Mirësevini

 • Nocioni i Pronësisë dhe Mënyrat e Fitimit të Saj

  Pronësia është një institut i lashtë juridik i cili ka lindur me lindjen e vetë të drejtës. Pronësa paraqet njërin ndër institutet juridike të së drejtës civile në përgjithësi, respektivisht institutin më të rëndësishëm të së drejtës sendore në veçanti.

  Vazhdo leximin

 • Pajtueshmeria e Nenit 75 te KPRC me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise

  1. Hyrje Procedura civile ka per objekt tërësinë e akteve dhe formaliteteve, me kryrejen e të cilave një juridiksion zgjidh një problem juridik. Po ashtu ajo është e destinuar të shqyrtojë edhe tërësinë e organizatave dhe funskionin e shërbimit publik në drejtësinë civile. Pra perfshin teresinë e rregullave qe duhet të ndiqen nga palët dhe nga gjykata për të arritur një vendim të saktë dhe ekzekutimin e tij. Kjo tërësi rregullash përfaqëson edhe parimet qe karkaterizojnë pikerisht proceduren gjyqësore ne përgjithësi dhe procedurën civile në veçanti . Këto parime burojnë nga dokumenta ndërkombëtare ku Shqiperia është anëtarësuar , siç është “Konventa nërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politke” si dhe “ Konventa Europianepër të Drejtat e Njeriut dhe liritë Themelore” (KEDNJ).

  Lexo të plotë...

 • Kuptimi i Demokracisë

  "Shkalla e fundit e demokracisë është pushteti i hajnave. Kriminelët të lumtur zgjerohen nëpër qytetet tona më të mëdha, për shkak se na është garantuar mbrojtja dhe bashkëpunimi total i ligjit. Nëse janë antarë të cilësdo parti, apo kanë shok në të, ata mund të jenë plotësisht të sigurtë se nuk do të jenë të arrestuar nëse bëjnë një krim, edhe po qe se arrestohen, nuk do të gjykohen, edhe nëse gjykohen, nuk do ta vuajnë denimin, por edhe nëse i burgosin, do t’ju falet, edhe nëse nuk do të kenë falje denimi, do t’ju lejohet të ikin. Nëse dikush prej tyre vritet derisa e krynë zanatin e vet, do të jetë i varrosur me ceremoni siç i ka hije një pjestari të shtresës së lartë, dhe do t’i ngritet edhe lapidari. Ky është përfundimi i demokracisë "- Will Durant

 • Google vjen në shqip: Google.al !

  Google.al Germat shqip

  Kompania "Google Inc." është një korporatë amerikane shumëkombëshe që ofron shërbime që lidhen me internetin. Ai njihet më së shumti për motorin e tij kërkimor, shërbimin e postës elektronike Gmail, sistemin operativ Android , shërbimin e famshëm të videove Youtube, shërbimin e përkthimeve Google translate, Google Maps etj...

  Tashmë kjo kompani gjigante ka hapur edhe adresën e re në gjuhën shqipe: Google.al !

  Vazhdo leximin

 • Bashkimi Kombëtar: Me dije për ata që nuk duan të kuptojnë

  Alban Daci
  Dr. Alban Daci në KQZAleanca Kuq e Zi për herë të parë në gjithë historike politike dhe shtetërore shqiptare tashmë e inicioj këtë proces. Duhet të jemi të qartë se Aleanca Kuq e Zi nuk i bashkon shqiptarët mes veti, por i orienton ato drejt aspiratës së tyre për tu bashkuar. Shqiptarët në ditën e referendumit kanë të drejtë zgjedhin PO ose Jo ne lidhje me pyetjen për bashkim. Aleanca Kuq e Zi si parti krejtësisht moderne, demokratike e patriotike nuk imponon zgjedhjen e qytetarëve, por përfaqëson interesat  e tyre dhe i orienton ato drejt ushtrimit të vullnetit të tyre të lirë.

  Bashkimi Kombëtar si vullnet i popullit

  Shqiptarët kundër vullnetit të tyre në vitin 1913 u ndanë padrejtësisht në disa shtete. Kjo bëri një precedent të ri dhe të rrallë në Botë, ku për herë të parë një komb ndahej mes veti.  Edhe pse shqiptarët u ndanë padrejtësisht, ato gjithmonë u përpoqën dhe aspiruan për një ribashkim.  Ngjarjet dhe situata e Luftës së Ftohtë që e ndanë botën në dy blloqe kryesore e bënë thuajse të pamundur ribashkimin e shqiptarëve. Rënia e Murit të Berlinit bëri që të krijohej një situatë e re gjeopolitike në rajon dhe kështu fillojë procesi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Ky proces nuk ishte i thjeshtë dhe i natyrshëm. Në këto rrethana edhe procesi i Kosovës për të qenë e pavarur ishte i gjatë, i vështirë .

  Vazhdo leximin

 • Nje mundesi reale per nje studim bashkohor .

  Universiteti Amerikan i Tiranes ,ne kuader te zhvilimit te arsimit universitar nen moton "ne kerkim te me te mireve" ofron studime me tarfia shteterore . Per me teper informacion navigoni ne adresen e poshteshenuar : http://www.uat.edu.al/site/

 • Zhvillim historik i se drejtes civile

  Vështrim Historik mbi Kodin Civil dhe Dispozitat e tij

   

  HYRJE

  veshtrim-historik-mbi-kodin-civil-sonila-rrahmani.pngSic jemi mesuar te njohim nepermjet historise, Shqiperia ka pesuar situata te here pas hershme pushtimi dhe per pasoje edhe kushtet politike-ekonomike kane ndryshuar.

  Gjithashtu ndryshime gati te rrenjesishme pesonte here pas here edhe legjislacioni yne.

  Deri ne 1912 kur ndodhi dhe akti i shpalljes se Pavarsise ne Shqiperi mbizoteronte E drejta Zakonore Shqiptare dhe E drejta Osmane. Keto dy burime te se drejtes sa vinin e modernizoheshin, pershtateshin me kohen dhe paraqiteshin me nje forme me te pranueshme derisa edhe njiheshin si te drejta ”shtetenore” me karakter te pergjithshem dhe imponues.

   E njejta praktike ndodhte dhe me legjislacionin civil, teme te cilen po e shqyrtojme me gjeresisht ne nje interval kohor prej nje shekulli. Edhe mbas lindjes se shtetit te ri Shqiptar te vitit 1929, deri ne hyrjen ne fuqi te legjislacionit civil te kohes te Zogut,i cili konsistonte ne Kodin Civil te vitit 1929 pati probleme te shumta ne fokusimin e dispozitave.

  Ky i fundit solli nje fryme te modeleve romaniste te se drejtes private duke trajtuar teorine e veprimit juridik ne Titullin e Dyte “obligimet dhe kontratat ne pergjithesisht”. Gjithashtu e njejta linje ndiqej edhe per pavlefshmerine dhe anulueshmerine e kontratave  si dhe shkaqet  qe sjellin  kete pavlefshmeri.

  Vazhdo leximin

 • Intelektualo- fobia shqiptare

  Dott. Alban DaciTë jesh intelektual nuk do të thotë të jesh një person  vetëm me horizonte të larta profesionale, por edhe me dituri të madhe akademike. Të jesh intelektual do të thotë tw jesh sensibël me çdo fenomen që lidhet me njeriun dhe jetën e tij. Të jesh intelektual do të thotë mbi të gjitha që antivlerat i konsideron gjithmonë ashtu dhe nuk bëhesh palë me të. Të jesh intelektual do të thotë kontribuosh në proceset sociale, ku përfshihet vendi dhe qytetarët.

  Intelektualët në çdo vend të botës që nga periudha e industrializimit të shoqërisë dhe ndarjes së punës kanë luajtur rol të rëndësishëm dhe të jashtëzakonshëm në shkencë, në proceset ekonomike, sociale e politike.  Revolucioni industrial, francez, amerikan, anglez si dhe rritja ekonomike në nivel botëror nuk do të kishin pasur sukses pa rolin e intelektualëve. Pa intelektualët, Bota njerëzore do të ishte e prapambetur, shtazarake dhe barbare.

  Intelektualët ishin ajo kategori e shoqërisë njerëzore, e cila edhe pse ishte në minorancë për nga numri sasior, ishte shumë më e madhe përsa u përket vizioneve, ideve. Intelektualët iluminuan me veprat e tyre mendjen e njeriut duke e orientuar atë drejt progresit dhe evoluimit pozitiv.

  Në çdo vend të botës, intelektualët respektohen si elita e shoqërisë, implementohen në proceset kryesore sociale për shkak të iluminizmit që posedojnë. Megjithatë kjo nuk ndodh në Shqipëri.  Para viteve ’90 vendi ynë ishte një vend me filozofi staliste, ku ndarja në klasa ishte e ndaluar. Kjo lloj politike sociale bëri që intelektuali të barazohej me punëtorin edhe pse roli dhe kontributi i tyre nuk ishte i njëllojtë në shoqëri.

  Vazhdo leximin

 • Dimri dhe aksidentet në trafikun rrugor

  Dimri dhe aksidentet në trafikun rrugor


  Shkruan: Driton Islami *

   

  ,, Jeta është e shtrenjët – udhëto me rregulla’’

   

  driton-islami.jpgTrafiku publik, është një sektor me rëndësi i zhvillimit të gjithanshëm ekonomik i një vendi. Me zhvillimin e trafikut publik është mundësuar transformim i shpejtë dhe kualitativ i shoqërisë bashkëkohore.

  Qarkullimi i mjeteve të transportit rrugore të të gjitha llojeve dhe të këmbësorëve rregullohet me ligjë të posaçëm. Sipas rregullave, transporti në rrugët publike duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të mos rrezikojë, të pengoj trafikun, mos t’i dëmtojë edhe pjesmarrësit e tjerë në trafik, si dhe të mos pengoj përtej masave të domosdoshme.

  Zhvillimi i hovshëm i trafikut në tërësi e së këndejmi edhe atij rrugor, kërkon shumë masa, të cilat merren me qëllim të përforcimit të sigurisë së masave në trafik. Mirëpo, përkundër kësaj, për çdo ditë në trafik po ndodhin aksidente , të cilat jo vetëm po shkaktojnë dëme të mëdha materiale, por edhe dëmtime trupore madje dhe me vdekje. Për këtë arsye aksidenti i trafikut është fatkeqësi e shkaktuar me rastin e ndeshjes së njërit apo me shumë automjete në trafik me ç’rast shkaktohen dëme materiale, dëmtime trupore apo vdekje të njerëzëve ose rrezikohet trafiku.

  Vazhdo leximin

 • Dita ndërkombëtare e korrupsionit mos të mbetet vetëm një slogan; duhet kapur dhe dënuar kryerësit e tij

  Dita ndërkombëtare e korrupsionit mos të mbetet vetëm një slogan; duhet kapur dhe dënuar kryerësit e tij


  Shkruan: Driton Islami *

  driton-islami.jpgDita ndërkombëtare kundër korrupsionit- e përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në kuadër të  zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara Kundër Kurrupsionit. Korrupsioni ka të bëjë me ndërmarrjen e veprimeve të kundërligjshme të cilat kanë të bëjnë me kërkimin e mitos, marrjen e ryshfetit indirekt, pagesë ilegale ose kërkim të dhuratave në mënyrë të paligjshme, të cilat kryehn me qëllim të përfitimit materiale në mënyrë të kundërligjshme.

  Korrupsioni në  çdo vend, në çfardo forme që paraqitet, shkakton pasoja të mëdha dhe të shumta, të cilat shpeshëherë  janë të pallogaritshme, që vlerësone me qindra miliardë dollar.

   Cilat janë pasojat e korrupsionit ?

   Pasojat e korrupsionit mundë të jenë të natyrave të ndryshme siq janë : ekonomiko- sociale, psikologjike, politike etj. Korrupsioni, si i tillë, e dëmton buxhetin e shtetit, i cili pengon investimet në ekonomi, në edukim dhe në shëndetësi etj., ndikon në pozitën e vështirë të punonjësëve që financohen nga buxheti shtetëror, keqësimin e penzionistëve dhe të atyre që marrin ndihma dhe asistenca sociale. Po kështu, korrupsioni duke qenë i ndërlidhur me biznesin, tenderët, por dhe jetën politike ndikon në paraqitjen e krizave të ndryshme shoqërore dhe qeveritare.

  Vazhdo leximin