Créer un site internet

Shoqëria Përmbarimore “Justitia”

Shoqëria Përmbarimore “Justitia” Shoqëria Përmbarimore “Justitia”, është një shoqëri tregtare, e konsoliduar në formën e një Studio Ligjore, e themeluar më 15.10.2010, nga juristë të specializuar në fushën e  së “Drejtës Civile” ...

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor është pjesë e rëndësishme e sistemit juridik, misioni i të cilit është ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile të formës së prerë dhe të gjithë titujve të tjerë ekzekutiv të shprehur në Kodin e Procedurës Civile.

Me përmbarues privatë të çertifikuar nga Min. Drejtësisë dhe avokat civilist të liçensuar nga DHKA, një staf me eksperiencë të shkëlqyer!

  • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.
Ju duhet të keni hyrë brenda për të postuar një koment