare - flamur, himn, këngë, valle, doke, zakone;
 • Web Designer Qatar
  Its really classic image..I just love this painting...I am pretty much impressed with your good work.Thanks for this nice post.
  • 28. Më 13/05/2011
  urime

Shih më shumë komente