STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

"Një ditë për Europën"

Më datë 8 nëntor 2001u realizua me sukses aktiviteti “Një ditë për Europën”. Ky takim u realizuar tek Biblioteka e Universitetit Illyria në Tiranë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i dy librave “Europa dhe Shqiptarët” dhe “Europa në marrëdhëniet ndërkombëtare” të studiuesit dott. Mag Alban Daci. Ky aktivitet u bo i mundur falë bashkëpunimi të dott. Mag Alban Daci dhe prof. Kaliopi Naska Dekanes të Fakultetit të Shkencave Politike pranë Universiteti Illyria. Paneli i të ftuarve që mbajtën kumtesa në këtë aktivitet përbëhej nga: prof. ass Arben Malaj (Senior Fellow Harvard University) i cili ka shkruar Parathënien e librit “Europa në marrëdhëniet ndërkombëtare), dr. Jordan Daci dhe dott. Salvatore Albelice Koordinator i PDL për Ballkanin si dhe Gazetar prej shumë vitesh pranë institucioneve të BE-së në Bruksel). Në aktivitet morën pjesë edhe mjaft pedagog dhe student të Universiteti Illyria, të cilët vlerësuan punën kërkimore të studiuesit dott. Alban Daci. Nuk mungojë as prania e medieve vizive. Gjithashtu, duhet të theksohet fakti se me këtë rast autori dhuroj rreth 40 libra për të gjithë studentët e pranishëm në këtë aktivitet. Kjo tregon edhe një herë se studiuesi dot. mag Alban Daci, diturinë dhe kërkimin shkencor nuk e shikon si përfitim ekonomik, por si një mision social e human.
 • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

 • calucas
  I am really feel great as soon as I read the post. It has great ideas that can help for your life.

  <a href="http://playasiabd.blogspot.com">playasia</a>
 • free-debt-consolidation.us
  I am very much impressed from your post.It has amazing information.I learned lot of new things which explores my knowledge in various developments.So i must appreciate your efforts on posting these information.
 • PSYCHIC
  A genuine clairvoyant online has one goal, that is to empower your life making it more comfortable and to make you more in control with the aid of his psychic ability. I suggest Jim as genuine clairvoyant you can contact him at
 • click here
  I think it may be help all of you. Thanks a lot for enjoying this beauty blog with me. I am appreciating it very much! Looking forward to see another great blog. Thanks
 • Kreditrechner auf rechnerkredit.net
  Great stuff here. The information and the detail were just perfect. I think that your perspective is deep, its just well thought out and really fantastic to see someone who knows how to put these thoughts down so well. Great job on this.
 • raspberry ketones
  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
 • Kurti
  • 7. Kurti Më 02/04/2012
  well, this is really a nice post.I really like the way you start and conclude your thoughts. Thank you so much for this information.
 • Soccer Players
  The topic that your blog deals with demands loads of research. Thanks to you who has provided the intricate information in simple words.
 • Wedding photographer Antibes
  well, this is really a nice post.I really like the way you start and conclude your thoughts. Thank you so much for this information.
 • Ultrasound
  I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike additional blogs I have read which are really not that good. I also found your posts very interesting.
  Ultrasound
 • Network Camera
  This is a nice post in an interesting line of content, great way of bring this topic to discussion.
  <a href="http://www.wansview.com/">Network Camera</a>
 • rocks2010
  • 12. rocks2010 Më 27/03/2012
  I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike additional blogs I have read which are really not good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he enjoyed it as well!
  restaurant address
 • Quotes Of The Day
  i was looking for this kind of information from couple of days thank you so much for sharing it...
 • Hosting companies
  • 14. Hosting companies Më 09/01/2012
  I am very much impressed from your post.It has amazing information.I learned lot of new things which explores my knowledge in various developments.So i must appreciate your efforts on posting these information.
 • herbal remedies
  • 15. herbal remedies Më 13/12/2011
  Thanks for offering cultural activites information in the worldwide.I trust that u will also publish same kinds of good quality articles in future.

Shih më shumë komente