Preng S. Gjikola. Liqenet e Lurës.mpg

Kenge per liqenet e Lures, perl e natyres shqiptare dhe me gjere, interpretuar me mjeshteri nga kengetari i mirenjohur, bire i Lures, Arif Vladi.

  • No ratings yet - be the first to rate this.