Demokracia, historia dhe evoluimi

Dr. Alban Daci

ër të kuptuar se çfarë pretendojmë dhe presim nga Demokracia, si fillim
është e rëndësishme të përcaktojmë fjalën “Demokraci”,- të kuptojmë
kuptimin e kësaj fjale. Fjala greke demokratia është e përbërë nga demos, që do të thotë “popull” dhe nga kratos, që do të thotë “pushtet”. Prandaj, e përkthyer në fjalorin politik modern do të thotë “pushteti i popullit”.

Nëse është kështu, , demokracitë “duhet të jenë” sisteme dhe regjime politike në të cilët është populli ai që komandon.
Pra së gjithash kush është populli? Që nga shekulli i pestë – katërt para lindjes së Krishtit. Fjala demos ka pasur interpretime të ndryshme.
Për grekët kjo fjalë kishte katër kuptime:
1) plethos, që ishte plenumi, i gjithë trupi i qytetarëve. Në këtë rast populli janë të “gjithë”.
2) Hoi polloi, “të shumtët”. Sa të shumtë janë suficient për të bërë një demos?
3) Hoi pleiones, më të shumtët. Ky është një përjashtim themelore, sepse demokracia, themelohet mbi rregullin mazhoritar nga i cili rrjedh.
4) Ochlos, “turma”. Në Athinë turma ishte e rëndësishme, sepse ishte një demokraci direkte.

 

Lexo të Plotë...

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!