Islami dhe Partia

juridiksi Nga Më 24/12/2011 comment 22

folder_openAnaliza dhe Opinione

Alban Daci 
 Partia vendosi të përjashtojë Kastriot Islami, i cili vepronte e mendonte ndryshe nga ajo dhe lideri i saj shpirtëror. Partia u mundua dhe u përpoq ta edukonte dhe t'ia mbushte mendjen të mendonte si Partia dhe gjithashtu të gjente se car mendimesh kishte lideri i saj shpirtëror. Pas shumë përpjekjesh me keqardhje Partia dështoi me individin Islami, të cilin tashmë vendosi ta përjashtojë dhe ta shpall armik të saj dhe të kombit. Madje edhe armik të integrimit europian. Islami ishte aq shume i pandreqshëm sa nuk ju tha e drejta të bënte as autokritike. Për tradhti ndaj liderit dhe Partisë, ati i hiqet e drejta të kalojë qoftë edhe afër vendit, ku është selia e Partisë. Ndoshta Partia do të vendoste ta dërgonte në Qafen e Barit, por tashmë ajo nuk ekziston. Për këtë arsye i ka dhënë të drejtë të kërkojë dhe te marr azil në ndonjë parti tjetër, të majtë e pse jo edhe të djathtë. Vija dhe ideologjia e të pavdekshmit sh. Enver Hoxha që mbetet në zemrën e Partisë, ndihmojë të zgjidhte problemin Islami. Enver Hoxha: "Dënimi më i rëndë për një anëtar partie është përjashtimi nga Partia. Por edhe ata që janë përjashtuar ose që përjashtohen nga Partia nuk janë tradhtarë, apo armiq të Partisë dhe të popullit. Bëjnë përjashtim ata që në bazë të fakteve, provave e gjykimeve të drejta të Partisë janë cilësuar elementë antiparti, tradhtarë të Partisë dhe të popullit. Kategoria e parë e të përjashtuarve kanë qenë njerëz që vazhdimisht kanë pasë përsëritur gabime të ndryshme, për të cilët janë bërë përpjekje të ndreqen, të edukohen, po ka qenë e pamundur, prandaj edhe nuk e meritonin të militonin në radhët e Partisë. Por, prapë e deri në fund Partia kujdeset dhe e ka për detyrë të kujdeset për ta dhe, ashtu si me gjithë njerëzit, edhe me këta ajo ka korru sukses rezultate të mira". Kohët ndryshuan dhe mendohej se proceset do të ecnin vetëm përpara. Rralle ndokush në fillim të viteve ’90 do të besonte se ne vitin 2011 mund të përjashtoheshin njerëz nga Partia vetëm pse mendonin ndryshe nga Kryetari. Megjithatë, ja ndodhi! Vitet kanë kaluar, por hija e së kaluarës qëndron shumë e pranishme me hapat e kohë, sa shumë herë na duket sikur jetojnë të njëjtat kohëra. Veprimi i Islamit për pak çaste na bëri të besojmë se Byroja e Partisë ekziston akoma dhe në mesin e saj ka edhe armiq që duhen të ndëshkohen.

Dott. Alban Daci Kastroit Islami Partia Socialiste Enver Hoxha Byroja e Partisë...

 • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

 • building computers

  1 building computers Më 03/06/2012

  Really your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it. You write very well which is amazing. I really impressed by your post.
 • toner x656

  2 toner x656 Më 03/06/2012

  I really knowledgeable evaluating through this write-up. I most certainly will be coming back to research some more awesome thoughts. Thank you.
 • sano

  3 sano Më 31/05/2012

  I used
  yohimbine hcl for erectile disfunction
  and my blood pressure dropped, sahkes, chills, sweats even didn’t sleep whole night, and now I have decided to take no more of this for erection.
 • danni

  4 danni Më 31/05/2012

  I asked one of shizandrol supplement user about its results he said Taking shizandrol as supplement is like having tons of strength, energy, and stamina for your work outs but
  shizandrol a has antioxidants too.
 • Fayzi

  5 Fayzi Më 31/05/2012

  I asked one of shizandrol supplement user about its results he said Taking shizandrol as supplement is like having tons of strength, energy, and stamina for your work outs but [url=http://www.schizandrol.com/l shizandrol a has antioxidants[/url] too.
 • danni

  6 danni Më 31/05/2012

  I asked one of shizandrol supplement user about its results he said Taking shizandrol as supplement is like having tons of strength, energy, and stamina for your work outs but [url=http://www.schizandrol.com/l a has antioxidants[/url] too.
 • Fayzi

  7 Fayzi Më 31/05/2012

  • Repairing a clarinet is not children’s play. Only professionals can handle it in right direction, especially when we talk about its pad no user can repair it by his own, if you are searching for quality repairing services this site will help you http://www.clarinet-repairs.com/ .
 • Fayzi

  8 Fayzi Më 31/05/2012

  • Repairing a clarinet is not children’s play. Only professionals can handle it in right direction, especially when we talk about its pad no user can repair it by his own, if you are searching for quality repairing services this site will help you http://www.clarinet-repairs.com/ .
 • vampire

  9 vampire Më 31/05/2012

  I don’t remember that
  how many grams of phenibut I take daily, but the thing which is more important is that I have better night sleeps now. Wake up with freshness and relaxation of my mind.
 • sano

  10 sano Më 31/05/2012

  ‘’geranamine in a supplement called Pump It ’’ it is what I saw on internet when I was searching for anything else. I came to know that pump it is a hair product and available in powder form and very effective as well.
 • reverse phone search

  11 reverse phone search Më 17/05/2012

  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
 • pronostici online

  12 pronostici online Më 14/05/2012

  I enjoy reading this kind of stuff. Thanks for sharing good knowledge . This subject has interested me for quite some time. I have just started researching it on the Internet and found your post to be informative.
 • Arlington TX Real Estate Agents

  13 Arlington TX Real Estate Agents Më 12/05/2012

  Thanks Your Post has a lot of great information and it has really helped me alot.
 • pastillas para bajar de peso

  14 pastillas para bajar de peso Më 10/05/2012

  Thanks for sharing this information with us. I am a big fan of reading, thanks for sharing this wonderful information.
  <a href="http://www.dietasparabajardepesox.com.mx/">pastillas para bajar de peso</a>
 • link

  15 link Më 09/05/2012

  Great blog. All posts have something to learn. Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts.keep writing…
 • car donation

  16 car donation Më 07/05/2012

  Excellent post and wonderful blog, I really like this type of interesting articles keep it u.
 • LEGO Price Guide

  17 LEGO Price Guide Më 07/05/2012

  Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.
 • debt consolidation loans

  18 debt consolidation loans Më 05/05/2012

  The advices in this posts are very helpful and I surely will read the other posts of this series too.Thank you for posting this. Your Blog is Bookmarked.
 • PSYCHIC

  19 PSYCHIC Më 30/04/2012

  A genuine clairvoyant online has one goal, that is to empower your life making it more comfortable and to make you more in control with the aid of his psychic ability. I suggest Jim as genuine clairvoyant you can contact him at
 • meet singles

  20 meet singles Më 29/04/2012

  Nice discussion here,you are doing a great job. i was looking for this information. i found it on your page it's really amazing. I like that information.
 • best birthday flowers

  21 best birthday flowers Më 26/04/2012

  Really appreciate this wonderful post that you have provided for us. Great site and a great topic as well i really get amazed to read this.
 • raspberry ketones

  22 raspberry ketones Më 04/04/2012

  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.

Shto një koment