Mahmut Ferati & Milaim Mezini - Moj e mira n'ato shpate RTP - 1988

Tex: M.Mezini, Muz:M.Ferati
RTP - 1988...Producent: Gjergj Kaqinari

  • No ratings yet - be the first to rate this.