STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

OKB

Parashtroni një webfaqe

  • Kombet e Bashkuara

    الأمم المتحدة 联合国 United Nations Nations Unies Организация Объединенных Наций Las Naciones Unidas