STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

Provimi i Gjuhë-Letërsisë:Maturantët, AVA na ndryshoi fragmentin

Rreth 50 maturantë kanë paraqitur ankesë në MASH. Fragmenti i rënë në test ishte ndryshe nga programi që ata kanë mësuar Ishin përgatitur të jepnin provim njohuritë e fituara në tekstin shkollor të përzgjedhur nga shkolla ku mësojnë, por papritur dhe pa i vënë në dijeni askush, kanë gjetur përpara tyre një material tjetër shkollor që nuk përkon me dijet e nxëna.

Denoncohen parregullsitë e para në provimin e Gjuhë-Letërsisë në Tiranë. Provimi në profilin natyror, me probleme

Rreth 50 maturantë kanë paraqitur ankesë në MASH. Fragmenti i rënë në test ishte ndryshe nga programi që ata kanë mësuar

Ishin përgatitur të jepnin provim njohuritë e fituara në tekstin shkollor të përzgjedhur nga shkolla ku mësojnë, por papritur dhe pa i vënë në dijeni askush, kanë gjetur përpara tyre një material tjetër shkollor që nuk përkon me dijet e nxëna. Denoncimi vjen nga maturantët e profilit natyror në shkollën jopublike “Willson” në Tiranë, të cilët janë shprehur për gazetën “Shekulli”, se ndryshe nga sa janë orientuar në programin lëndor të sjellë nga MASH, ku thuhet qartë se “mësuesit do përgatisin nxënësit për provim duke punuar me fragmentet e shkëputura nga tekstet e përzgjedhura në shkollën e tyre”, kanë qenë të detyruar të japin përgjigje për një fragment që nuk ndodhej në tekstin shkollor që ata kanë mësuar. Konkretisht, maturantëve të profilit natyror në këtë shkollë, u është dashur t’i japin përgjigje pyetjeve në test për një fragment i cili ndodhej në tekstin shkollor “Letërsia 4”, me autor shtëpinë botuese “Albas”, ndërkohë që ata vetë, përgjatë gjithë vitit shkollor kanë mësuar me tekstin e letërsisë të shtëpisë botuese “Pegi”, të përzgjedhur nga shkolla e tyre si më i miri, në bazë të reformës Altertekst të ndërmarrë nga Ministria e Arsimit.

***

Dallimi në tekstet shkollore të dy shtëpive botuese qëndron në faktin se fragmentet e përzgjedhura nga librat e shkrimtarëve vendas apo botërorë, janë të ndryshëm nga njëri-tjetri. Kështu ndodh edhe me librin “Letër babait” të shkrimtarit Franc Kafka, ku në secilin tekst shkollor, për të njëjtin libër, janë zgjedhur si lëndë mësimore fragmente të ndryshme. Kjo gjë mesa duket nuk është marrë parasysh nga formuluesit e testit të provimit me detyrim në lëndën e Gjuhë-Letërsisë, të cilët kanë përzgjedhur të vendosin në test vetëm fragmentin që gjendet në tekstin shkollor të botuar nga “Albas”, duke penalizuar rëndë, në këtë rast, maturantët që kanë mësuar fragmentin e përzgjedhur në tekstin shkollor të shtëpisë botuese “Pegi”.

Këtij fenomeni, ditën e provimit me detyrim në lëndën e Gjuhë-Letërsisë nuk kanë ditur t’i japin zgjidhje as administratorët e provimit, të cilët ankesës së maturantëve u janë përgjigjur me fjalët “bëni çfarë të dini”. Të gjendur përballë një situate kaotike, maturantët janë mundur t’i japin përgjigje pyetjeve të parashtruara në test, paçka se ato nuk përkonin me fragmentin e mësuar në tekstin “Letërsia 4”, të përzgjedhur në bazë të reformës Altertekst, nga shkolla në fjalë në fillim të vitit shkollor. Të vetëdijshëm për penalizmin që mund të pësojnë, si pasojë e gabimit në formulimin e testit, maturantët i kanë paraqitur Ministrisë së Arsimit një ankesë, ku vënë në dijeni këtë institucion mbi mospërputhjen e fragmentit që është dhënë në orientimet për provimin e Gjuhë-Letërsisë, pa marrë asnjë përgjigje.

***

Katina Boçe, maturante në shkollën jopublike “Willson”, shpreh shqetësimin për gazetën “Shekulli”, se ngatërresa e ndodhur me fragmentin mund të sjellë penalizmin në pikë, duke qenë se ajo dhe shokët e saj i janë përgjigjur pyetjeve, pa pasur njohuritë e duhura mbi fragmentin e vendosur ne testin e formuluar nga Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve. “Problemi është ky, që nga Ministria e Arsimit na është thënë se në provime do të na bjerë ai fragment që ne kemi mësuar në tekstet tona shkollore. Për autorin Franc Kafka, kemi fragmentin në tekstin tonë. Fragmenti që ra në provim, nuk ishte i njëjti me atë që ne kemi në tekst, kjo sepse ka dy shtëpi botuese “Albas” dhe “Pegi”. Normalisht, në rastin tonë duhet të binte fragmenti i shtëpisë botuese “Pegi”, pra fragmenti me të cilin ne kemi punuar, siç e thotë edhe programi”, sqaron Katina, duke na thënë se deri më tani, askush nga Ministria e Arsimit nuk i ka kthyer përgjigje ankesës që ata kanë drejtuar.

***

Ajo që i druhen më shumë maturantët e profilit natyror, është penalizmi që mund të sjellë në pikë, analizimi në mënyrë jo të saktë i fragmentit të rënë në test. Këtë shqetësim ka ngritur për gazetën “Shekulli” edhe drejtori i shkollës jopublike “Willson”, Dilaver Koçiu, i cili thotë se ndryshimi i fragmentit vjen si pasojë e konceptit të gabuar që ndjek Ministria e Arsimit në formulimin e testit të Maturës Shtetërore në lëndën e Letërsisë. “Në fillim të çdo viti shkollor, çdo shkollë ka të drejtë të zgjedhë librin më të cilin do mësojnë nxënësit. Ky tekst që kemi përzgjedhur ne ka pasur një program të caktuar të rekomanduar për provimet e maturës. Në këtë program ishte rekomanduar një tekst përkatës, që i përkonte një vepre të caktuar. Nxënësit, mbi bazën e këtij programi të rekomanduar kanë bërë të gjithë përgatitjen dhe mësuesit e ka ndërtuar punën mbi bazën e këtij programi dhe teksteve që kanë qenë në qarkullim. Në provim u ballafaquan me një kërkesë të tillë. U dha një fragment tjetër, po nga i njëjti autor, nga Kafka, por që nuk ishte rekomanduar në program”. Të njëjtin gjë e konfirmon edhe mësuesja e Letërsisë, Luesla. Ajo thotë se në udhëzimin e mbërritur nga MASH, ishte e shkruar që mësuesit duhet të përgatisnin nxënësit me fragmentin e shkëputur nga teksti shkollor që ata kanë. Kjo madje është përforcuar më shumë edhe gjatë takimit që mësuesit kanë pasur me një nga formulueset e programit, që ka konfirmuar faktin se në test do të bjerë vetëm fragmentin që ndodhet në tekstin shkollor përkatës. “Por në të vërtetë, atë ditë ka ndodhur e kundërta, ku nxënësit janë përballur me një fragment tjetër që nuk ishte i rekomanduar, pavarësisht se ishte brenda të njëjtit autor”,- shprehet mësuesja e Letërsisë, duke thënë në përfundim të bisedës, se tani nuk u ka mbetur gjë tjetër vetëm të shikojnë dëmin që u është bërë nxënësve nga ndryshimi i fragmentit në test.

MASH, shkel udhëzimin e nxjerrë po vetë. “Nuk kemi thënë që në test do bjerë fragmenti që maturantët kanë mësuar në shkollë”

MASH: Lexoni të gjithë librin

Gazeta “Shekulli” publikon programin lëndor të Letërsisë, ku shikohet qartë edhe shënimi i specialistëve të arsimit për fragmentin

Menjëherë pas ankesës së mbërritur, në redaksinë e gazetës “Shekulli” kërkuam të marrim një informacion më të detajuar lidhur mbi problemin e ngritur nga maturantët. Të vënë në dijeni për problemin e shfaqur në shkollën jopublike “Willson”, specialistët e Agjencisë së Vlerësimit të Arritjeve, janë shprehur se teksti ka qenë i formuluar saktë dhe nuk ka pasur asnjë parregullsi. Lidhur mbi pretendimin e maturantëve, mbi mospërputhjen e fragmentit me atë të mësuar në shkollë, po këta specialistë janë shprehur se maturantët duhet të lexonin të gjithë librin “Letër babait”, të Kafkës, duke harruar se janë po ata vetë që kanë nxjerrë një udhëzim, ku thuhet qartësisht se “mësuesit do të përgatisin nxënësit për provim, duke punuar me fragmentet e shkëputura nga tekstet e përzgjedhura në shkollën e tyre”. Ky sqarim është i vendosur në formën e shënimit edhe në tabelën e programit lëndor për Letërsinë, për drejtimin natyror, ku gjenden për çudi edhe emrat e specialistëve që janë marrë me hartimin e testit të provimit të Gjuhë-Letërsisë. Ajo që kërkojnë tashmë maturantët, nuk është më rikthimi nga e para e provimit, por një vëmendje më e madhe nga hartuesit e testeve, kjo për të shmangur edhe ngjarje të papëlqyeshme, sikurse ka ndodhur rëndom gjatë viteve të fundit.

Dritan Laci

 

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

  • Minnie
    • 1. Minnie Më 12/01/2012
    Unë mendoj se kjo është një çuditshëm pak atë që po ndodh në këtë fushë dhe unë shpresoj se situata do të jetë më mirë në të ardhmen. Gjithsesi .. sigurisht ne do të shohim rezultatet në të ardhmen.
    Asigurari Auto