Shqiptaret kampion ne Maqedoni (futboll)

28.05.2011Pas tridhjetë e dy vitesh ekzistimi, pas shumë padrejtësive dhe peripecive të ndryshme, Klubi Futbollistik Shkëndija arriti të bëhet kampion në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë, ndërsa ndeshja e fundit e zhvilluar pak para këtyre çasteve ka qenë moment një moment I veçantë në Historinë e qytetit të Tetovës.
Edhe pse ndeshja e sotme mes ekipit të Shkëndijës dhe Metalurgut ka përfunduar me rezultat 2-2 me golat e shënuar nga Feran Hasani dhe Nebi Mustafi që në pjesën e parë, kjo nuk ka prishur asgjë që tifozët e Shkëndijës “Ballistët” të krijojnë atmosferë të vërtetë që mund të shihet vetëm në stadiumet evropiane. Festimi i Shkëndijës ka bashkuar sot të gjithë, në një vend për një qëllim. Afër 15 mijë tifoz të veshur Kuq e Zi, kanë festuar dhe përkrahur ekipin e Shkëndijës jo vetëm gjatë gjithë kësaj ndeshje por gjatë gjithë kampionatit. Këngë, brohoritje, fishekzjarre dhe përkrahje deri në maximun për heronjtë e vërtetë në terenin e gjelbërt. Që nga fillimi I ndeshjes e deri në minutat e fundit të takimit tifozeria kuq e zi ka kënduar këngën Besa Besë ndërsa gjatë gjithë kohës janë lëshuar flamuj të ndryshëm me shkrime të nga më të ndryshmet. Pika e parë kulminante e festës së sotme ka qenë minuta e 79 e takimit kur për disa minuta rresht është ndërprerë takimi ndërsa në stadium është krijuar atmosfera e kampionëve të vërtetë të ligës së parë, ku janë hedhur më mijëra fleta të bardha dhe janë ndezur fishekzjarre përgjatë gjithë stadiumit. Pas përfundimit të takimit ka ardhur momenti i dytë kulminant kur për herë të parë Trofeu është në duart e futbollistëve të Shkëndijës. Koreografi impozante dhe atmosferë e paparë deri më tani në stadiumin e Tetovës. Së pari kryesia e pastaj edhe futbollistët thirren një nga një për të pranuar medaljet për Titullin e fituar. Është Kapiteni Nebi Mustafi ai i cili prano n kupën nga të deleguarit e Lidhjes Futbollistike të Maqedonisë dhe festa shpërthen. Shpërthen edhe stadiumi Kampione, Kampione …. Delirium I vërtetë në Stadiumin Historik të Tetovës. Shkëndija është kampion i Maqedonisë në Futboll, në sezonin 2010 /2011. Të gjithë janë në këmbë dhe momente emocionuese përfshinë tribinat e stadiumit të mbushur deri në karrigen e fundit. Festa e shpalljes së Shkëndijës kampion, vijon edhe më tej në qendër të Tetovës ndërsa pritet që gjatë gjithë natës të ketë festë në Sheshin Iliria në Tetovë.[ShqipMedia]
 • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

 • Cheap showers Bendigo
  Visit us to get the best and cheap showers Bendigo. Contoured Fully enclosed twin tiered sill design directs water run-off into shower base.
 • crystal chandelier
  I bought a crystal chandelier and their are so many reasons to love it, one of them is that its just awesome look wise.
 • floor lamps uk
  I purchased both table lamps and floor lamps but i think floor lamps uk designs are better.
 • S Buckinghams
  Are you looking for stylish briefcases at reasonable price, no more need to search. You just have to visit a site named S Buckinghams.
 • Travel Cots
  I appreciated what you have done here. I am always searching for informative information like this. Thanks for sharing with us.
 • Electric Showers
  I was just thinking about That Auction and you've really helped out. Thanks!
 • Electric Golf Trolleys
  Its really great site all your posts are nice.
 • Buy Neopoints
  This is a wonderful article, you have a way with words. I find myself agreeing with a lot you have brought up. You have definitely earned yourself another reader! <a href="www.NeopointWarehouse.com">Buy Neopoints</a> , <a href="www.NeopointWarehouse.com">Neopoints For Sale</a> , <a href="www.NeopointWarehouse.com">Buy Neopets Neopoints</a>, <a href="www.mytraffichits.com">Buy Website Traffic</a>, <a href="www.mytraffichits.com">Website Hits</a>, <a href="www.mytraffichits.com">Increase Website Traffic</a>
 • Sbuckinghams
  we all enjoyed this post...Good...
 • S Buckinghams
  we all enjoyed this post...Good...
 • Natursteinpflaster
  it is really nice.
 • Mörtel
  Thanks for this good site
 • How to Make Money Online
  It’s really a great post..I would like to appreciate your work and I am going to recommend it to my friends. Thanks for sharing.
 • viagra
  it´s also presented in your blog, assuring a good coverage. Keep up the good work…
 • sun loungers
  i dont find anything better than spending a sunny day with family and freinds sitting on sun lounger
 • sun loungers
  i dont find anything better than spending a sunny day with family and freinds sitting on <a href=" http://www.sunloungersoutlet.co.uk/">sun lounger</a>
 • Mens Messenger Bag
  I think idea is quite best services and impressive.
 • Leather Shoulder Bag
  I really enjoyed your posts and pictures they were great!
 • Scarves
  I like your blog very much.
 • Briefcase
  This was really great and interesting.
 • web design cambridge
  Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post...
 • Wedding Waistcoats
  great post.
 • Waistcoats Men
  thanks for sharing.
 • Waistcoats For Men
  great site.
 • Mens Waistcoat
  it is really nice.
 • Mens Waistcoat
  nice post and it is well written.

  <a href="http://www.sbuckinghams.com/categories/Wedding-Attire/Wedding-Waistcoats/">Waistcoats For Men</a> | <a href="http://www.sbuckinghams.com/categories/Wedding-Attire/Wedding-Waistcoats/">Waistcoats Men</a> | <a href="http://www.sbuckinghams.com/categories/Wedding-Attire/Wedding-Waistcoats/">Wedding Waistcoats</a>
 • PSYCHIC
  Nicely explained. It’s indeed an art to stop new visitors with your attractive writing style. Truly impressive and nice information. Thanks for sharing.
 • dating personals
  Good article, thanks for pointing out this COPPA Update. Fortunately it´s also presented in your blog, assuring a good coverage. Keep up the good work…
 • tipsonhelathcaremanagement
  I very much impressive to read this post. Great informative, I will go to bookmarking this
 • accommodation hotel
  • 30. accommodation hotel Më 27/04/2012
  Nice, accurate and to the point.I am going to save the URL and will definitely visit again.
 • Cheap viagra
  Të gjithë janë në këmbë dhe momente emocionuese përfshinë tribinat e stadiumit të mbushur deri në karrigen e fundit. Festa e shpalljes së Shkëndijës kampion, vijon edhe më tej në qendër të Tetovës ndërsa pritet që gjatë gjithë natës të ketë festë në Sheshin Iliria në Tetovë
 • rattan garden furniture
  Quite good b log and i found some useful info from you.....
 • rattan garden furniture
  Thank you so much for posting valuable post
 • Chiropractor Lexington KY
  Thank you
 • ATV parts
  Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post...
 • Mens wallets leather
  Great work..
 • Silver cufflinks
  I am really pleased to read your article.
 • Silver cufflinks
  I am really pleased to read your article.
 • Trampolines
  It is an amazing post.
 • Bean bags
  You have started well.
 • Bar stools
  Wonderful site.
 • Honeywell Humidifier Filters
  Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post...
 • Patio Heaters
  great blog and well done.....
 • Heated Towel Rails
  Quite good b log and i found some useful info from you.....
 • Gazebo
  It was very interesting blog.....

  <a href="http://www.heatedtowelrailsoutlet.co.uk/">Heated Towel Rails</a> | <a href="http://www.gazebosoutlet.co.uk/">Gazebo</a> | <a href="http://www.patioheatersoutlet.co.uk/">Patio Heaters</a>
 • Hamster Cages
  Nice blog, I will keep visiting this blog very often.
 • Bird Cages
  Thank you so much for posting valuable post
 • Briefcase
  I really like the way you start and conclude your thoughts.
 • Loft Ladders
  It seems so good.
 • Scarves
  Thanks for sharing your post.
 • Chandeliers
  This post shows your originality.
 • Chicken Coops
  amazing post.
 • Essay Writing Help Online
  Hi, The topic that you have discussed in the post is really amazing, I think now I have a strong hold over the topic after going through the post. I will surely come back for more information.
 • Dog Kennels
  Such a good site i like this site. Really nice information.

  <a href="http://www.rabbitrunsandhutches.co.uk/">Rabbit Hutches</a> | <a href="http://www.chickencoopsoutlet.co.uk/">Chicken Coops</a> | <a href="http://www.dogkennelsoutlet.co.uk/">Dog Kennels</a>
 • Saree
  • 55. Saree Më 02/04/2012
  well, this is really a nice post.I really like the way you start and conclude your thoughts. Thank you so much for this information.
 • Soccer Players
  It is always really good to read the blogs of Broadened Horizons Organic farm as its is always useful for same community. Thank you so much for posting valuable post
 • Wedding photographer Nice
  well, this is really a nice post.I really like the way you start and conclude your thoughts. Thank you so much for this information.
 • bad credit loans
  Nice post. Thank you for taking the time to publish this information very useful! I've been looking for books of this nature for a way too long. I'm just glad that I found yours. Looking forward for your next post. Thanks :)
 • server and rounters
  Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post...
 • vehicle insurance
  cannot agree more... bookmarking right now
 • car insurance comparisons
  superb site
 • car insurance comparison
  awesome stuff yoo <a href="http://carinsurancecomparisonhelp.com" rel="dofollow">car insurance comparison</a>
 • JoshuaJones
  • 63. JoshuaJones Më 14/03/2012
  It was looking boring when I started reading it. But after sometime it occurred to me quite interesting .. Thanks for posting it. <a href="http://contentdevelopmentpros.com/rewriting/rewriting-service.htm">rewrite article</a>
 • garden parasols
  t’s very rare that you find the relevant information on the net but your article did provide me the relevant information. I am going to save your URL and will definitely visit the site again.
 • komo
  • 65. komo Më 06/03/2012
  I think that to get the personal loans from creditors you ought to have a firm reason. However, once I have got a secured loan, just because I was willing to buy a building.
  <a href="http://www.parasoloutlet.co.uk">garden parasols</a>

 • Kurti
  • 66. Kurti Më 29/02/2012
  I actually care to comment on. I find this blogger an inspiration and is definitley worth following. I've became a subscriber too, so please keep me updated.
 • High Definition Wallpaper
  Great thinking, Life is short, art long, chance fleeting, such an awesome Post, love it!!
 • cheap auto insurance
  I was wondering if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away.
 • essay writing services
  • 69. essay writing services Më 29/01/2012
  It’s very rare that you find the relevant information on the net but your article did provide me the relevant information.
 • Jackson Cruz
  • 70. Jackson Cruz Më 18/01/2012
  I am really impressed by reading this article. In future, you should be giving information about it more. I must have to praise you for this extra ordinary piece of work. <a href="http://www.flowers2world.com/send_flowers_online/valentine_flowers_delivery_Spain.asp">send valentine day flower Spain</a>
 • VPS Hosting
  • 71. VPS Hosting Më 14/01/2012
  What a great web log. I like the design and the interface. Because this blog is mind blowing and designing portion is too strong and the interface is supporting the visitors and user of this blog and i like this blog to visit.
 • Basil
  • 72. Basil Më 09/01/2012
  Every body acknowledges that today's life is not cheap, nevertheless people require money for various issues and not every one gets big sums cash. So to get good business loans and sba loan would be a right way out..
  Miami DUI Lawyer

 • Tongkat Ali
  • 73. Tongkat Ali Më 09/01/2012


  I do go along with you: Men and women choose to keep hold of red yeast rice for cutting down the unwanted level of cholesterol and handling its substances
 • Tongkat Ali
  • 74. Tongkat Ali Më 09/01/2012
  <p>I do go along with you: Men and women choose to keep hold of <a href="http://www.redriceyeastsideeffects.com/">red yeast rice</a> for cutting down the unwanted level of cholesterol and handling its substances</p>
 • Tongkat Ali
  • 75. Tongkat Ali Më 09/01/2012
  <p>I do go along with you: Men and women choose to keep hold of <a href="http://www.redriceyeastsideeffects.com/">red yeast rice</a> for cutting down the unwanted level of cholesterol and handling its substances</p>
 • personal loans
  • 76. personal loans Më 04/01/2012
  Every body acknowledges that today's life is not cheap, nevertheless people require money for various issues and not every one gets big sums cash. So to get good business loans and sba loan would be a right way out.
 • business loans
  • 77. business loans Më 01/01/2012
  I think that to get the personal loans from creditors you ought to have a firm reason. However, once I have got a secured loan, just because I was willing to buy a building.
 • smith
  • 78. smith Më 09/12/2011
  Thanks...Very good info, I feel a lot more people need to read this.
  <a href="http://www.essayhelppros.co.uk/essay-writing-help.php">essay writing help</a>
 • essay writing help
  • 79. essay writing help Më 09/12/2011
  Superb work! This info will be very useful for a lot of people. I love the blog very much. Thanks for sharing the info guys.
 • cungmua
  • 80. cungmua Më 05/12/2011
  This is really nice blog, I am very impressed.
  cungmua
 • Igig
  • 81. Igig Më 16/11/2011
  Congratulations for being the first champions in Macedonia. Keep up the good work and have fun playing. ediscovery software
 • web hosting provider
  • 82. web hosting provider Më 04/11/2011
  Whenever I visit your blog, I can feel the spirit of devotion to the job and willingness to learn. Your smile enlightens me. I am happy meeting you. Your posts on the steps to follow in preparing and using tools in addition to your blog will be a reference in future.
 • pacquiao vs marquez
  • 83. pacquiao vs marquez Më 03/11/2011
  Kjo është një blog të vërtetë interesante.
 • varun
  • 84. varun Më 30/10/2011
  Spot on with this particular write-up, I truly think this website needs extra consideration. I’ll probably be again to read extra, thanks for that details.
  Second Mortgages Canada
 • jordon
  • 85. jordon Më 30/10/2011
  you want to express how you feel to the author of the post and to whomever may read your comment and decide to add on to it further.
  <a href="http://www.mortgagebrokerstore.com/">Second Mortgages Canada</a>
 • Web Hosting India
  • 86. Web Hosting India Më 24/10/2011
  The post is pretty interesting. I really never thought I could have a good read by this time until I found out this site. I am grateful for the information given. Thank you for being so generous enough to have shared your knowledge with us.
  From all the remarks in your articles, it appears such as this is often a very popular website. Keep up the truly amazing work.
 • wify
  • 87. wify Më 13/10/2011
  A plethora of internship options exist for law students. When choosing internships to apply for, select those in your area of greatest interest, such as domestic law or international law, since the internship could become the gateway to your future career. The internship will provide an invaluable insider's perspective on your prospective career in law. Law internships in all areas of specialization typically focus heavily on research. Thanks for sharing information.
  <a href="http://www.sixsingles.com/">free dating sites</a> • Erica
  • 88. Erica Më 10/10/2011
  The final result of this strategy seems to be well oriented and I believe you can have success in this way. virus protection
 • pacquiao vs marquez
  • 89. pacquiao vs marquez Më 06/10/2011
  Kjo është shumë e interesante dhe informuese. Thanks for sharing. <a href="http://www.mayweathervsortizlive.net">pacquiao vs marquez streaming</a> | <a href="http://www.donairevsnarvaez.info/donaire-vs-narvaez-tickets.html">donaire vs narvaez tickets</a>
 • Ultimate Wow Guide Review
  Your website is really useful for many people I think. You helped me in various situations because I many times I have found the useful information which was really important for me in your site.
 • The Addams Family Tickets
  I am simply out of words after reading your blog. I want to appreciate the way you handled such a complicated subject.
 • how to invest in stocks
  I could tell how great you are in your field of interest. You could relate in each detail very well. Thank you for spending a time on sharing such informative writings to us.
 • Schilder
  Intimately, the post is actually the best on this laudable topic. I harmonize with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.
 • ontvochtigen
  Just wanted to drop a comment and say I am new to your blog and really like what I am reading. Thanks for the great content. Look forward to coming back for more
 • ipad 3
  Very cool entry and I so satisfied that I have found this useful information. I will definitely bookmark your site and visit this website again in the future. Thanks a lot for posting this valuable info for us.
 • immobilien türkei
  I love reading through your blog, I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts
 • 1018 steel

  Very interesting and informative blog. Hope we get some updates
 • Breakfast Menus
  This post was very nicely written, and it also contains a lot of useful facts. I enjoyed your distinguished way of writing this post. Thanks a lot for sharing.Keep up the good works.
 • bedtime stories
  Lionel Andrés Messi is an Argentinian contestant who currently plays for Add and the Argentinian fordable grouping. Outbuilding one of the semisolid sportswoman players of his swan.
 • florida homeowners insurance quotes
  One of the more impressive blogs Ive seen. Thanks so much for keeping the internet classy for a change.

Shih më shumë komente