Dimri dhe aksidentet në trafikun rrugor

Dimri dhe aksidentet në trafikun rrugor


Shkruan: Driton Islami *

 

,, Jeta është e shtrenjët – udhëto me rregulla’’

 

driton-islami.jpgTrafiku publik, është një sektor me rëndësi i zhvillimit të gjithanshëm ekonomik i një vendi. Me zhvillimin e trafikut publik është mundësuar transformim i shpejtë dhe kualitativ i shoqërisë bashkëkohore.

Qarkullimi i mjeteve të transportit rrugore të të gjitha llojeve dhe të këmbësorëve rregullohet me ligjë të posaçëm. Sipas rregullave, transporti në rrugët publike duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të mos rrezikojë, të pengoj trafikun, mos t’i dëmtojë edhe pjesmarrësit e tjerë në trafik, si dhe të mos pengoj përtej masave të domosdoshme.

Zhvillimi i hovshëm i trafikut në tërësi e së këndejmi edhe atij rrugor, kërkon shumë masa, të cilat merren me qëllim të përforcimit të sigurisë së masave në trafik. Mirëpo, përkundër kësaj, për çdo ditë në trafik po ndodhin aksidente , të cilat jo vetëm po shkaktojnë dëme të mëdha materiale, por edhe dëmtime trupore madje dhe me vdekje. Për këtë arsye aksidenti i trafikut është fatkeqësi e shkaktuar me rastin e ndeshjes së njërit apo me shumë automjete në trafik me ç’rast shkaktohen dëme materiale, dëmtime trupore apo vdekje të njerëzëve ose rrezikohet trafiku.

Pakujdesia gjatë ngasjes me mjete të komunikacionit merr çdo vit me dhjetëra jetë njerëzisht dhe shkakton dëme materiale të konsiderueshme. Nisur nga rrethanat e ndryshimit të motit, si dhe vështirësit që krijohen në qarkullimin e automjeteve si pasojë e mjegullës, shiu, erës, bores dhe ngricave, Policia e Kosovës, duhet të ndërmarrë masa për përforcimin e shërbimeve të Policisë në Komunikacionin Rrugor në të gjitha akset rrugore duke përfshij edhe autoudhën. Të gjitha akset rrugore do të duhen të mbulohen nga njësit rajonale të komunikacionit të cilat do të ushtrojnë kontrollë të vazhdueshme për paisjen e automjeteve me goma dimërore, zingjirë, në ato akse ku është e nevojshme përdorimi i tyre si dhe respektimin e normave të shpejtësisë së lejuar dhe përshtatjen e kushteve të rrugës, gjithashtu edhe ndërmarrjen e masave preventive ndaj shoferëve të cilët janë të obliguar për përdorimin e dritave për ndriçimin e rrugës dritat e mjegullave në rastet e zvogëlimit të dukshmërisë së rrugës.

 

Çka konsiderohet kontribuues në kundërvajtjet në komunikacionin rrugor ?

Kontribues në aksidentet në komunikacion lidhen me mosrespektimin e shenjave të komunikacionit rrugor dhe shpejtësia e kufizuar, manipulimet e pasigurta me automjete apo pakudesia. Po ashtu si kontribuues në aksidente vlerësohet të jenë edhe mosmbajtja e disatancës, mospërshtatja e shpejtësisë ndaj kushteve të rrugës dhe kushteve atmosferike, kyçja e pasigurt në rrugë, radhitja e parregullt e ndërrimit të shiritit, si dhe kthim- rrotullimi e lëvizja mbrapa.

Me qëllim parandalimin e aksidenteve në komunikacionin rrugor, Policia e Kosovës duhet të apeloj tek të gjithë ngasësit që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit, pasi që këto norma janë vendosur për mbrojtjen e jetës së tyre dhe pjesmarrësëve të tjerë në komunikacion. Me angazhimin e njësiteve policore si dhe institucioneve tjera përgjegjëse, si dhe me kujdes të shtuar të pjesmarrësëve në komunikacion, shpresojë që kjo sezonë dimërore të kalohet në numër më të vogël të viktimave të aksidenteve në trafikun rrugor.

* Autori është kriminalisti dhe student në studimet posdiplomike- master në Fakultetin Juridik të Up-së

  • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.