ILDKPKI bën kallzim penal për gjyqtarin Osman Aliu

           Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) ka njoftuar se ka kallzuar penalisht gjyqtarin Osman Aliu, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë për veprat penale të “Fshehjes dhe deklarimit të rremë të pasurisë dhe pastrimit të produkteve të veprës penale" parashikuar nga nenet 257/a/2 dhe 287 të Kodit Penal.

ILDKPI          Sipas ILDKPKI-së gjatë hetimit administrativ është konstatuar fshehje e pasurisë, deklarim i rremë të interesave private, mungesë burimesh të ligjshme financiare për pasuritë e krijuara, transaksione të padeklaruara, të dyshimta, dhe pa burime të ligjshme, 2009 – 2013, jashtë Shqipërisë, deklarime të rreme për huamarrje, huadhënie dhe dhurata me qëllim justifikimin e pasurive të vëna në kundërshtim me ligjin, etj.

          Gjithashtu Inspektorati ka kërkuar nga Ministri i Drejtësisë dhe KLD marrjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarit Aliu, pasi sipas tyre ai ka refuzuar t'u përgjigjej pyetjeve të inspektorëve duke u larguar dhunshëm nga ambientet e ILDKPKI-së ku edhe i ka fyer ata gjatë ushtrimit të detyre, sjellje që është cilësuar si "rrugaçërore".

drejtesi gjykatë gjyqtarë korrupsion ildkpki fshehje e pasurisë kallzim penal ministri i drejtesise kld

  • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.