10 gabimet me te medha teknologjike

20.05.2009
lajme Revista Time ka rradhitur 10 gabimet me te medha teknologjike dhe mes tyre eshte edhe Youtube. Por, cila eshte arsyeja qe Youtube eshte mes ketyre deshtimeve te medha ne fushen e teknologjise? Arsyeja e rradhitjes se Youtube ne kete liste nuk jane pengesat e shumta qe Youtube ka hasur nga qeveri te ndryshme por deshtimi financiar i kesaj faqe, e cila e le nen hije suksesin ne rritje.

Sipas analizave te bera te Credit Suisse, futjen mes gabimeve me te medha teknologjike, Youtube ia ka borxh shpenzimeve te medha per serverat dhe trafikun, qe pritet te arrijne ne 470 milion dollare. Ndersa fitimi i sivjetshem nuk pritet te kaloje shumen 240 millione dollare.

Sipas te dhenave te comScore, ne muajin mars te ketij viti YouTube vetem nga SHBA eshte votuar nga 99,7 millione persona dhe jane shikuar 5,9 milliarde video. Ne vitin 2006, Google bleu YouTube-n per 1,65 milliarde dollare.

Ja 10 gabimet me te medha teknologjike

Microsoft Vista
Gateway
HD DVD
Vonage
YouTube
Sirius XM
Microsoft Zune
Palm
Iridium
Segway

{Albeu}

 • 1 votë. Mesatarja e 1.00 të 5.

Komentet

 • Hhgregg Credit Card Payment
  This website is very amazing for the different info in this blog that to this is very much interesting info in this blog. I am really very happy for visiting the nice info in this blog that to using the great technology in this blog. This website is using the different methods that to very much impression in this blog. Thanks a lot for sharing the nice info in this blog
 • Goodyear Credit Card Payment
  This was interesting info in this website and the nice info in this blog. I am really satisfied by the info in this blog. This website is providing the info is wonderful that to helpful info in this blog. Searching for the different info in this blog and the great technology is visible in this blog. Thanks a lot for sharing the nice info in this blog and utilize the great services also
 • DIAMONDS ONLINE CASINO
  • 3. DIAMONDS ONLINE CASINO Më 08/09/2011
 • DIAMONDS ONLINE CASINO
  I am really admired for the great info is visible in this blog and the nice technology is visible in this blog. This is really very impressed with this website and the nice info. Thanks a lot for using the valuable info in this blog
  <a href="http://DIAMONDSONLINECASINO.COM">DIAMONDS ONLINE CASINO</a>
 • Interior Designer Job Description
  in this blog. Thanks This is very much satisfied by the different technology visible in this blog and the nice technology is visible in this blog. I am really admired for the nice services in this blog that to utilize the different services in this blog. This is very much enjoyed for the nice technology is visible
 • Pediatric Nurse Job Description
  This is providing the great technology is visible in this blog. I am really admired for the nice services in this blog that to utilize the different services in this blog. Thanks a lot for using the different approach is display in this blog
 • Pediatric Nurse Job Description
  This is providing the great technology is visible in this blog. I am really admired for the nice services in this blog that to utilize the different services in this blog. Thanks a lot for using the different approach is display in this blog
 • Pediatric Nurse Job Description
  This is providing the great technology is visible in this blog. I am really admired for the nice services in this blog that to utilize the different services in this blog. Thanks a lot for using the different approach is display in this blog
 • Research Assistant Job Description
  This is very much enjoyed for the great technology is visible in this blog that to several interesting info is visible in this blog that to sharing the nice approach is visible in this blog.
 • Hostess Job Description
  Thank you very much for using the different technology is visible in this blog that to very good posts are display in this blog. I am really very happy for the nice services <a href="http://hostessjobdescription.com/">Hostess Job Description</a>in this blog and the nice technology in this blog. This is very much enjoyed for the different services in this blog and the different technology is visible in this blog. Thanks a lot for once again for visiting the nice info.
 • account executive job description
  I am really very much happy for the nice services in this blog that to very much happy for the different technology is visible in this blog. Thanks a lot for suing the great info that to sharing the nice info in this blog with those guys.
  • 12. Më 21/08/2010
  • 13. Më 11/03/2010
  :

Shih më shumë komente