Tonin Tershana - Erdh Pranvera (1970 )

Erdh Pranvera-Tonin Tershana, Festivali i IX-te ne RTSH,
Dhjetor 1970.
Muzika Pjeter Gaci
Kontriboj ne informacionin e mesiperm "jozefi46"

  • No ratings yet - be the first to rate this.