Posts by juridiksi

 • Ç'bëjmë me të vërtetë gjatë një ore në internet?

  TendancatNjë studim i shkencor i kohëve të fundit ka publikuar rezultatet e vërteta se sa kohë qëndrojnë njerëzit në internet dhe përse e përdorin atë. Janë monitoruar rreth 25 milion njerëz, ndërkohë ne po ju paraqesim të renditura 10 gjërat që bënë çdokush nga ne duke naviguar në internet

  Sa dhe çfarë gjërash bëjmë realisht në  një ore e gjysmë që navigojmë në internet? Shumë gjëra, ndonjëherë pjesën më të madhe e harxhojmë për argëtim. Kjo është konfirmuar si rezultat i një kërkimi shkencor, ku janë monitoruar rreth 25 milion njerëz, kryesisht nga SHBA-ja, Britania dhe Australia. Në bazë të këtij studimi janë përcaktuar 10 kategori dhe minutat reale të navigimeve të tilla si: navigimet me “pullë të kuqe”, navigimet për biznes, email, modë dhe tendencë, lajme dhe informacione, blerje etj. Ndërkaq le ti shohim ato më poshtë, në rend zbritës.

  Vazhdo leximin

 • Google vjen në shqip: Google.al !

  Google.al Germat shqip

  Kompania "Google Inc." është një korporatë amerikane shumëkombëshe që ofron shërbime që lidhen me internetin. Ai njihet më së shumti për motorin e tij kërkimor, shërbimin e postës elektronike Gmail, sistemin operativ Android , shërbimin e famshëm të videove Youtube, shërbimin e përkthimeve Google translate, Google Maps etj...

  Tashmë kjo kompani gjigante ka hapur edhe adresën e re në gjuhën shqipe: Google.al !

  Vazhdo leximin

 • Bashkimi Kombëtar: Me dije për ata që nuk duan të kuptojnë

  Alban Daci
  Dr. Alban Daci në KQZAleanca Kuq e Zi për herë të parë në gjithë historike politike dhe shtetërore shqiptare tashmë e inicioj këtë proces. Duhet të jemi të qartë se Aleanca Kuq e Zi nuk i bashkon shqiptarët mes veti, por i orienton ato drejt aspiratës së tyre për tu bashkuar. Shqiptarët në ditën e referendumit kanë të drejtë zgjedhin PO ose Jo ne lidhje me pyetjen për bashkim. Aleanca Kuq e Zi si parti krejtësisht moderne, demokratike e patriotike nuk imponon zgjedhjen e qytetarëve, por përfaqëson interesat  e tyre dhe i orienton ato drejt ushtrimit të vullnetit të tyre të lirë.

  Bashkimi Kombëtar si vullnet i popullit

  Shqiptarët kundër vullnetit të tyre në vitin 1913 u ndanë padrejtësisht në disa shtete. Kjo bëri një precedent të ri dhe të rrallë në Botë, ku për herë të parë një komb ndahej mes veti.  Edhe pse shqiptarët u ndanë padrejtësisht, ato gjithmonë u përpoqën dhe aspiruan për një ribashkim.  Ngjarjet dhe situata e Luftës së Ftohtë që e ndanë botën në dy blloqe kryesore e bënë thuajse të pamundur ribashkimin e shqiptarëve. Rënia e Murit të Berlinit bëri që të krijohej një situatë e re gjeopolitike në rajon dhe kështu fillojë procesi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Ky proces nuk ishte i thjeshtë dhe i natyrshëm. Në këto rrethana edhe procesi i Kosovës për të qenë e pavarur ishte i gjatë, i vështirë .

  Vazhdo leximin

 • Intelektualo- fobia shqiptare

  Dott. Alban DaciTë jesh intelektual nuk do të thotë të jesh një person  vetëm me horizonte të larta profesionale, por edhe me dituri të madhe akademike. Të jesh intelektual do të thotë tw jesh sensibël me çdo fenomen që lidhet me njeriun dhe jetën e tij. Të jesh intelektual do të thotë mbi të gjitha që antivlerat i konsideron gjithmonë ashtu dhe nuk bëhesh palë me të. Të jesh intelektual do të thotë kontribuosh në proceset sociale, ku përfshihet vendi dhe qytetarët.

  Intelektualët në çdo vend të botës që nga periudha e industrializimit të shoqërisë dhe ndarjes së punës kanë luajtur rol të rëndësishëm dhe të jashtëzakonshëm në shkencë, në proceset ekonomike, sociale e politike.  Revolucioni industrial, francez, amerikan, anglez si dhe rritja ekonomike në nivel botëror nuk do të kishin pasur sukses pa rolin e intelektualëve. Pa intelektualët, Bota njerëzore do të ishte e prapambetur, shtazarake dhe barbare.

  Intelektualët ishin ajo kategori e shoqërisë njerëzore, e cila edhe pse ishte në minorancë për nga numri sasior, ishte shumë më e madhe përsa u përket vizioneve, ideve. Intelektualët iluminuan me veprat e tyre mendjen e njeriut duke e orientuar atë drejt progresit dhe evoluimit pozitiv.

  Në çdo vend të botës, intelektualët respektohen si elita e shoqërisë, implementohen në proceset kryesore sociale për shkak të iluminizmit që posedojnë. Megjithatë kjo nuk ndodh në Shqipëri.  Para viteve ’90 vendi ynë ishte një vend me filozofi staliste, ku ndarja në klasa ishte e ndaluar. Kjo lloj politike sociale bëri që intelektuali të barazohej me punëtorin edhe pse roli dhe kontributi i tyre nuk ishte i njëllojtë në shoqëri.

  Vazhdo leximin

 • Dimri dhe aksidentet në trafikun rrugor

  Dimri dhe aksidentet në trafikun rrugor


  Shkruan: Driton Islami *

   

  ,, Jeta është e shtrenjët – udhëto me rregulla’’

   

  driton-islami.jpgTrafiku publik, është një sektor me rëndësi i zhvillimit të gjithanshëm ekonomik i një vendi. Me zhvillimin e trafikut publik është mundësuar transformim i shpejtë dhe kualitativ i shoqërisë bashkëkohore.

  Qarkullimi i mjeteve të transportit rrugore të të gjitha llojeve dhe të këmbësorëve rregullohet me ligjë të posaçëm. Sipas rregullave, transporti në rrugët publike duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të mos rrezikojë, të pengoj trafikun, mos t’i dëmtojë edhe pjesmarrësit e tjerë në trafik, si dhe të mos pengoj përtej masave të domosdoshme.

  Zhvillimi i hovshëm i trafikut në tërësi e së këndejmi edhe atij rrugor, kërkon shumë masa, të cilat merren me qëllim të përforcimit të sigurisë së masave në trafik. Mirëpo, përkundër kësaj, për çdo ditë në trafik po ndodhin aksidente , të cilat jo vetëm po shkaktojnë dëme të mëdha materiale, por edhe dëmtime trupore madje dhe me vdekje. Për këtë arsye aksidenti i trafikut është fatkeqësi e shkaktuar me rastin e ndeshjes së njërit apo me shumë automjete në trafik me ç’rast shkaktohen dëme materiale, dëmtime trupore apo vdekje të njerëzëve ose rrezikohet trafiku.

  Vazhdo leximin

 • Dita ndërkombëtare e korrupsionit mos të mbetet vetëm një slogan; duhet kapur dhe dënuar kryerësit e tij

  Dita ndërkombëtare e korrupsionit mos të mbetet vetëm një slogan; duhet kapur dhe dënuar kryerësit e tij


  Shkruan: Driton Islami *

  driton-islami.jpgDita ndërkombëtare kundër korrupsionit- e përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në kuadër të  zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara Kundër Kurrupsionit. Korrupsioni ka të bëjë me ndërmarrjen e veprimeve të kundërligjshme të cilat kanë të bëjnë me kërkimin e mitos, marrjen e ryshfetit indirekt, pagesë ilegale ose kërkim të dhuratave në mënyrë të paligjshme, të cilat kryehn me qëllim të përfitimit materiale në mënyrë të kundërligjshme.

  Korrupsioni në  çdo vend, në çfardo forme që paraqitet, shkakton pasoja të mëdha dhe të shumta, të cilat shpeshëherë  janë të pallogaritshme, që vlerësone me qindra miliardë dollar.

   Cilat janë pasojat e korrupsionit ?

   Pasojat e korrupsionit mundë të jenë të natyrave të ndryshme siq janë : ekonomiko- sociale, psikologjike, politike etj. Korrupsioni, si i tillë, e dëmton buxhetin e shtetit, i cili pengon investimet në ekonomi, në edukim dhe në shëndetësi etj., ndikon në pozitën e vështirë të punonjësëve që financohen nga buxheti shtetëror, keqësimin e penzionistëve dhe të atyre që marrin ndihma dhe asistenca sociale. Po kështu, korrupsioni duke qenë i ndërlidhur me biznesin, tenderët, por dhe jetën politike ndikon në paraqitjen e krizave të ndryshme shoqërore dhe qeveritare.

  Vazhdo leximin

 • Femra - gruaja, si viktimë e dhunës në familje riintegrimi dhe sfidat

  Femra- gruaja, si viktimë e dhunës në familje riintegrimi dhe sfidat  Hetusi – zëri i vikrimave !..

             Famija është bazë e fortë e çdo shoqërie. Familja e shëndoshë do të thotë shoqëri e shëndoshë dhe stabile. Familja në të cilën mbretrojnë harmonia, raportet e mira dhe të drejta mes antarëve të familjes, sidomos mardhëniet e mira dhe të ngrohta mes bashkëshortëve, prindërëve dhe fëmijëve, janë garanci e fortë se më pak do të ketë sjellje devijante dhe kriminale te femrat- grat dhe në të njëjtën kohë besueshmëri se më pak do të viktimizohen femrat- grat, si antare të familjes.

   Shkruan : Driton Islami *

   

  driton-islami.jpgLidhur me viktimizimin e femrës, në përgjithësi,  dhe viktimizimin e gruas bashkëshortes, femrës si antare e familjes në veçanti, ato zakonisht pësojnë  për shkak të dhunës që ushtrohet ndaj tyre. Vikimizimi apo pësimi nënkupton dhunën e ushtruar në sferën private dhe zbatohet ndaj personave që kanë lidhje emocionale, statusore, ekonomike, familjare dhe random gjenden në raporte të ndryshme të varësisë.

   

  Dhuna ndaj gruas në  Kosovë është një temë mjaft e ndejshem dhe e përhapur në masmediat e shkruara dhe elektronike. Dhuna ndaj grave- femrave duhet analizuar në kontekstin kulturore e atë tradicional. Studimi i kësaj dhune është mjaft i komplikuar sepse është dukuri që ndodh pas dyerve të shtëpive dhe policia e ka të vështirë të marrë masa parandaluese, të grumbullojë të dhëna apo të veprojë me metodat e mjeteve klasike të parandalimit e luftimit të dhunës që përdor zakonisht kur bëhet fjalë për dhunën në mjediset publike. Nga ana tjetër njerëzit nuk preferojnë të falsin rreth çështjeve të tilla, sepse ato konsiderohen si diçka private, çnderim e turpërim para opinionit publik.

  Vazhdo leximin

 • Youth from Kosovo First to Participate in New U.S. Study Program

  IREX is pleased to welcome the first-ever cohort of students participating in the newKosovo Undergraduate Exchange Program(Kosovo UGRAD) for the 2012 academic year.

  The Kosovo UGRAD program, one of the first initiatives funded by the U.S. Embassy in Kosovo established in 2008, brings students from Kosovo to the United States to study for an academic year at a university or community college. This year three Kosovo UGRAD students will be studying in Ohio, New Mexico, and Kansas.

  Based on the Global UGRAD model that emphasizes leadership development, community service, and cultural ambassadorship, the Kosovo UGRAD program seeks to equip youth with the skills to develop their country. During their program students attend classes as a full-time student, engage in community service in the host community, share their culture, gain professional experience through an internship in their field of study, and learn about American culture.

  Kosovo UGRAD students are excited not only about their studies, but about the experience of living in another country. One Kosovo UGRAD student, Rexhep, will be studying at Shawnee State University in Portsmouth, Ohio. “I hope to know other cultures and other lifestyles and to meet new friends,” he said. “My long term goals for Kosovo are to improve Kosovo, with the studies and experience that I learned in the U.S.”

  Kosovo UGRAD is a program of the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to Kosovo, U.S. Department of State, and is implemented by IREX.(irex.org)

 • Judicial system of Albania

  The Judicial system of Albania is composed of:

  • District courts
  • Courts of appeal
  • Supreme Court of Albania 
  • Constitutional Court of Albania

  The district courts are trial level courts from which appeal can be taken to the court of appeals and then to the Court of Cassation. At each of the three levels, the courts are divided into civil, criminal and military chambers. Justices of the Supreme Court serve for 7 years.

  There is also a Constitutional Court (also known as the High Court) with jurisdiction to resolve questions of constitutional interpretation that arise during the course of any case on appeal. In a 1993 decision, the Constitutional Court invalidated a law that would have disbarred lawyers who were active during the communist era, and ordered the lawyers reinstated. Justices of the Constitutional Court serve a maximum of 9 years.

  Parliament appoints the seven members of the Court of Cassation and five of the nine judges on the Constitutional Court, with the rest appointed by the president. A Supreme Judicial Council appoints all other judges. In 1992, the Supreme Judicial Council began to remove judges who had served under the former Communist regime.

 • Albanian protester turns himself into human torch in row with government over compensation for ex political prisoners

  • Lirak Bejko and his fellow protesters are demanding compensation over time in prison during the communist regime
  • Another protester, Gjergj Ndreca set himself on fire on Monday


  By SARA MALM

  An Albanian man became the second human torch this week in the escalating row over compensation between the government and victims of the Communist regime.

  Lirak Bejko, 47, was taken to hospital with severe burns after he set himself on fire in a bid to get the government to speed up payouts to ex-political prisoners.

  Television footage broadcast across Albania show Mr Bejko pouring petrol over his body and setting himself on fire before policemen intervene.

  The men have been on hunger strike for 19 days, but had vowed to burn each other in sacrifice for their cause if the government ignored them

  Not until the dramatic images of men engulfed in flames were broadcast across the country did Prime Minister Sali Berisha respond to their cause.

  Vazhdo leximin