NERTILA VRETO-BURIM VOSKOPOJE (www.albanians.gr)

http://www.albanians.gr Albanians.gr është një portal qe ka si qellim të informojë dhe të argëtojë shqiptarët në Greqi dhe në të njëjtën kohë të krijojë një vend për komunikim midis tyre.

NERTILA VRETO

  • No ratings yet - be the first to rate this.