Créer un site internet

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Wefaqja zyrtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

exit_to_app View site

...Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse.

Gjykata gjykata e shkallës së parë Tiranë Gjykata e Tiranës gjykatat e faktit

  • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.
Ju duhet të keni hyrë brenda për të postuar një koment