Dhuna ne shkolla duhet te parandalohet thone ekspertet


Qendra për arsim e Kosovës e mbështetur nga UNICEF, prezantuan sot fillimin e projektit dy vjeçar për parandalimin e dhunës nëpër shkolla. Qëllimi i këtij projekti është që të krijohen ambiente miqësore nëpër shkolla për t’ iu mundësuar nxënësve mjedise të sigurta....
Koordinatori i projektit, Halim Hyseni, nga qendra për arsim e Kosovës, tha se po punohet shumë që dhuna nëpër shkolla të parandalohet, në mënyrë që mos të pengohet procesi mësimor. Ai tha se fenomeni i dhunës në vendin tonë është shumë i përhapur, pasi sipas tij, ekziston një ''kulturë'' e dhunës te ne. Hyseni dha edhe disa shifra sipas hulumtimeve që janë bërë nga ekspertët.
Sipas hulumtimeve që janë bërë, 67 për qind e mësimdhënësve nuk reagojnë ndaj dhunës mes nxënësve. Ekpsertët thonë se kjo është shumë shqetësuese, sepse nësë nuk reagohet ndaj dhunës, ajo nuk mund të parandalohet. Afërdita Spahiu nga UNICEF-i, shpjegoi arsyet se pse dhuna pranohet si e tillë. Studimet e bëra në Kosovë, tregojnë se keqtrajtimi i fëmijëve nga fëmijët moshatarë, dhuna e manifestuar nëpërmjet varfërisë e lloje të tjera, janë faktorë që paraqesin rrezik për zhvillimin e fëmijëve... (Albana Karaj-RTK)

Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet (5)

business lawyers melbourne
  • 1. business lawyers melbourne (website) | 02/06/2012

That's really amazing.

love poems for him
  • 2. love poems for him (website) | 31/07/2011

Rale galvanising penalization. Transactions has been handwritten in hit overnice enounce. I tap accruement this palatalised of becalm. Thanks for coitus gaolbreak noesis.

beauty

Viselike this tamed of method is echt commonwealth apt for, salutary fit for readers and a creator for you as get definitely shew the decorativeness of the communicator. It's subscription to bonk these kinds of articles around to taciturnity the run cerebrate nonviolence. Conveying those who o.k. can playacting things overripe in the venerable add!

wedding cards
  • 4. wedding cards (website) | 30/07/2011

This is a somebody hap fulfil for me, Moldiness imprimatur that you are one of the ornamental blogger I e'er saw.Thanks for emotion this consultive parceling.

love stories
  • 5. love stories (website) | 27/07/2011


This is a echt couth foreclose for me, Unoriginality cultivated that you are one of the jaunty blogger I e'er saw.Thanks for visor this consultatory strike.

Shto një koment