Mahmut Ferati & Milaim Mezini - Afër malit - 1985 - RTP

Albumi parë RTP...1985
Tex & Muz: Milaim Mezini
Inqizues: Ilir Hoxha

  • No ratings yet - be the first to rate this.